Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер
Презентация қосу
ТАҚЫРЫБЫ: Кәсіпкерлік
қызметтегі тәуекелдер

Орындаған: Сериков Аманжол УА-405
Тәуекелділік ұғымы кәсіпорын ресурстарының бір
бөлігін жоғалту ықтималдылығы. Нарықтық
экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі бизнестің
тәуекелсіз болмайтынын көрсетеді.

Тәуекелді өзін-өзі сақтандыру есебінен және
хеджирлау жолымен тәуекелдің бөліктерін басқа
фирмаларға беру арқылы азайтуға болады. Шет
елдерде тәуекелді азайтудың кең тараған тәсілі –
хеджирлау (аудармасы – жоғалтулардан сақтау).
Кәсіпкерлік тәуекелді туындататын факторлар

Кәсіпкерліктегі тәуекел бірқатар
факторлардың болуымен байланысты, яғни
жоғалтулардың туындау ықтималдылығын
жоғарылата отырып, сол немесе өзге іс-
әрекеттерді туғызатын шарттармен
сипатталады. Мұндай шарттар кәсіпкердің
өзінің белгілі бір іс-әрекеттері нәтижесінде
кәсіпкерлік құрылымдардың ішкі қызмет
сферасында, сондай-ақ бизнесті қоршаған
ортаның, яғни мемлекеттік органдардың,
жабдықтаушылардың, бәсекелестіктердің
әрекеттерінің әсерінен туындайды.
Компанияларды қаржылық тәуекелінің деңгейіне әсер ететін
негізгі факторлар

Объективтік Субъективтік

- еліміздің экономикалық даму
деңгейі; - Омпаниялардың қаржылық
- Макроэкономикалық стратегиясының негізгі параметрлері;
көрсеткіштердің динамикасы; - мүмкін болатын тәуекелдің
- еліміздің инфляциялық өсу саясатына менеджерлер мен меншік
қарқыны; иелерінің көзқарастары;
- қаржы нарығындағы жеке - меншікті капиталдың көлемі;
сегменттердің бәсекелестік деңгейі; - пайдаланылатын капиталдың
- компаниялардың қаржылық құрамы;
қызметін мемлекеттік реттеудің - Қаржы менеджерлерінің біліктілік
сипаты; деңгейі.
- форс-мажорлық топтардың
факторлары.
Қаржылық тәуекелдің түрлері
• Инфляциялық тәуекел

• Салықты тәуекел

• Несие тәуекелі

• Депозиттік тәуекел

• Валюталық тәуекел

• Инвестициялық тәуекел

• Пайыздық тәуекел

• Бизнес тәуекел
Кәсіпкерлік тәуекелді бағалау
әдістері
Кәсіпорынның тәуекелдерін бағалаудың негізгі
әдістері болып статистикалық әдістер есептеледі.
Олардың ішіндегі перспективалы әдіс қаржылық
тәуекелдерді факторлық талдау (факторлық жүйе
моделін қолдану) болып табылады. Мысалы,
диверсификацияланған инвестициялық тәуекелді
инвестиция объектісінің даму перспективаларының бар-
жоқтығы бойынша, бәсекелестік деңгейі, тапсырыстар
саны, келісілген шарттар саны бойынша, ал
диверсификацияланбаған – несиелер бойынша
пайыздық мөлшерлемелер, инфляциялық күтілімдер, ел
экономикасының дамуының жалпы беталыстары
бойынша бағаланады.
Тәуекелді бағалау
әдістері

Айқындылық Ішінара айқынсыздық Толықтай айқынсыздық

Аналитикалық Статистикалық Сараптамалық әдіс

Абсолютті көрсеткіштер Вариация

Салыстырмалы
көрсеткіштер Дисперсия

Орташа мән көрсеткіштер Стандартты ауытқу
Тәуекелдерді басқару әдістері
Тәуекелді басқару дегеніміз – тәуекел
факторларын бейтараптандыру және талдау
әдістерінің жиынтығы.
Тәуекелді басқару үрдісін 6 сатыға бөлуге
болады:
1) Мақсатты анықтау
2) Тәуекелді айқындау
3) Тәуекелді бағалау
4) Тәуекелді басқару әдістерін таңдау
5) Таңдалған әдісті қолдану
6) Нәтижелерді бағалау

Ұқсас жұмыстар
Тәуекелді бағалау
Кәсіпкерлік қызметтегі қауіптер
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер жайында
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛДІ БАҒАЛАУ ӘДІСТЕРІ
Инвестициялық тәуекел
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Кәсипкерлік қызметтегі тәуекел
Тәуекелдің қаржылық факторлары
Ресурстарды жоғалту түрлері және тәуекел аймақтарының мөлшері
Пәндер