мал шаруашылыгы
Презентация қосу
ОРЫНДАҒАН:
ТҰРСЫНОВ Ә.Қ
Тобы:СМ-405
ТЕКСЕРГЕН:
ЕСЕНБЕКОВА З.Ж

ОРЫНДАҒАН: ТҰРСЫНОВ Ә.Қ
ТОБЫ:СМ-405
ТЕКСЕРГЕН: ЕСЕНБЕКОВА З.Ж
Резюме
Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5. Техникалық жоспарлау
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
7. Жобаны іске асыру
8. Пайдалану шығыстары
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10. Қаржыландыру қажеттілігі
11. Жобаның тиімділігі
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан
облысында ең алдымен сүтті мал тұқымын өсіру фермаларын ашуды
қарастырады.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-
ауқатын жақсарту үшін пайда табу болып табылады.
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді т ұтынушылар –
облыс пен жақын орналасқан аудандар тұрғындары болып табылды..
Сиыр қора үшін “СПАЙДЕР-В” жүйесіндегі жылы ғимаратты сатып алу
жоспарлануда.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды қамтиды:

Шығыстар, мың тг. 2 015

Негізгі капиталға инвестициялар 2 576 906

Негізгі капитал 353 730

Барлығы 2 930 636
Кредиттеудің келесі шарттары
қабылданды:
Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 10%
Өтеу мерзімі, жыл 7,0

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен

Қаржыландыру көзі, мың тг . Сома Кезең Үлес

01-
Өз қаражаты 408 073 35%
06.2016

01-
Қарыз қаражаты 3 000 000 65%
06.2016

Барлығы 3 408 073 100%
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал
ететін болады:
Жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың
тұрақты кіріс алуына мүмкіндік береді;
сүтті мал тұқымын өсіретін жаңа фермалар құру;
Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен
басқа да аударымдардың түсуі.
Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны бөліп
көрсетуге болады:
халықтың сүт өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру
Кіріспе
Қазақстан - барынша аз еңбек және қаржы шығынымен шаруашылықтарға үлкен кіріс
әкелетін малды ұстаудың жайылымдық нысандарын дамыту үшін табиғи мүмкіндікіері
мен жергілікті халықтың тарихи қалыптасқан дағдылары мол маңызды мал шаруашылы
аудандарының бірі.
Ірі қара мал өсірілетін негізгі аудан – Шығыс Қазақстан – республиканың егіншілік
барынша игерілген бөлігі. Бұл жерде барлық ірі қара мал басының шамамен 501 пайызы
орналасқан.
Ірі қара мал өсіретін екінші бір маңызды аудан Оңтүстік ж әне Шығыс Қазақстанны ң
таулы өңірі. Бұл жерде барлық мал басының шамамен 30 пайызы бар. Республикада
өсірілетін ірі қара мал тұқымынан сүтті-етті қырдың қызыл, алатау, талас тұқымдарын
және ет бағытындағы қазақтың ақбас сиырларын ерекше атап өтуге болады.
Мал шаруашылығы Қазақстанда барлық жалпы ауыл шаруашылығы өнімінің шамамен
43% құрайды. Мал шаруашылығы Қазақстанның негізгі стратегиялық экономикалық
міндеттерінің бірі болып табылады және ауыл тұрғындарының жұмыспен
қамтылуының, тамағы мен кірісінің негізгі көзі болып қала береді.
Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасында малдың асыл тұқымын өсіру фермаларын ашу қарастырылады.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ауқатын жақсарту үшін табыс
алу болып табылады..
Өнімнің негізгі түрлері ІҚМ сүті мен еті болып табылады..
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді тұтынушылар - облысты ң ж әне Патропавл
қаласының халқы болып табылады..
Өнімнің басымдылығын мыналар құрайды:
- жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану;
- экологиялық;
- демократиялық бағалар.
Сиыр қораға арналған орын-жайдың жалпы алаңы 1 060 шаршы метрді құрайды.
Бұл бизнес – жоспар басшылыққа алатын соңғы нұсқа емес, тек осындай бизнес-идеяны дамытуды ң
әлеуетті мүмкіндігінің көрсеткіші ғана болып табылады. Сондықтан да осы жобаны іске асыру кезінде
жобаның бастапқы өлшемдері өзгеруі мүмкін. Шығаруға жоспарланған өнімнің бәсекелестік
басымдығын, сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың айырықша ерекшелігін барынша ашып к өрсету
қажет.
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Әлемдік ауыл шаруашылығының жалпы өніміні ң 40 % мал
шаруашылығының үлесіне тиеді, әлем бойынша бұл салада миллиард адам
жұмыс істейді. Мал шаруашылығы – ауыл шаруашылы ғыны ң барынша
серпінді салалапрының бірі болып табылады. Соңғы он жыл ішінде сала
тез дамыды және халықтың ұлғаюынан, әл-ау қатыны ң артуы мен
урбанизация есебінен мал шаруашылығы өнімдеріне деген с ұраныс
белсенді түрде өсетін болады.
Республикада шамамен 6,5 млн. ірі қара мал басы бар.
2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы республика бойынша
мал басы ұлғайды:
- ірі қара мал –1,1%-ға 6 160,4 мың басқа дейін;
- оның ішінде сиыр –2,3%-ға 2 778,8 мың басқа дейін;
- құс – 1,1%-ға 33 036,3 мың басқа дейін.
Маркетинг стратегиясы
Сүт өнімдерінің баға саясатын нарық қалыптастуырады. Нарықтың шешуші ойыншысы шикізаттың негізгі сатып
алушылары - қайта өңдеу саласының кәсіпорындары болады.
Қайта өңдеу кәсіпорындарына шикізат ретінде сүтті сату бағасы - жыл бойы маусымдық ауысып отырады. К әсіпорында
өндірістің аяқталған циклі ұйымдастырылған, яғни терең өңделген сүтті соңғы тұтынушыға шығара отырып с үт өндірісін
ұйымастырған жағдайда сүт өнімінің өзіндік құнын барынша төмендету мүмкін болады, бұл ретте бағаны нарық реттейді.
Сүт-тауар фермасын ұйымдастыруға байланысты қарастырылып отырған жағдайда өндірістік цикл анықталды: шикі с үт
өндірісі. Бұл жағдайда өткізу арналарның құрылымы қарапайым және қысқа арна ретінде сипатталады. Қаза қстан
Республикасында сүт өнімдерін өткізу арналарын талдау және бағаларды әр түрлі арналар бойынша салыстыру өнімні ң к өп
бөлігін шаруашылықтар қайта өңдеу кәсіпорындарына, көтерме сатып алу ұйымдарына, өз дүкендері желілері ар қылы
сататынын көрсетті.
Тұтыну жиілігі. Тұтынудың жоғары жиілігі өнімнің үнемі болуын және оңай алынуын тиісінше өткізу арнасыны ң
күрделілігін талап етеді. Сүт өніміне қатысты тауардың бұл түрі жиі тұтынылатын тауар тобына жататынды ғы фактісін атап
көрсету қажет.
Өткізуге ынталандыру кезеңдері:
- Өткізу арналарының нысаналы буындарында әлеуетті сатып алушылар тізімін қалыптастыру;
- Имидждік материалдарды дайындау;
- Бонустар мен жеңілдіктер жүйесін әзірлеу;
- Нысаналы соңғы тұтынушыға шығудың бастапқы кезіндегі демпингтік саясат.
Өнімнің (қызметтердің)
сипаттамасы
Сиыр, ешкі, қой және басқа да жылы қандылардың сүті емшек
бездерінде – желінінде қан арқылы келетін азықтық заттардың
күрделі құрылымдалуы арқылы пайда болады. 1 л сүтті синтездеу
үшін желіннен 400-500 л қан өтуі тиіс. Сүт және сүт өнімдері
өзінің азықтық құндылығымен ерекшеленеді.
Сүт және көптеген сүт өнімдері тез бұзылатын өнімдер санатына
жатады, өйткені микроағзалардың дамуы үшін өте қолайлы орта
болып табылады. Оған жаңа сауылған сүт жатпайды, сауылғаннан
кейін 2-3 сағат бойы құрамында микробқа қарсы табиғи заттарының
болуы арқасында оның сақталу тұрақтылығы жоғары болады.
Бұзаулағаннан кейін 6-8 күн бойы оның сүті уыз болады, т үсі
сарғылт, қоймалжың, ерекше иісі және дәмі қышқылтым болып
келеді.
Сүт өнімдері мынадай топтарға бөлінеді: сүт өнімдері – сүт,
кілегей, қышқыл сүтті сусындар, қаймақ, ірімшік, сыр; сүт
консервілері; май; балмұздақ.
Қазақстан Республикасында 6 сүтті мал тұқымы және 2 сүт-ет
бағытындағы аралас өнімді тұқымы тараған.
Жұмысшылар жалақысы
№ Қызметі Жалақысы, мың
тг
1 Инженер 40
2 Қасапшы 35
3 Зоотехник 50
4 Малшы 60
5 Сауыншы 50
6 Бас бухгалтер 40
7 Әр түрлі жұмыс атқарушы 45
8 Жүргізуші 40
9 Күзетші 40
10 Шар.меңгерушісі 50
11 Орын-жайды жинаушы 40
12 Мал дәрігері 50

Барлығы 540
Ұйымдастыру, басқару және құрам
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Меңгеруші жүргізушінің,
үй жинаушының, күзетшінің, слесарь мен шаруашылық меңгерушісінің
жұмысын бақылайды. Зоотехник пен электрик инженерге бағынады.

Директор

Бас Меңгеруш
Инженер
бухгалтер і

Орын-
Шар.меңг
Зоотехник Электрик Жүргізуші жвайды ОКүзетші Слесарь
ерушісі
жинаушы

Әр түрлі
жұмыс Мал
Сауыншы Малшы Қасапшы
атқарушы дәрігері
Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
Сатудың
Кірістер бабы басталған 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
күні

Сүт сату с 08.15 20 952 20 952 23 396 25 841 26 242 31 585 33 128

Ет сату с 06.17 0 11 856 12 650 15 715 13 071 17 683 17 579

Барлығы 20 952 32 808 36 047 41 556 39 313 49 268 50 707
Жоспарланған сату бағдарламасы

Көрсеткіш (жылдық) 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021
292 323
Сауылған сүт л. 196 425 261 900 328 030 394 814 414 097
455 010
Сиыр басы, бас 45 45 50 56 56 68 71

Орташа бір сиырдан
5 820
сауылған сүт, л/жыл

Ет өндіру, тн. 0 8 15 15 19 16 22
Ауыл шаруашылық техникасы — ауыл 
шаруашылығында қолданылатын қондырғылар, 
машиналар мен құралдардың жиынтық атауы.
. Ауыл шаруашылық техникасы қолданылу
мақсаттарына байланысты бірнеше топқа
бөлінеді. Көлік және тиеуіш машиналарына
түрлі тракторлар, тіркемелер, тиеуіштер,
майқұйғыштар, жүккөтергіштер, жылу және
электр моторлары жатады. Тракторлар тарту
күшіне қарай түрлі кластарға бөлінеді. Олар
жалпы және арнайы жұмыстарға арналған
дөңғалақты және жыланбауырлы болып келеді.
Жабдық және инвентарь
(техника)
Copeland компрессорлар базасындағы тоңазытқыш қондырғысы .
Copeland компрессорлар базасындағы тоңазытқыш қондырғысы
өнімді сақтауға, салқындатуға және мұздатуға арналған, әр түрлі
тоңазытқыш камералар мен қоймалар үшін өнімділік және
құрамдауыштар диапазоны кең.
Тоңазытқыш камера жиналып-бұзылатын конструкция, ол "сэндвич-
панелдерден" жинақталады. Камера еден, төбе, қабырға, есік блоктар
мен бұрыш тіректерінен тұрады.

Панельдер жылу ұстағыш құйылған қабаттардан (пенополиуретан) т ұрады, екі жаны металл
қабатпен қапталған. Қабырға және төбе панельдері өндірісінде полимермен жабылған
қалыңдығы 0,5 мм ытсықтай цинкталған болат қабаттар пайдаланылады. Еден панельдері
үшін қалыңдығы 1,2 мм ыстықтай цинкталған болат қабаттар пайдаланылады. Сырлан ған
металл қалыңдығы 70 мкм қорғайтын полиэтилен пленкамен жабылған. Б ұл жабды қты ң
бағасы holodim.ru сайтынан алынды.
Булап сауу аппараты
Булап сауу аппараты сиырлар байланып ұсталатын, сауу залдары бар с үт-тауар
фермаларында қолданылады. .
Сауу аппараты:
- аспалы бөліктен;
- парлап сауатын L80 пульсатордан;
- қақпақты сауу шелегінен;
- шеңберлермен бекітілген шлангтер комплектісінен тұрады.
Аппараттың орнын ауыстарған кезде сауу аппаратының аспалы б өлігі сауу шелегі
қақпағының тұтқасына ілінеді.
1 Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде:
тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орнын ашуды;
сүтті мал тұқымын өсіретін жаңа фермалар құру;
Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен бас қа да
аударымдардың түсуін (7 жылда 35 млн. теңгеден астам) шешу
қарастырылған.
Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:
Халықтың сүт өніміне деген сұранысын қанағаттандыру;
Жобаны іске асыру нәтижесінде 28 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті
арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары қосылған.
ҚАЗАҚСТАН ЖЕРІН МАЛСЫЗ ЕЛЕСТЕТУ
МҮМКІН ЕМЕС. МАЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЕЛІМІЗ ҮШІН АСА МАҢЫЗДЫ
ШАРУАШЫЛЫҚ ТҮРІ БОЛЫП САНАЛАДЫ.
зарларыңызға РАХМЕТ

Ұқсас жұмыстар
Қазақстандағы мал шаруашылығы
Ауыл шаруашылығы
ҰЛЫБРИТАНИЯНЫҢ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
МАЛ ФЕРМАЛАРЫНДАҒЫ ВЕТЕРИНАРИЯЛЫҚ САНИТАРИЯЛЫҚ НЫСАНДАР ЖӘНЕ САНИТАРИЯЛЫҚ НОРМАЛАР
Асыл тұқымды мал шаруашылығы саласындағы уәкілетті орган
Агробизнеске түсінік
Өндірістік мал шаруашылығындағы ветеринариялық менеджмент
Қазақстандағы мал шаруашылығының дамуы
Атырау облысы өңіріндегі қой шаруашылығы
Өндірістік мал шаруашылығы кешендеріндегі ветеринариялық шаралар жоспары
Пәндер