Қазіргі заманғы жаҺандану мәселелері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
қазіргі заманғы
жаҺандану
маселелері

Жаһандану

жаңа жалпыәлемдік саяси, экономикалық,
мәдени ғаламдану, әлемдік ауқымдану,
глобализация (ағылш. Global— әлемдік,
дүниежүзілік, жалпы) - және ақпараттық
тұтастық құрылуының үрдісі. 
Жаһандану

Зерттеушілер Жаһандануды әр текті,
бірақ әлемнің біртұтастыққа айналу логикасымен
біріктірілетін өзгерістердің
жиынтығы деп түсіндіреді. ЖаҺандық
өзара тәуелділік және бүкіләлемдік даму
үрдісі Жаһандануға алып келмей қоймайды.
Бұл үрдіс трансұлттық экономика мен
жалпыадамдық құндылықтарды қорғауға
негізделген халықар. ұйымдар жүйесі ықпалын
күшейтеді. Жаһандану әлеуметтік феномен ретінде
көп қырлы және көптеген құрамдас бөліктерді
қамтиды.

Жаһанданудың
төмендегідей негізгі
құрамдас бөліктері
бар:
“Менталдық” немесе
мәдени Жаһандану

дәстүрлердің, діндердің, мәдениеттер
мен идеологиялардың “ұқсастануының”
кешендік үрдісі. Қазіргі таңда бүкіл әлем,
негізінен, 6 жаҺандық діни жүйеге
(христиандық, ислам, иудаизм, индуизм,
буддизм, конфуцийшілдік) бөлінеді.
Адамзаттық мәдени құндылықтар
ортақтығының күшею үрдісі “менталдық”
Жаһанданудың бір көрінісі болып табылады.
Экономикалық
жаһандану екі
үрдістің жиынтығын

рыноктардың жаһандануын (капиталдық,
еңбек ресурстарының, тауарлардың және
қызмет көрсетулердің) және экономикалық
нысандардың жаһандануын білдіреді және
экономиканың ұйымдық құрылымдарының
— компаниялардың, фирмалардың,
корпорациялардың іріленуімен
түсіндіріледі. 
Қазіргі уақытта экономикалық
Жаһанданудың нақты
сипаттары бар:

а) үлкен компаниялардың жетекші рөлі;
ә) жаhандық қаржы, валюта және қор рыноктарының
қызмет етуі;
б) жаhандық ақпараттық желілердің қызмет етуінің
нәтижесінде көлік ағындары құрылымының өзгеруі;
в) жаhандық сауда-экономикалық бірлестіктер мен
одақтардың құрылуы мен қызмет етуі;
г) барлық ұлттық және халықар. қаржылық,
валюталық трансакциялардың жаhандық желіге
аударылуы;
ғ) бөлшек саудалық, банктік, сақтандыру және сауда
операцияларын жаhандық желіге аударылуы;
Аумақтық
Жаһандану

 мемлекетаралық құрылымдардың күшею үрдісі.
Мемлекетаралық экономикалық және әскери-саяси одақтар
Жаһанданудың барынша жоғары деңгейдегі мәнін
көрсетеді. Бұл ретте Жаһандану нәтижесінде болашақта
ұлттық мемлекеттерге немесе басқа да аумақтық
құрылымдарға бөлінбейтін біртұтас өркениет құрылуы
мүмкін деген болжам айтылады. Бірақ ол ұлттар мен
халықтар арасындағы этникалық және мәдени
айырмашылықтар барынша жойылған жағдайда ғана
жүзеге асуы мүмкін. Кейбір мамандар дәстүрлі
мемлекеттерді аймақтық қауымдастықтардың ығыстыру
үрдісі дами түседі деп есептейді. Ал енді бір зерттеушілер
аймақтық қоғамдасу үрдісін бүкіләлемдік Жаһанданудың
зиянды әсерінен қорғанудың бірден бір жолы деп қарайды;
Ақпараттық-
коммуникациялық
Жаһандану

қазіргі заманғы интеграциялық үрдістердің ішінде аса
ықпалдысы. Оған: коммуникациялық мүмкіндіктерді
дамыту және ғарыштық кеңістікті ақпарат беру үшін
пайдалану; жаhандық ақпарат желілерінің пайда болуы
және тез дамуы; адамзат тұрмысындағы көптеген
үрдістердің компьютрлендірілуі жатады. Сонымен қатар,
келешекте екі бағыттағы ғарыштық жүйелерді
басымдылықпен дамыту; байланыстырудың жеке жүйесі
мен жаhандық позицияланудың дамуы; ақпараттық
коммуникациялық кешендердің негізінде бизнесті,
өндірістік үрдістер мен үй шаруаларын басқарудың
жаhандық жүйесін құру; өмір сүру үрдістерінің мейлінше
үлкен бөлігін компьютрлендіру мен роботтау жүреді;
 Этникалық Жаһандану негізгі екі
үрдістен тұрады

планета халқының санының өсуі және әр түрлі
этникалық топтардың өзара ассимиляциясы.
Жаһанданудың жағымды нәтижелеріне
мыналар жатады: неғұрлым жылдамырақ
экономикалық даму, өмір деңгейінің
жоғарылауы, техникалық жаңалықтар мен
басқару дағдыларын жеделдетіп енгізу және
тарату, жеке тұлғалар үшін де, ел үшін де
жаңа экономикалық мүмкіндіктер туғызу.
Жаһандану тұңғыш рет біртұтас ақпараттық
кеңістік арқылы әлемдік экономиканың барлық
құрамдас бөліктерін — өндірісті, ғылымды,
қаржыларды, тұтынуды біріктіруде.

Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
ЖАҺАНДАНУ ТУРАЛЫ
Рухани адамгершілік­ білімнің қазіргі әлемдегі басымдылығы туралы ақпарат
Өзін-өзі тану туралы ақпарат
ЖАҺАНДАНУ ТҮРЛЕРІ
ЖАҺАНДАНУ
Жаһандық денсаулық
Экономикалық жаһандану
Қазіргі заманғы жаһандық мәселелер туралы мағлұмат
Адамзаттың жаһандық мәселелерін шешудегі білім берудің рөлі
Жаһандану тарихы
Пәндер