Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Презентация қосу
СРО
Орындаған: Смаилова Д
Тобы: УА 405
Тексерген: Алимжанова А.М
Кәсіпкерлік – кәсіпкерлік бизнестің неғұрлым жекеше
жағдайы. Қызметтің бұл түрі, көбінесе, адамның жеке
басымен – кәсіпкермен байланысты. Ол жаңа істі қолға
алады, жаңа енгізілімді іске асырады, тәуекелдікке бас
тігеді. Кәсіпкердің мәртебесі мемлекеттік тіркеуге алу
арқылы қуатталады, онсыз кәсіпкерлік қызметке тыйым
салынады. Кәсіпкердің еңбегіне ақы төлеу нысаны,
тәртібі мен талаптары шартпен айқындалады, жеке
табысқа салық салынуға тиіс. Шаруашылық қызметтің
барлық түрлері, оларға заңнамалық актілерде тыйым
салынбаған болса, мысалы, коммерциялық делдалдық,
сату-сатып алу, инновациялық, кеңес беру, тағы
басқақызметтер, сондай-ақ, бағалы қағаздармен
жасалатын операциялар кәсіпкерлікке жатады. Нарықтық
жүйеде толымды кәсіпкерлік қызметке жол ашылады
және ол мемлекет меншікті қоса, меншіктің барлық
нысандарына тән.
Кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру
мен қаржыландыру көздері

Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру – жай және
ұлғаймалы ұдайы өндірісті қаржылық қамтамасыз ету
шарттары мен қағидаларының нысандары мен
әдістерінің жиынтығы.Қаржыландыру деп ақшалай
қаражаттардың қалыптасу үрдісін айтады .
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Кәсіпкерлік қызметтегі лизингтік
және факторингтік операциялар
Лизинг – бір жағынан
инвестициялық қызмет түрі
болса,екінші жағынан
аренданың ерекше түрі болып
табылады.
Факторинг – тауарларды сату мен
қызмет көрсету үрдісінде
контрагенттер арасында туындайтын
төленбеген қарыздарды
факторингтік компаниялардың
төлеуімен байланысты коммисиялық
операциялардың бір түрі
Кәсіпкерлік қызмет субъектілерінің жауапкершілігі
Кәсіпкерлердің жауапкершілігі деп мемлекеттің,
қызметкерлердің, клиенттердің, шаруашылық жүргізу
субъектілерін құқықтарын бұзуга, орындалмаған
(келісімшарттық) міндеттемелерді қалпына келтіруге бағытталған
белгілі бір іс-әрекеттерді жасау қажеттілігін, міндетін түсінеді.
Кәсіпкерлер өз қызметін жүзеге асыру кезінде орын алған заң
бұзушылықтарға байлансыты белгілі бір жауапкершілікке болады.
Қазақстан Республикасының «Жеке кәсіпкерлік туралы»
Заңында мемлекеттік бақылауды, лицензиялауды жүзеге асыру
кезінде мемлекеттік органдар мен лауазымды адамдардың
жауапкершілік нысандары мен жалпы шарттары (9-бөлім), жеке
кәсіпкерлік суъектілерінің жауаапкершіліктері (10-бөлім), сондай-
ақ, дара кәсіпкерліктің жауапкершіліктері (7-бап) белгіленген.
Кәсіпкерлік аясындағы бәсеке мен бәсекеге қабілеттіл
Бәсекелестік – бұл өндірушілер мен
жеткізушілердің, кәсіпорындар мен
фирмалар арасындағы қолайлы
өндіріс шарты және өзінің
кәсіпкерлік іскерлігінің таңдаулы
нәтижесін өткізу мақсатындағы
күресі.
Бәсеке түсінігі латынның “concurrentia –
қақтығысу” деген сөзінен шыққан. Бәсеке
– қандай да бір құндылықтарды иелену
үшін индивидтер, топтар немесе қоғам
арасындағы күрес.
Кәсіпкерлік мәмілелер және олардың
түрлері.
Мәміле — азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен
міндеттерін белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтауға бағытталған әрекеттері.
Мәміле— бұл әрекет, яғни адамдардың саналы іс- әрекеттерінің нәтижесі.
Барлық әрекеттер заңды және заңсыз болып бөлінеді. Мәмілені жасау
заңды әрекет болып табылады және ол заңға сәйкес келеді. Мәмілені
жасау — мәміле субъектілерінің арнайы әрекет жасауға деген ниеті. Арнайы
құқықтық нәтижелерге жетуге бағытталғандық мәмілені әкімшілік
актілермен жақындастырады. Әкімшілік актілер дегеніміз — жергілікті
өзін-өзі басқару органдары мен индивидуалды мағынадағы мемлекеттік
басқару органдарының актілері. Әкімшілік актілер де, мәмілелер де арнайы
құқықтық нәтижелерге жетуге бағытталған, бірақ та осы заңды актілер
арасында айырмашылықтар бар: әкімшілік актімен белгіленген азаматтық-
құқықтық қарым-қатынастарда тараптардың теңдігі жоқ — мемлекеттік
Коммерциялық құпияның мәні және оны құрайтын мәліметтердің жіктелуі.

Кәсіптік құпия – таралуы зиян келтіретін кәсіпорынның
қызметі туралы мәлеметтерді жариялауға(мілеметтерді
пайдалануға шектеу кою) кәсіпорынның, кәсіпкердің
заңмен қорғалатын құқығы. Ал комерциялық құпия
деп жариялау олардың мүделеріне зиянын тигізетін фирма,
кәсіпорын қызметі туралы мәліметті айтамыз. Нарықта
операция жасайтын фирмалар, өзінің өндірістік,
қаржылық, сауда және басқа қызмет түрлерінің кейбір
аспектілерін құпияландыруға құқығы бар.
Кәсіпкелрік құпия жариялануы кәсіпкерліктің іскерлік
беделіне айтарлықтай әсер ететін, сондай – ақ
кәсіпкерлерге материалдық және моральдық зиян
келтіретін кез-келген ақпаратты қамтитын болғандықтан,
едәуір кең және терең түсінік болып
табылады.Кәсіпкерлік құпия өндірістік, техникалық,
коммерциялық және қызметтік құпияның жиынын
КӘСІПКЕРЛІК ТӘУЕКЕЛ.
Тәуекел – бұл мүмкін болатын қауіптілік.
Кәсіпкерлік тәуекел ресурстардың көтпеген, есептелмеген шы ғыны
ретінде немесе ресурстарды ұтымды пайдалану ға есептелген
нұсқамен салыстырғандағы табысты ала алмауы ретінде сипатталады.

Экономикалық әдебиетте тәуекелдің келесі
функциялары көрсетіледі:
• Инновациялық
• Реттеуші
• Қорғаушы
• Талдаушы
Кәсіпкерлік тәуекелді жіктеу.

Өндірістік тәуекел - өнім Коммерциялық тәуекел Заңдық тәуекел – заң
тауар өндіруге және кәсіпкер өндірген актілерінің төмен
қызмет көрсетуге, кез немесе сатып алған сапасымен және
келген өндірістік қызмет тауарларды және қызмет заңдағы күтпеген
түрін жүзеге асыруға көрсетуді өткізу өзгерістермен
байланысты. процесінде туады. байланысты.

Инвестициялық тәуекел – Сақтандыру тәуекелі – Инновациялық тәуекел –
техникалық экономикалық сақтандыру қорын осы саладағы
негіздемені сапасыз жасаумен, қалыптастырумен, қорды белгісіздіктен шыға-
жобаның құнының көтпеген басқарумен, сонымен қатар ды (идеяны шығарудан
өсумен, қоршаѓан ортаны қорғау меншікті мүлікпен, ақша бастап, нарықта сәйкес
туралы заңның көшеюіне қаржылары мен және өнімді сатумен
байланысты. персоналмен байланысты. аяқталады).
Назарларыңызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Жарғылық капитал Банк несиелері
Қазақстанның Даму Банкі
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Шағын және орта бизнесті несиелеу ерекшіліктері
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Ипотекалық несие
Пәндер