Екі жақтылық қағидасы және баланстық теңдік
Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік
университеті

Орындаған: Габдуллина Жазира
Тобы: УА-405
Тексерген: Серікова Б.С.
Семей 2015 ж
ЕКІ ЖАҚТЫЛЫҚ ҚАҒИДАСЫ
ЖӘНЕ БАЛАНСТЫҚ ТЕҢДІК
Бухгалтерлік баланс шаруашылық құралдары мен
олардың көздерін белгілі бір мерзімге ақшалпй өлшемде
топтастыруды білдіреді.

«Баланс» термині латын сөздерінен bis – екі рет және
lans – таразы табағы дегенді білдіреді, яғни теге-теңдік
мағынасын (ұғымын) білдіреді.
Баланс екі бөліктен тұрады:

пассивтен

Актив пен пассив өзара тең болады, өйткені
кәсіпорын құралдарының жалпы мөлшері
әрқашанда олардың көздерінің жалпы мөлшеріне
тең
құралдар = капитан + міндеттемелер.
Актив пен пассив жекелеген баптардан құралады.
Баланс бабы дегеніміз- шаруашылық құралдары немесе
олардың көздерінің жекелеген аттары. Баланс активінде
орналасқан баптар активті, он пассивінде
орналасқандары, пассивті деп аталады.
№3 ҚР-сы бухгалтерлік есеп бойынша ұлттық
комиссияның қаулысымен бекітілген стандартқа
сәйкес келесіндей принциптер енгізілген.

баланстың актив баланстың пассив
баптары үшін- баптары үшін-
активтердің әрекет пассивтердің
ету мерзімі; қалыптастыру және
оларды жоюдың
мерзімдері принципі.
Шаруашылық субъектінің балансы келесіндей
бөлемдермен көрсетілген актив:

ұзақ мерзімі дебиторлық ұзақ мерзімі инвестициялар: еншілес
қарыз: алынуға тиісті шоттар, серіктестіктерге инвестициялар;
алынған вексельдер, негізгі тәуелді заңды ұйымдарға
шаруашылық секіртестік пен инвестициялар; басқа
оның еншілес серіктестіктері ивнестициялар егер олардың
арасындағы ішкі топтық (бастапқы құны) баланстық
операцилар нәтидесінде пайда құнынан өзгеше болса, ағымдағы
болған дебиторлық қарыздар; құны көрсетіле отырып.
акционерлік қоғамның
Материалдық емес активтер;
қызметкерлерінің дебиторлық
қары; басқа да дебиторлық амортизация кезеңі, әдісі және есеп
қарыздар беру кезеңіндегі есептен шығарылуы
ұзақ мерзімді активтер: негізгі көрсетіле отырып; гудвим,
құралдар, яғни жер, ғимараттар патенттер, тауар белгілері және т.б.
мен құрылыс жайлары, машиналар
мен жабдықтар, көлік құралдары,
алдағы кезең
жіктеуге сәйкес негізгі
шығындары.
құралдардың басқа да түрлері;
жинақталған тозуы, аяқтамлмаған
күрделі құрылыс;
Ағымдағы активтер.
Ашылуға тиіс мына баптарды қамтиды:
өңдеу өткізу мерзіміне тәуелсіз түрде тауарлық - материалдық
қардлар;
бір жыл ішінде есептен шығарылуы мүмкін алдағы кезең шығындары;

ақша қаражаттары;
ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ ҚАРЖЫЛЫҚ
ИНВЕСТИЦИЯЛАР:
негізгі шаруашылық серіктестік пен оның еншілес
секіртестіктері арасындағы ішкі топтық операциялар
нәтижесінде пайда болған дебиторлық қарыз, басқа да
дебиторлық қарыз.

ағымдағы активтерді сатып алу үшін
аванстық төлемдер;

бір жыл ішінде алынатын дебиторлық
қарыз;

алынуға тиісті жаттар;

алынған вексельдер;
ПАССИВ:
- меншікті капитал: жарғылық - ұзақ мерзімі міндеттемелер:
капитал, қосымша төлеген қамтамасыз етілген несиелер,
капитал, қосымша төленбеген қамтамасыз етілмеген несиелер,
капитал ( нег. құралдарды, негізгі шаруашылық серіктестік пен
инвестицияларды қайта бағалау оның еншілес серіктестіктерінің
сомалары), резервтік капитал, бір-біріне беретін несиелері, кейінге
бөлінбеген табыс (зиян). қалдылырған салықтар.

- ағымдағы міндеттемелер: қысқа мерзімді несие
және овердрафт; ұзақ мерзімді несиелердің
ағымдағы бөлігі, кредиторлық қарыз (төленуге тиіс
шоттар және вексельдер, алынған аванстар,
салықтар бойынша қарыздар, төленуге тиісті
дивиденттер басқа да кредиторлық қарыздар),
төленуге тиіс есептелінген шығындар, алдағы
кезеңдердің табыстары және басқалады.
Баланс – брутто – реттеуші баптарджы қамтитын
баланс, сомалары құралдардың іс жүзіндегі өзіндік
құнын анықтауда б. ж-қ байланысы бар басқа
баптар сомаларынан алынып тастады шегеріледі.
реттеуші баптарға негізгі қаржылардың тозуы,
материалдық емес активтердің амортизация сын
т.б. жатқызуға болады.

Баланс – нетто – (немесе тазартылған
баланс) бұл реттеуші баптар жоқ баланс.
Бұл балансты пайдалану к/о-ң қардылық
жасдайын талдауда тиімді. Мұндай
баланстың мәліметтерік/о иелігіндегі
шаруашылық қаржылардың нақты
сомасын сипаттайды.

Болуші баланс - бір-бірінен тәуелді
бірнеше кәсіпорындардың жеке к/орға
құрылымдық бөлімдерге немесе бір
кәсіпорынға бөлінуі кезінде жасалатын
баланс.
НАЗАР
АУДАРҒАНДАРЫҢЫЗҒ
А РАХМЕТ!!!!

Ұқсас жұмыстар
:Екіжақтылық
БОЛЖАУ МЕН ЖОСПАРЛАУ ӘДІСТЕРІ
Инклюзивті білім берудің мазмұны
Кәсіпкерліктің функциялары
Инклюзивті білім беру пәні, инклюзивті білім бері ерекшеліктері
Биологиялық жүйедегі осмос қысымының рөлі. Плазмолиз,гемолиз, тургор. Гипо-, изо-, және гипертонды ерітінділер туралы
Азаматтық құқық қағидалары
Кәсіпкерліктің мақсаттары
Мемлекет қызметтері
Демократия шарты
Пәндер