Шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау мен дамыту, жеке кәсіпкерлік туралы заң


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Шағын кәсіпкерлікті
мемлекеттік қолдау мен дамыту,
жеке кәсіпкерлік туралы заң

Орындаған: Иманхан С.Е
Тобы: ОЗ-407
Тексерген: Есенбекова З.Ж
«Кәсіпкер болу –
басқаның істегенін
істемеу».

Иозиф Шумпетер
Кәсіпкерлік –
азаматтар мен
олардың
бірлестіктерінің пайда
немесе өзіндік табыс
алуға бағытталған
бастамашылық дербес
қызметі.
Кәсіпкерлік -
іскерлік белсенділік
өнері
Кәсіпкерлік - бұл
алдымен ойлау процесі.
Философиялық көзқарас
тұрғысынан Кәсіпкерлік - жанның
ерекше қалауы, іскерлік романтика түрі,
адамның өзіне тән мүмкіндігін жүзеге
асыру құралы ретінде сипатталуы
мүмкін.
«Егер сіз болашак
туралы ойламасаңыз,
ол сізде болмайды».

Джон Голсуорси
Қазақстанда жүргізілген экономикалық реформа
кәсіпкер-лікті дамыту үшін жаңа болашақты ашты.
Кәсіпкерліктің әлеуметтік-экономикалық маңызы:
- ол нарықтық экономикаѓа икемділік береді;
- халықтың қаржы және өндірістік ресурстарын тартуѓа
әсер етеді ;
- монополияѓа қарсы әлеуеті бар
- ғылыми - техникалық прогреске бағытталѓан алғы
шарттарды жасайды;
- нарықтық шаруашылықтың еңбекпен қамту және
басқа әлеуметтік мәселерін шешеді.
Тәуелсіз Қазақстандағы кәсіпкерліктің
қалыптасуы мен дамуы 1991 жылдан бастап
кәсіпорындарды мемлекет меншігінен шығару
мен жекешелендіру жөнінен жүргізілген
реформалар кәсіпкерліктің қалыптасуының
алғы шарты болып табылды.
Қазақстандық кәсіпкерліктің
дамуын тежейтін проблемалары:

жеткілікті дамымаған саяси жүйе және нормативті құқықтық базалардың
тұрақсыздығы;
салық салудың қазақстандық жүйесінің тұрақсыздығы;
•банк тағайындаған проценттік ставка мен инфляция деңгейі
арасындағы жоғары айырмашылыққа байланысты несиенің
қолайсыздығы;
•көптеген кәсіпкерлерде кәсіпорынның табысты қызметінің
стратегиясын анықтау дағдыларының болмауы;
•халықтың сатып алу сұранымының төмен болуы;
Қазақстанның ішінде және оның сыртында әріптестермен,
бәсекелестермен өзара қатынас мәселелері;
Шағын кәсіпорын қызметкерлерінің әлсіз кәсіби дайындығы болып
табылады.
Қазақстанда Кәсіпкерліктің қалыптасуы мен дамуының
негізі Кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
бағдарламасында салынған.
Алғаш рет бұл сұрақтар 1990 ж. желтоқсанда қабылданѓан.
"ҚССР-да Кәсіпкерлікті дамыту және шаруашылық
қызметтің еркіндігі туралы" ҚР заңында қарастырылды
«Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы» (1992)
заңы сияқты заңдар түрткі болды.
1994 жылдың басында-ақ жеке
кәсіпорындар саны 15,7 мыңды құрады
және жалпы жұмыспен қамтылғандар
саны 164 мыңға жетті.
Ал 2015 жылы Шағын
кәсіпкерліктің субьектілер саны 557
мыңды құрады.
Қайнар көзі: www.stat.gov.kz
ҚР Үкіметі мен бірнеше қаулылар жарияланды:
14.03.1997 ж. № 325 "Шағын Кәсіпкерліктің
республикалық ақпараттық көрме орталыѓын құру
туралы".
08.04.1997 ж. № 499 "Шағын Кәсіпкерлік сұрақтары".
26.04. 1997 ж. № 665 "Шағын Кәсіпкерлікті дамыту
қорын кұру туралы".
04.06.1997 ж. № 923 "Еңбекпен қамтуѓа кµмектесудің
мемлекеттік қоры қаржыларынан жеке дара
Кәсіпкерлікті дамыту және жаңа жұмыс орындарын
қ±руды қолдау тәртібі туралы Ережелерді бекіту
туралы".
19.06.1997 ж. № 135-1 ҚР Заңы "Жеке дара Кәсіпкерлік
туралы".
19.06.1997 ж. "Жеке дара кәсіпкерлер туралы" заң
шықты.
Кәсіпкерлікті қолдау
инфрақұрылым құрамында жеке
кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы
жағдай туғызатын бір топ мекеме
бар.

Қазақстандағы осындай мекемелер
қатарына :
• мемлекеттік және мемлекет
қолдауымен құрылған мекемелер ;
• үкіметтік емес мекемелер ;
• коммер циялық мекемелер
Кәсіпкерлермен «кері байланыс» ұйымдастыру үшін
орталық атқарушы органдар деңгейінде Қазақстан
Республикасы Президенті жанындағы Кәсіпкерлер кеңесі
құрылған.

Кеңестің негізгі мақсаттары мынадай:
• кәсіпкерлікті дамыту және қолдауға бағытталған
ұсыныстарды әзірлеу;
• нарықтық экономиканың дамуын ынталандыруға
жағдай туғызу;
• Қазақстан Республикасында әрекет ететін іскерлерді,
іскерлік ассоциациялар мен одақтарды біріктіру;
• кәсіпкерлік саласындағы маңызды мемлекеттік
мәселелерді шешу үшін қажетті ұсыныстар дайындау.
Қазақстандағы Кәсіпкерлікті қолдау
«Инжиниринг және технологиялардың трансферті орталығы» АҚ.
Орталықтың негізгі мақсаты Қазақстан экономикасының нақты сектор
салаларының жаңа технологиялар трансферті және республикада ғы
инновациялық іс-әрекетті белсендіру арқылы бәсекеге жарамдылығын
арттыру болып табылады ;
"Kaznex" экспортты дамыту және ілгерілеті к орпорациясы» А Қ -
үкiметке мемлекеттiк саясатты, соның iшiнде кәсiпкерлiктi дамытуға
қатысты, құру саласында ақпараттық-талдау жағынан қолдау көрсетеді ,;
«Даму» Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ -
қаржылық, консалтингтік қызметтерді ұсыну
интеграторы және операторы рөлінде ШОБ-ң, сонымен
бірге Қазақстанның микроқаржы ұйымдарының
сапалы дамуына жәрдемдеседі;
«Ұлттық инновациялық қоры» АҚ - кәсіпкерлік
бастамаларға инвестицияларды тарту және жобаларды
қаржылау арқылы қаржылай қолдау көрсетеді ;
«Қазақстанның инвестициялық қоры» - жаңа және
алдыңғы қатарлы технологияларды қолданып, шикізат пен
материалдарды тереңдетіп қайта өңдейтін кәсіпорындардың
жарғылық капиталына инвестиция құю арқылы қаржылай
қолдау көрсету;
«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ - қаржылық қолдау
көрсетеді;
Технопарктер, бизнес-инкубаторлар, өндірістік аймақтар –
қалыптасу және даму кезеңіндегі кәсіпкерлікті материалды-
техникалық жағынан қолдау;
«Экономиканың жоғары технологиялық жаңа салаларын құру ғылымды
қаржыландыруды ЖІӨ-нің 3 пайызынан кем емес деңгейге дейін арттыруды
талап етеді.
Кәсіпкерлік 2050 жылға қарай Қазақстанның ЖІӨ-нің қазіргі 20
пайызы орнына кемінде 50 пайызын өндіретін болады. Еңбек өнімділігін 5
есеге – қазіргі 24,5 мыңнан 126 мың долларға дейін арттыру керек. Біз ЖІ Ө
көлемін жан басына шаққанда 4,5 есе – 13 мың доллардан 60 мы ң доллар ға
дейін арттыруымыз керек. Қазақстан халық құрылымында орта тап үлесі
басым елге айналады»

Н.Ә. Назарбаев
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлікті мемлекеттік реттеу және қолдау
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдаудың мәні және қажеттілігі
Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры
МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ
Қазақстан Республикасы кәсіпкерлігін мемлекеттік қолдау. Кәсіпкерлікті қолдаудың нормативті- құқықтық базалары
Шағын кәсіпкерлік
Қазақстан Республикасында кәсіпкерлікті қолдау
Жеке кәсіпкерлік бастамаларды көтеу саласында мемлекеттік саясат саласының негізгі бағыттарын анықтайтын
Шағын және орта бизнес
Кәсіпкерлік қызметті Кәсіпкерлік қызметті қолдау бағдарламасы қолдау бағдарламасы
Пәндер