Паразитті және паразитті емес арамшөптердің өкілдері және оларға қысқаша сипаттама
Презентация қосу
Паразитті және паразитті
емес арамшөптердің
өкілдері және оларға
қысқаша сипаттама
Орындаған: Какенова Гулдана
Тексерген: Қаламов Б.Х
Тобы: АГ-313
Мақсаты: Паразитті және паразитті емес
арамшөптердің өкілдері және оларға сипаттама беру.
Ауыл шаруашылық дақылдарына тигізетін зиянын
түсіндіру
Жөргемшөп, арамсояу. Шырмауық тұқымдасына
жататын біржылдық паразитті арамшөп. Сабағы
сары түсті, жіп тәрізді, жуандығы 0,8 мм. Бұл
арамшөптің тамыры мен жапырағы болмайды.
Өзіне қорек заттарды басқа өсімдіктің
сабақтарына жабысып сорып алады. Арамсоя
тұқымы арқылы және вегетативті жолмен көбейеді.
Карантинді арамшөптер қатарына жатады.
Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймағынды кең
таралған. Ол әсіресе қант қызылшасы, темекі,
картоп, жоңышқа, беде және басқа дақылдардың
егістіктерін ластайды.
Күнбағыс сұңғылшы. Сұңғыла тұқымдасына
жататын біржылдық паразитті арамшөп. Сабағы
қоңыр-сары түсті, түбіне қарай жуандай түседі.
Тұқым арқылы көбейеді. Жемісі қауашық онда
2000-ға дейін тұқым пайда болады. Сұңғыла бау-
бақша, көкеніс дақылдарын күшті ластайды.
Картоп, сәбіз, қызылша дақылдарын онша
ластамайды, ал дәнді дақылдарды сарымсақты,
пиязды, ас қызылшасын мүлде зақымдайды.
Паразитті армшөптермен күрес шаралары:
Жоңышқа, беде дақылдарының тұқымынан жөргем
шөп тұқымын арнайы тазартқыш машинасы арқылы
тазалау керек. Арамсояудың тұқымы топырақтың беткі
қабатын ластайтын болғандықтан, жерді терең етіп
сүдігерге жырту керек. Содан кейін ерте көктемде
агротехникалық шараларды жүзеге асыру керек.
Арамсояуды биологиялық әдіс арқылы да құртуға
болады. Ол үшін оған қарсы арамсоя бізтұмсығын,
немория және басқа көбелектерді колданады.
Күнбағыс сұңғыласымен күрестің агротехникалық
шаралардың ішіндегі ең бастысы –ауыспалы егіс
жүйесін енгізу.
Паразитті емес жасыл арамшөптер және осы
топтың өкілдеріне сипаттама.
Паразитті емес арамшөптер тіршілік ұзақтығы
бойынша азжылдық және көпжылдық болып
бөлінеді. Олардың ішіндегі көп тарағандары
жаздық, қыстап шығатын, күздік және екі жылдық
армшөптер.
Азжылдық арамшөптер деп тұқымы арқылы
көбейетін, өмір сүру ұзақтығы 1-2 жылдан
аспайтын өсімдіктер.
Жаздық арамшөптер деп- көктемде шығып,
күзде ұрық беріп өзінің вегетатциясын аяқтайтын
өсімдіктерді айтамыз. Олар көктеп шығу мерзіміне
байланысты ерте және кеш пісетін жаздық
арамшөптер болып бөлінеді
т т а с т ұ қ ы м дастарына
Алабота . А т ін ж а зд ы қ арамшөп.
е пісе
жататын ерт р а қ т а р ы м ен сабағы
жап ы
Алаботаның
різд е с ж ұ қ а ақ қабатпен
ұн тә р і ө ң сіз. Алабота
Г ү л д е
жабылған. қ ы л д а р д ы , бұршақ
ді-д а
негізінен дән г е р і, м а қ т а, картоп т.б
,ж ү
тұқымдастар
айды.
егістерін ласт
ш а . А й ш ы қгүлділер
Егістік қы а д ы . Сабағы
н а ж а т
тұқымдасы тіг і 1 0 0 с м жетеді.
,б и ік
тармақталған ы н д а ө с іп -жетіліп,
ша қ қ
Тұқымы бұр е т іл е ді. Бір өсімдік
ы п ж
жерге шашыл б е р еді. Олар
т ұ қ ы м
4000 дейін а қ ылдарды
ы ж ә н е д
топырақт ш ө п б е й тарап, тіпті
л а р м
ластайды. Бұ д а ж а қ сы өседі.
ақ т а р
сілтілі топыр
Кеш пісетін жаздық арамшөптер деп- тұқымдары
топырақ әбден қызғанда көктейтін, әрі кеш пісіп
жетілетін арамшөптерді айтады. Оларды аңызық
шөптер деп те атайды.
Қурай алаботалар тұқымдасына жататынбір
жылдық кеш пісіп жетілетін арамшөп. Сабағы
тармақсыз, түксіз. Оның биіктігі 10 см-ден 100 см
дейін болады. Қурай тұқыммен көбейеді. Бір өсімдік
200 мыңға дейін көбейеді. Бұл арамшөп алғашқы
кезде баяу өседі, ал жаздың екінші жартысында
қарқынды дамиды.
Тауық тары.Астық тұқымдасына жататын, кеш
пісетін армшөп. Сабағының биіктігі 100-200-ға дейін
жетеді.Тауық тарының тұқымы ұсақ, көлемі 3-3,5 мм
шамасында. Отамалы дақылдарды әсіресе жүгеріні,
картопты, күнбағыст, қант қызылшасын ластайды.
Күздік арамшөптер және өкілдеріне
сипаттама.
Қарабидай арпабасы. Астық
тұқымдасына жататын біржылдық
арамшөп. Сабағының биіктігі 50-120
см шамасында. Бұл өсімдік
тұқымымен көбейеді, оның
ұзындығы 7-8мм, ал көлденеңі 1-7
мм. Ол топырақта өзінің өнгіштік
қабілетін 7-8 жылға дейін
жоғалтпайды. Негізінен күздік
дақылдарды, оның ішінді күздік
бидаймен қарабидай егістігін
ластайды.
Қыстап шығатын арамшөптердің негізгі өкілдері егістік
қантажеміс,жұмыршақ және т.б
Егістік қанатжеміс. Айшықгүлділер тұқымдасына
жататын біржылдық арамшөп. Сабағы тік болып 20-50 см
биіктікке дейін өседі. Бұл тұқыммен көбейетін қсімдік.
Бір өсімдігі 10 000 аса тұқым береді. Бұл арамшөптің
жаздық, күздік және қыстап шығатын түрлері бар.
Негізінен топырақты ластайды.
Жұмыршақ. Айшықгүлділер тұқымдасына жататын
біржылдық қыстап шығатын арамшөп. Сабақтары жеке
де, бұтақты да болып әр түрлі биіктікте өседі, биіктігі 50
см дейін жетеді. Тұқымы бұршаққын тектес түсі қоңыр.
Бір өсімдік 70 000 дейін тұқым береді. Өзінің өнгіштік
қабілетін топырақта 7-11 жылға дейін сақтайды.
Жұмыршақ негізінен барлық дақылдарыды, оның ішінде
сирек өскен күздік және жаздық дәнді дақылдарды
ластайды. Сонымен қатар ол жолдың жиегін , бау-
бақшаны және басқа жерлерді ластауы мүмкін.
ра хм е т
ң ыз ғ а
а рла ры
Наз

Ұқсас жұмыстар
Арамшөптермен күресу шаралары
Азжылдық, көпжылдық арамшөптер және олардың өкілдеріне сипаттама
Егістік қыша
Күздік және қыстап шығатын арамшөптер өкілдері және олармен күресу шаралары
Шыбын паразиті
Биологиялық прогресс Биологиялық регресс
Арамшөптер
Күздік көбелек –кеміргіш көбелектер тобының өкілі. Оның биологиясының ерекшелігі, зиянкестердің систематикасы, таралуы, биологиясы
Медициналық гельминтология
Сүліктер класы
Пәндер