Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлееттік
университеті
Жаратылыстану-математика факультеті

ТАҚЫРЫБЫ:ПЕДАГОГТЫҢ КӘСІБИ ӨЗІН-
ӨЗІ ТАНУЫ
МЕН ӨЗІНДІК ДАМУЫ

Орындаған: Толеубекова
Педагог - тәрбиеші.Педагог
қандай бір бағытты
қаламасын, қандай
міндеттерді шешпесін,
негізгі қызметі –
тәрбиешілік. Тәрбие үрдісі
тәрбиеленушілердің алуан
түрлі іс - әрекеттерін (ойын,
оқу, еңбек, жеке, ұжымдық)
педагогикалық басқару
негізінде жүзеге асады.
Ұстанымдары:
Өз-өзіне сенім – бұл өмірдің негізі;
педагогтың әсері саналы стратегиялық мақсатқа
бағынуы тиіс;
кәсіби рефлексия, өзін-өзі тану және өзін-өзі
дамытуға қабілеті;
балалардың өзін-өзі көрсетулерінің алуан
түрлілігіне дене және сөз реакцияларының
вариативтілігімен жауап беру қабілеті;
психологиялық-педагогикалық білімдерді меңгеруі,
оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеру;
а жарқындылық және балалармен қарым-қатынас
жасаудың табиғи дарыны, жан жүрегімен қызмет
етуге дайындылығы.
Педагогтың этикасы:
педагог өзін-өзі тануға, өзін-өзі жеңуге және өзін-өзін
өзгертуге дайын және қабілетті болуы керек;
баланы сөзсіз қабылдау;
баланың тұлғасын және өмірлік тәжірибесін құрметтеу;
Өзінің іс-әрекетін құпиялыққа негіздеу;
без-келген жағдайда баланы жақтау, қорғау, өйткені
баланың үлкендерге қарағанда қателесу құқығы бар;
жылы, шынайы өзара қарым-қатынастың дамуына
ықпал ету;
баланың сеніміне мұқият қарау. Балалардың
құпияларын сақтай алу;
балалар мен әріптестеріне мейірімді, сабырлы, шынайы
бола білу;
балалардың оңды көріністерінде жетістік жағдайын
құру;
бшық көзқараспен қарап, күлімсіреуді, мақтауды,
Педагогтың кәсіби қалыптасуына:

интелектуалды Эмоциялық Іскерлік
лығы сезімі даярлығы

Өзін-өзі ұстай Рухани- Құндылық
білуі адамгершілігі бағдары

мәдениеті
Педагогтың кәсіби мәдениеті –
интеграциялы түсінік, ол оқытушының
жалпы мәдениеттілігінің белгісі ретінде
оның өз қызметін атқару барысында
кәсіби сапасы арқылы көрінеді.
Тәрбиелік деңгейі дегеніміз –
тұлғаның барынша тұрақты
қасиеттері мен түрлі іс-
әрекеттердегі, ұжым мен өзіне
қарасты білігі мен
дағдыларының жиынтығы деген
қорытындыға келеміз.
Тәрбиелік – оңды тұлғалық
және әлеуметтік маңызды
қасиеттердің жиынтығы.
Тәрбие іс-әрекетіндегі мониторинг –
бұл тәрбие беру сапасын зерделеу және
тұлға дамуындағы негізгі
беталыстарды болжау.

Адамгершілік-рухани тәрбие
үрдісінің мониторингі – бұл бала
тұлғасының қалыптасу және өмірлік
маңызы бар негізгі, базалық
құзыреттіліктерді меңгеру үрдісін
үнемі бақылап отыру
Мұғалімнің кәсіби әрекетінің өн
бойында мына төмендегідей жағдайда
байқалатындығы
айтылды: біріншіден – мұғалімнің
оқушының ойын, сезімдері мен іс –
қимылдарын түсіну бағытындағы
әрекеттесуінде; екіншіден
– оқушылардың жас ерекшеліктері,
даму мүмкіндіктерін ескере отырып
оқыту үрдісінің мақсаттарын
анықтау мен
жобалауда;үшіншіден – оның өз
әрекетін, сол әрекеттің субьектісі
ретіндегі өзін талдауда. Тек сонда
ғана мұғалімнің педагогикалық
әрекетінде шығармашылыққа жол
ашылады.
Адамзат баласының өз
ұрпағына оқу-білім және
тәрбие, тәрбие
мәселесіндегі өзіндік
дүниетанымын
қалыптастыру мәселесі
мыңдаған жылдар бойы
өзектілігін жоғалтқан емес.
Осы орайда қоғамның
әлеуметтік-психологиялық
қалпы мен мұғалімнің
рухани-адамгершілік
мәдениеті тығыз
байланыста
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі:
1. Рысбеков Т., Рысбекова С. Болашақ ұстаз
тұлғасының кәсіби дамуы // Қазақ тарихы. – 2013. №
4(121). 6-7б. 2. Джанабаева Р.А, Касенова С.Ә.
Студенттерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеудің
теориялық негіздері // Педагогика және
психология. – 2013. №3. 108-111б. 3. Есенаманова.
Қ. Көпмәдениетті ортада оқушылардың
адамгершілігін тәрбиелеу //Педагогика және өнер. –
2012. №3. 24-27б. 4. Таутенбаева.А. Жоғары оқу
орындарының оқу-тәрбие үдерісінде студенттердің
ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарын
қалыптастыру. – автореферат. дисс. пед.ғ. к. –
Алматы. 2009.

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін өзі тануы мен дамуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер