Қарбыз бен асқабақтың антрокнозы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қ арбыз бен
ас қ аба қ ты ң
антрокнозы
ЖОСПАР
Антрокноз ауруы және қоздырғышы
Антрокноз ауруының жалпы сипаттатмасы
Қоздырғышының дамуына қолайлы жағдайы
Қарбыз бен асқабақтағы антрокноз ауруының белгілері
Қарбыз бен асқабақтың сабағындағы дақтардың
сипаты
Жемісіндегі дақтардың сипаттаммасы
Антрокнозға шара қолдану
Қорытынды
Антрокноз
Ауру қоздырғышы – Collettotrihum
lagenarium Ellis et. Halsted
саңырауқұлағы. Бұл қоздырғыш барлық
көкөніс, бақша дақылдарын (қарбыз,
қауын, асқабақ) және күнбағыс
дақылдарын зақымдайды.
Ауру өсімдікті өсіп даму кезеңінде
зақымдайды және жер үстіндегі
мүшелерінің бәрінде байқалады. Көктеу
кезінде тұқымжарнақтарында ортасында
қызғылт жастықшаларға ұқсас спрора
түзгіштері бар қызғылт-қоңыр дақтар
пайда болады. Жапырақтарда орталық
бөлігі ақшыл болып келетін қара дақтар
пайда болады. Қоздырғыш тұқымды
зақымдап, оның көктеуін төмендетеді.
Аурудың қоздырғыштары зақымданған
өсімдік қалдықтарымен тұқымда
сақталады.
өте
е р і ы,
ш е л а л
ж іп л е т к ды
қ к ал
л а е р м ы
қ ұ ө п п и д ң д
ы рау к
су бэ ы л т а
е )
ң
Са шке, . Қ (л о ж
і й д ы і ш о р а
ж і ң ң а
кті а тар з төсе ң сп ия
н
д і
өсім ларын аңсы ышты Конид ,
а т ы
ұлп е қыл оздырғ іледі. леткал
д з .
кей де қ ы тү бір к асады ір
с т ін а р сі з , н ал , б
ү ы л т ү с о р с с і з т,
у ш р н т ү л
тас шыла батпе зі де ы з ғ ы
с е
су а ө қ е
та ыз қ ның т ү с і і к н е м ,5
а 6
тығ диясы массад різді, т x 3,5- з
о н и ы , т ә - 2 0 й с ы
К к ал н др 1 1 а
ол лақ
е т л и е м і қ ұ
кл ні ц и к ө л е ау қ
і , і н р
піш иілген ршіліг саңы
сәл . Ті Антрокноз ауруыны ң
к м ы н да д і .
м ай й т үз е жалпы сипаттамасы
ғ д
жа оц и
Қоздырғыштың дамуына
қолайлы жағдай

Жоғары ылғалдылық 90 %

Температура 22-27C
АУРУДЫҢ БЕЛГІЛЕРІ

Жас және өсіп жетілген
қарбыз бен асқабақтың барлық
бөлігінде, гүлдер мен
жапырақтарының беткі
бөлігінде айқын білінеді.
Жапырақта сарғыш немесе
қоңыр, дөңгелек дақтар пайда
болады. Ылғалды ауа райында
дақтар қызғылт түске еніп,
жүйкелер маңайында олардың
үстінде саңырау құлақтың
конийдиялы спора
тасушыларынан тұратын
қызғылт өңез түзіледі.
Қ АРБЫЗ БЕН
АС Қ АБА Қ ТЫ Ң
САБА Ғ ЫНДА Ғ Ы ДА Қ ТАР
СИПАТТАМАСЫ

Саба ғ ында ғ ы
да қ тарыны ң пішіні
созылы ңқ ы, т ү сі
сары- қ о ң ыр, қ о ң ыр,
с ә л басыл ғ ан. Да қ
т ұ сынан саба қ
сынып, қ урай
бастайды.
Жемісіндегі дақтар
сипаттамасы
Қарбыз бен
асқабақтағы дақтар пішіні
әртүрлі. Алғашқыда майда
қоңыр дақтар кейін
ұлғайып, басылған ойық
жараға айналады. Қарбыз
жемісінің бетіндегі дақтар
басылыңқы, түсі қоңыр
болады, ал асқабақта олар
шеңберленіп орналасады.
Залалданған қарбыз бен
асқабақтың пішіні өзгереді
(деформация).
Антрокнозға шара қолдау

Қарбыз бен асқабақ бақша дақылдарында антрокноз ауруын
болдырмау үшін ен бірінші жұмыс ба қша да қылдары егілген жерде
ылғалдылықты бірқалыпта ұстау. Дақылда атрокноз ауруы 10-15см
жайылса оған ең бірінші бордо сұйы қты ғын б үрку керек.
Қарбыз бен ас қаба қты ң г үлдеуіне дейін Топсин-
М препаратымен қоса өсуін реттеуші қоспалармен: Эпин-Экстра,
Циркон және Иммуноцитофит препараттарын қолдану ға болады.
Егерде ауруды дақылдың пісіп жатқанында бай қаса ңыздар, онда
оларды Фитоспорин-М және Гамаир сияқты микробиологиялы қт
препараттармен аурудың дамуын тоқтату ға болады.
Тыңайтқыштарды дұрыс қолданған дақылдардың тұрақтылы ғын
арттырады.
Отырғызылған күннен бастап, қарбыз бен ас қаба қты қурап кеткен
жапырақтардан тазартып отыру қажет.
Қорытынды
Антрахноз — өсімдіктің
саңырауқұлақтан пайда болатын ауруы.
Антрокноз ауруы кеңінен таралмағанымен, өте
зиянды ауру болып табылады Ол өсімдіктің
жапырағы мен гүл бүршіктерінде, жемісі мен
сабағында қоңыр түсті, айналасы қызғылт
немесе қара дақтар түрінде пайда болады. Соның
негізінде өсімдік қарайып, қурайды. Дәнді-
дақылдарды, жеміс-жидектерді, бақша
дақылдарын т.б. зақымдайды. Ауруды болдырмау
шараларына жерді дұрыс жырту, ауруға төзімді
сорттарын шығару, ауру өсімдіктерді жинап алып
Назарларыңызға
Рахмет!!!

Жасаған: Нуркенова Г.Т
Тобы: Аг - 213
Тексерген: Сағындыков С.Н

Ұқсас жұмыстар
Бақша дақылы асқабақ
"Асқабақ"
Сайыстың жоспары
Бақша дақылдары, маңызы. Қауын, қарбыз және асқабақ
Күнбағыс және асқабақ дәндерінің ветеринарлық санитарлық сараптау
Көкөністердің ауыспалы егістік танабы мен өсіру әдістері
Қарбыз
Сұр шірік
Асқабақтың аталық гүлі Асқабақтың аналық гүлі
Қауынның биологиялық және морфологиялық ерекшеліктері
Пәндер