Инвестициялық портфельдің құрамы мен құрылымы бойынша тұсаукесері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Инвестициялық
портфельдің құрамы мен
құрылымы бойынша
тұсаукесері
Қазақстан Республикасының мемлекеттің
инвестициялық портфельді талқылау үнемі
экономикалық ғылымның ең өзекті мәселелерінің бірі
болған. Мемлекеттің инвестициялық стратегиясы ұзақ
мерзімді қаржыландыру және дамуға негізделген
объектілер мен субъектілердің даму приоритеттерін
анықтауды қамтиды. Бұл ұдайы өндіріс жүйесінде
инвестицияларға өндірістік ресурстарды жаңарту мен
арттыруда, сәйкесінше экономикалық өсімнің жоғарғы
қарқынын қамтамасыз етуде инвестициялардың басты
рольге ие болуымен байланысты.
Көбінесе әдебиеттерде “инвестициялық портфель” т үсінігі “ба ғалы
қағаздар портфелі” түсінігіне сай келеді делінген. Инвестициялар жалпы
тура (нақты) және портфельді болып бөлінетіндігі белгілі. портфельдік
инвестициялар – бұл бағалы қағаздарға салымдар. Яғни, «портфельдік
инвестициялар» және «инвестициялық портфель» түсініктері арасында
өзіндік байланыс бар. Алайда, біздің ойымызша, бұл категорияларды ң
шынайы мазмұнын ескерсек, «инвестициялық портфель» – «ба ғалы
қағаздар портфеліне» қарағанда кеңірек ұғым. инвестициялық портф ель
– бағалы қағаздардың, депозиттік салымдарды ң және инвестициялы қ
жобаларды қаржыландыру қаражаттарының белгілі бір жиынты ғы.
Портфельді басқару өтімділік пен табыстылықтың арасында ғы тепе-
теңдікті қолдауды қарастырады. Менің ойымша, портфельдің өтеу
мерзімдері бойынша құрылымы – жоспар бойынша өтеу мерзімі
болашақта болатын бағалы қағаздардың жиынтығы. Негізгі т өрт
құрылым бар – қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, балансталған және
«гантелтектес». қысқа мерзімді портфельде өтеу мерзімі жа қын арада
болатын бағалы қағаздар ғана болады.
Менің ойымша, портфельдің өтеу мерзімдері бойынша
құрылымы – жоспар бойынша өтеу мерзімі болашақта
болатын бағалы қағаздардың жиынтығы. Негізгі төрт
құрылым бар – қысқа мерзімді, ұзақ мерзімді, балансталған
және «гантелтектес». қысқа мерзімді портфельде өтеу
мерзімі жақын арада болатын бағалы қағаздар ғана болады.
Инвестициялық портфельді қалыптастыруға қатысты
ғылыми негізделген жаңа әдістерді өңдеу, әрекет етуші және
жаңа бәсекелік артықшылықтарды белсендендіруге
бағытталуы керек. Оларды ынталандыру отанды қ
кәсіпорындарды жақын арада ел экономикасының жаңа
технологиялық деңгейіне жеткізеді.
Инвестициялық портфельдi немесе зейнетақы активтерiн
басқарушылардың функциялары: Инвестициялық
портфельдi немесе зейнетақы активтерiн басқарушылардың
функциялары:
1) ақшаны эмиссиялық бағалы қағаздарға және уәкiлеттi
органның нормативтік
2) қабылданған инвестициялық шешiмдердi орындау
мақсатында инвестициялық портфельдi басқару
3) уәкiлеттi органның нормативтiк құқықтық актiсiнде және
олардың iшкi
4) инвестициялық портфельдi басқару немесе зейнетақы
активтерiн инвестициялық басқару болып бөлінеді.
Инвеситициялық портфельді қалыптастыру мен табыстылығын анықтаудың
әдіснамалық негізі .Бағалы қағаздардың негізгі түрлерінің сипаты және олардың
табыстылығын бағалы қағаздар нарығы қазіргі нарықтық экономика жағдайында өте
маңызды бағалы қағаздар нарығында басқа нарықтардың әлементтері болуы қажет
сияқты:
Олар:
Элемментер, яғни әр түрлі бағалы қағаздар шығаратын шаруашылық субъектілері;
Инвесторлар, уақытша бос ақша иелері заңды және жеке тұлғалар; Бағалы қағаздар
нарығының кәсібси мамандары брокерлер, дилерлер, инвестициялық басқарушылар Қор
биржалары, дипозитерлер және де басқа да бағалы қағаздарды Жоғарыдағы айтылған
мәселелерден "бағалы қағаздар нарығы" - тақырыбының мазмұндық Бағалы қағаздар
нарығының мәні және бағалы қағаздардың пайда болуымдағы Бағалы қағаздардың
түрлері және олардың ерекшеліктері ; Бағалы қағаздарды нарығының құрылымы;
Қазақстан Республикасындағы ақшаның қалыптасуы және олардың дамуы. Сонымен
курстық жұмыста бағалы қағаздар түрлері, оларды топтау және Жалған капитал деген -
қосымша құнның бір бөлісін дивиденд Біріншіден, табыс көзі тауар өндірісі. Ал бағалы
қағаздардың Екіншіден, бағалы қағаздардың капитал болып есептелетін себебі оларды
сатуға Капиталға сұраныс оның ұсынысынан жоғары болса және одан түскен Жалған
капитал нақты және қарыз капиталдарымен байланысты болганымен, олардың 1. Жалған
капиталдың өз кұны жоқ. Бірақ бағалы қағаздардың 2. Бағалы қағаздардың айналысы
қор биржасынан және несие жүйесінен 3. Жалған капиталдың мөлшері бағалы
қағаздарды сатудан түскен табыстың жалпы алғанда, жалған капитал нақты капиталға
қарағанда шапшаң өседі.

Ұқсас жұмыстар
Өсу портфелі
ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР ПОРТФЕЛІН БАСҚАРУ
Дәріс No8. Бағалы қағаздар портфельін қалыптастыру
Жекелеген қаржылық құралдардың пайдалылық деңгейі мен құнын бағалау
Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау туралы
Халық аралық инвестициялар
Қаржылық инвестициялар, инвестицияның сапасы мен тиімділігін бағалау
Мемлекеттің инвестициясының потенцияларын тиімді пайдалану, ерекшеліктері, жүйесі
Акционерлердің құрылымы
Пәндер