Сызбаларды түзетуге арналған құралдар
Презентация қосу
Сызбаларды
түзетуге арналған
құралдар

Жапарова Айғаным
ГК-407
Сызба – бұйымды
жасап шығару немесе
құрастыру үшін керекті
ақпараттар түгелдей
келтірілген
құрылымдық құжат
Сызбада бұйымның кескіндері
көрсетіледі, ал кескіндерді
өзара перпендикуляр жазықтықтарға
тік бұрыштап проекциялау әдісімен
орындайды. Кескіндерге өлшемдер
түсіріледі және келісілген шартты
белгілерді пайдаланады.
Сызба конструкторлық құжаттаманың
бірыңғай жүйесіне қатысты
стандарттардың талабына сай
орындалады.
Сызба түрлері
Тұтас жуан негізгі Жуандатылған
сызық Тұтас ирек
сызық нүктелі үзілмелі
сызық

Үзілме сызық Жуан үзілме
Тұтас жіңішке сызық
сызық

Жіңішке нүктелі
үзілме сызық. Жіңішке қос нүктелі
Тұтас жіңішке үзілме сызық
іркісінді сызық
1) Тұтас жуан негізгі сызық.
Егер бұл сызықтың жуандығын s
деп белгілесек, онда s кескіннің
мөлшері мен күрделілігіне және
сызбаның пішіміне байланысты
0,5мм-ден 1,4мм-ге дейінгі
аралықта алынады. Бір
сызбадағы сызықтардың
жуандықтары бірдей болуға
тиіс. Тұтас жуан негізгі сызық
сызбада көрінетін сызықтарды
2. ТҰТАС ЖІҢІШКЕ СЫЗЫҚ. ОНЫҢ
ЖУАНДЫҒЫ НЕГІЗГІ СЫЗЫҚТЫҢ
ЖУАНДЫҒЫНАН ЕКІ-ҮШ ЕСЕ
ЖІҢІШКЕ БОЛАДЫ. ШЫҒАРУ ЖӘНЕ
ӨЛШЕМ СЫЗЫҚТАРЫ, ПРОЕКЦИЯ
ОСЬТЕРІ, КӨМЕКШІ ТҰРҒЫЗУ
СЫЗЫҚТАРЫ, ҚИМА МЕН ТІЛІКТІ
СЫЗЫҚТАУ (ШТРИХТАУ) ТҰТАС
ЖІҢІШКЕ СЫЗЫҚПЕН ЖҮРГІЗІЛЕДІ.
3. ТҰТАС ЖІҢІШКЕ ІРКІСІНДІ
СЫЗЫҚ. ЖУАНДЫҒЫ ТҰТАС
ЖІҢІШКЕ СЫЗЫҚТЫҢ
ЖУАНДЫҒЫҢДАЙ БОЛАДЫ. ҰЗЫН
ТҮЗУ СЫЗЫҚТАРЫН КӨРСЕТУ ҮШІН
4. Тұтас ирек сызық.
Жуандығы тұтас жіңішке
сызықтың жуандығымен
бірдей. Түзу сызықтары үшін
және тілікті көріністен бөлу
үшін қолданылады. Ирек
сызық сызу аспаптарының
көмегінсіз, қолдан жүргізіледі.
5. Үзілме сызық. Сызық
бөліктерінің ұзындығы 2мм-ден
8мм-ге дейінгі аралықта, ал олардың
ара қашықтықтары 1мм-ден 2мм-ге
дейінгі аралықта алынады. Бұл
сызықтың жуандығы да S/3 ... S/2
тең болады. Үзілме сызық сызбада
көрінбейтін сызықтарды жүргізу
үшін қолданылады.
6. ЖІҢІШКЕ НҮКТЕЛІ ҮЗІЛМЕ
СЫЗЫҚ. БҰЛ СЫЗЫҚТЫҢ
ЖУАНДЫҒЫ ДА S/3 ... S/2 ТЕҢ
БОЛАДЫ. СЫЗЫҚ БӨЛІКТЕРІНІҢ
ҰЗЫНДЫҒЫ 5ММ-ДЕН 30ММ-ГЕ
ДЕЙІНГІ, АЛ АРАЛЫҚТАРЫ 3ММ-
ДЕН 5ММ-ГЕ ДЕЙІНГІ АРАЛЫҚТА
АЛЫНАДЫ. СЫЗБАНЫҢ ОСЬТІК
ЖӘНЕ ЦЕНТРЛІ СЫЗЫҚТАРЫ
ОСЫ СЫЗЫҚТЫҢ КӨМЕГІМЕН
КӨРСЕТІЛЕДІ.
7.Жуандатылған нүктелі
үзілме сызық. Жуандығы
тұтас негізгі сызыктың
жуандығынан 1,5 – 2 есе
жіңішке болады. Бөліктерінің
ұзындықтары 3 – 8мм, ал
олардың аралықтары 3 – 4мм
болады. Шынықтырылатын
және қапталатын беттерді
жуандатылған нүктелі үзілме
сызықпен көрсетеді. Бұл
сызықты қиюшы
8. Жіңішке қос нүктелі
үзілме сызық. Жуандығы
тұтас жіңішке сызықтың
жуандығымен бірдей
болады, яғни S/3 ... S/2 тең.
Бөліктерінің ұзындықтары
5 – 30мм, олардың аралығы
4–6мм болады.
9. Үзілме сызық. Сызбада
қиюшы жазықтықтардың
орындарын көрсеткенде
пайдаланылады, сондықтан оны
қима сызығы деп те атайды.
Жуандығы 1 ... 1,5 S-ке тең
болады. Бұл сызық екі бөліктен
турады, бөліктерінің аралығы
қимасы немесе тілігі берілетін
нәрсенің сәйкес өлшеміне
Сызбаға арналған
құралдар
Готовальня сызбаға
арналған құралдар
жинағы
Кульман тақта
түріндегі
Пантографиялық
жүйеде қолданатын
Сызбаүлгіш
қисықтарды тексеруге
арналған аспап
Сызғыш сызбаларды
сызуға түзетуге
арналған қарапайым
құрал
ДРОБЫШЕВ 3

СЫЗҒЫШЫ - КООРДИНАТАЛ
АР ТОРЫН ҚАҒАЗ БЕТІНЕ
САЛУ ҮШІН
ҚОЛДАНЫЛАТЫН, ЕНІ 50
ММ, ҚАЛЫҢДЫҒЫ 5 ММ-
ЛІК СЫЗҒЫШ.
Пантограф пландарды 5
Қайта сызуға арнлған құрал
Рейсфедер сызуларды тушьп
бастыруға арналған құрал
Назарларыңы
зға
көп рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Растрлық кескін
Дербес компьютерлердің шығу тарихы
КӨРУІНДЕ АУЫТҚУЫ БАР БАЛАЛАРДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ - ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Топоматик Robur бағдарламасында
Векторлық, растрлық графиканы құру және өңдеу программалары
ВЕКТОРЛЫҚ ГРАФИКА
Растрлық графика Векторлық графика
Векторлы графика программалары
Енгізу шығару порттары input/output
Құжаттарды әзірлеу
Пәндер