DELPHI ЖӘНЕ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ СЕРВЕРІ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
DELPHI ЖӘНЕ МӘЛІМЕТТЕР ҚОРЫ
СЕРВЕРІ.
МӘЛІМЕТТЕРГЕ ADO АРҚЫЛЫ
ҚАТЫНАУ

Ғылыми жетекші
Оқытушы С.
Сайларбек
Орындаған 5 «Д»
тобының студенті Б.Наби

Өскемен,
2007 1
Дипломдық жұмыстың құрылымы:
- кіріспеден
- 3 бөлімнен
- қорытындыдан
- қолданылған әдебиеттер
тізімінен
және қосымшадан тұрады.

Дипломдық жұмыстың мақсаты:
«Телефон анықтамасы » ААЖ құру
1)«Телефон анықтамасы» мәліметтер
қорының құрылымын жобалау;
2)Delphi ортасындағы ADO технологиясын
қолдана отырып мәліметтер қорына қатынау
3)Телефон анықтамасының мәліметтер
қорын Аccess ортасында құру
4)Құрылған ақпараттық жүйені Delphi 7.0
ортасын қолдана отырып Телефон
анықтамасының ААЖ құру. Мәліметтер
қорын толтыру.
Әр түрлі өндірісте, оқу орындарында
Дипломдық жұмыстың өзектілігі:
түрлі құрылымды мекемелерде
мәліметтерді дайындау, өңдеу, сақтау
және тарату іс әрекеттері жиі
кездеседі. Осындай күрделі
жұмыстардың бірі “Телефон
анықтамасы”.
Телефон анықтамасы автоматтандыру
жүйесін құруда, МҚ-мен жылдам және
ыңғайлы қатынас құру тәсілдерін
қамтамасыз ету үшін мәліметтер
қорын құру және кез-келген уақытта
қолданушының жұмысын
Жаңалылығы:
Қазіргі кездегі ADO –
технологиясын
қолдана отырып,
Access ортасында
мәліметтер қоры
жасалды.

Бірінші бөлім
Бірінші бөлімінде Delphi және
Мәліметтер қоры сервері, Delphi
бағдарламасындағы негізгі ұғымдар,
мәліметтер қоры, мәліметтер
қорының жіктелуі, модельдері туралы
толығымен қарастырылады.

Екінші бөлімде
Мәліметтерге ADO
технологиясы арқылы қатынау
және оның негіздері,
провайдерлері, құрауыштары
жайлы толығымен талдау
жасау.

Үшінші бөлімінде “Телефон
анықтамасы” атты мәліметтер қорын
практикалық мәліметтер қорын құрып
автоматтандыру

9
Delphi ортасындағы құрауыштар
палитрасынан ADO бет белгісін
баптаймыз.

-ADOConnection екі рет шертсек
МҚ-на қосылу терезесі пайда болады. .

Button
батыр
-масы

Edit

DBGrid
Тор
көзі

Main
Menu

12
13
14
Қорытынды
Бұл дипломдық жұмыста «Телефон анықтамасы »
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУДЫҢ теориялық негізі
толығымен қарастырылды
Бұл диплом жұмыс барысында мынандай нәтижелер
алынды:
1) «Телефон анықтамасы» пәндік аймақ талданылды.
2) «Телефон анықтамасы» мәліметтер қоры құрылымы
жобаланды.
4) Мәліметтер қоры Access ортасында құрылды.
5) Мәліметтер қорымен жұмысты қамтамасыз етуші
клиенттік қосымшалар Delphi 7 – де құрылды.


Ұқсас жұмыстар
Delphi және МҚ-сервері. Мәлметтерге ADO арқылы қатынау
«КОМПЬЮТЕРЛІК КУРС» АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРУ
Delphi ортасы қолдайтын деректер қорлары
Деректердің иерархиялық моделі дегеніміз не? Деректердің желілік моделі дегеніміз не?
Мәліметтер қоры
Деректердің иерархиялық моделі
ДБ-мен жұмыс істеу үшін Delphi көмегімен құрылған программалардың тән ерекшелігі.BDE Administrator программасының қызметі
Қосымшалар серверінің моделі
DELPHI және Visual Basik тілдері
Delphi – ОББ тілі
Пәндер