Лаплас теңдеуін торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру
Презентация қосу
ДИПЛОМДЫҚ
ЖҰМЫС
Тақырыбы: Лаплас теңдеуін торлар
әдісімен шешу тақырыбына
электрондық курс құру

Ғылыми жетекші:
ШҚМУ доценті Мухамедиева
С.М.

Орындаған: Уатхан Н.
НЕГІЗГІ БЕТ
Мазмұн беті
Автор туралы
Теориялық бөлім
Зертханалық жұмыс
Есептің қойылуы
Зертханалық жұмысты
жүргізудің бір үлгісі
Тапсырмалар
Тапсырма жауаптары
Назар
аударғандарыңы
зға рахмет

Ұқсас жұмыстар
Жылу өткізгіштік теңдеулерді торлар әдісімен шешу тақырыбына электрондық курс құру
Теңдеулер жүйесін шешу
ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУІ
Айнымалы коэффициенттерімен дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерді математикалық Maple пакеттерінде зерттеу және келтіру
Полигонометриялық ығысу құжаттары мен журналдары
ТАКЫРЫБЫ МАТРИЦАЛАР
Магниттік өріс пен магниттік тізбектер
Функцияны интерполяциялау» материалдары негізінде электрондық курс құру
Орта мектептерде математикадан элективтік курстарды ұйымдастырып өткізудің әдістері
АКТ және ЦБР топтамалары
Пәндер