Гаусс-Крюгер проекциясы және координаталар
Презентация қосу
ГАУСС-КРЮГЕР
ПРОЕКЦИЯСЫ
ЖӘНЕ
КООРДИНАТАЛ
АР
Жоспар
І)Кіріспе
Гаусс-Крюгер
проекциясы
ІІ) Негізгі бөлім
Координаталар жүйесі
Координаталар түрлері
Қорытынды
Иоганнес Генрих Луис
Крюгер
Зоналық тік бұрышты
жазық координаталар
жүйесі. Жер бетінің
едәуір территориясын
планға, картаға түсіру
үшін жер бетіндегі
нүктелерді эллипсоид
бетінен жазық бетке
кескіндеу қажет
кескіндеу кезінде мына
төменгі шарттар сақталуы
керек:
1) жер бетіндегі
арақашықтар
өзгерістерінің ауытқу
мөлшерінің шамалы болуы;
2) жер бетіндегі бұрыштың
проекцияға өзгеріссіз
түсірілуі;
Шарттарға көлденең
цилиидрлік деп аталатын
неміс ғалымы Гаусс
үсынған проекция тәсілі
сәйкес келеді. Бүл
проекцияға Жер
эллипсоидының беті
зоналарға бөлінген. Ол
зоналар шығысы мен
батысында
Зоналардың бойлықтағы ені 6°-тық
болып келеді, нөмірлері Гринвич
меридианынан шығыска қарай
белгіленеді. Қазақстанның кең байтақ
территориясы 6°-тық зоналар бойынша
есептегенде 8-ден 15-ші зонаға дейінгі
аралықты алып жатыр. Гаусс
проекциясында зоналардың орталық
(осьтік) меридианы жазықтыққа
ешқандай өзгеріссіз проекцияланады,
ал осьтік меридианнан алыстаған
сайын, қашықтықтар аздаған өзгеріске
үшырайды.
Гаусс-Крюгер проекцисы
Әрбір зонаның ортадағы
меридианы-осьтік
меридиан деп аталады.
Шығыс жарты
шарындағы кез-келген
зонаның осьтік
мериданының бойлығы
мына формула бойынша
аныкталады: λ=6
кеңісті
к

Геодезиялы
қ
координата
лар жүйесі
Жер бетіндегі
нүктелердің орнын оның
координаталары, яғни
алынған координаталар
жүйесінің бастапқы
жазықтары мен
сызықтарына қатысты
ізделіп отырған
нүктелерді сипаттайтын
Тік бұрышты
координаталар
Координаталық осьтер мен тік
бұрышты координаталар басының әрбір
зонада толық аныкталған
географиялық орны болатындықтан,
тікбұрышты және географиялық
жүйелері өзара байланыста болады.
Ендеше, нүктенің тік бұрышты
координаталарынан геодезиялык
координаталарга көшуге немесе
керісінше жасауға толық мүмкіндік бар.
Жазық полярлық
координаталар жүйесі.
Геодезиялык жұмыстарды
жүргізген кезде, көптеген
нүктелердің орындарын
бастапқы бағыт немесе
бағдар ретінде
қабылданған белгілі бір
нысанадан анықталатын
жазық, полярлық
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Гаус крюгер проекциясы
Гаусс-Крюгер проекциясы
Картографиялық проекция. Гаусс-Крюгер проекциясы
Картографиялық бұрмалану
Тік бұрышты жазық координаталар жүйесі
ЕРКІН ЕМЕС МАТЕРЯЛЫҚ НҮКТЕ ҚОЗҒАЛЫСЫНЫҢ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ НҮКТЕ ДИНАМИКАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЕСЕПТЕРІН ШЕШУ ҮШІН ҚОЛДАНУ
Картографиялық проекция, картографиялық кескін – Жер эллипсоидының (шардың) немесе планетаның бетін математикалық тәсілдер арқылы жазықтықта бейнелеу
«ХХІ - ғасырдың жас математигі» атты сайыс жоспары
Электр зарядының сақталу заңы
Жазық полярлық координаталар жүйесі
Пәндер