Сайтқа презентация қосу

Бухгалтерлік есептің принциптері

Бухгалтерлік  есептің принциптері

ЕСЕПТЕУ

Қазақстан Республикасының  бухгалтерлік есеп  стандарттарында  бухгалтерлік есептің мына  төмендегідей принципі  анықталған: 
ҮЗДІКСІЗД ІК ТҮСІНІКТІ ЛІК

МӘНДІЛІ К

МАҢЫЗДЫЛ ЫҚ ТОЛЫҚТЫЛ ЫҚ

СЕНІМДІЛ ІК

БЕЙТАРАПТЫ Қ ДӘЙЕКТІЛІ К

САЛЫСТЫРМАЛЫ ЛЫҚ

САҚТЫҚ

ӘДІЛЕТТІ ӘРІ ТУРА  КӨРСЕТУ

Маңыздылық принципі
Алдағы  экономикалық  жағдайды  болжау үшін УАҚЫТЫ ЛЫ Бұрын жасалынған   болжамдардың  барысында алынған  нәтиженің  дұрыстығын  анықтау үшін

КЕРІ  БОЛЖАМНЫ БАЙЛАНЫС Ң  ҚҰНДЫЛЫҒ Ы

Түсініктілік принципі – бухгалтерлік есептің  ақпараттық мәлімметтері оны пайаланушыларға  шешім қабылдауы барысында түсінікті болуы  керектігімен түсіндіріледі. Сенімділік принципі – берілген ақпараттық  мәліметтере қате болмаса, сондай­ақ  пайдаланушылар оған сенімді болса,  онда бұл сенімі  ақпарат болып табылады. Салыстырмалылық принципі  ­ қандайда бір  кезеңнің бухгалтерлік есеп мәліметтері өткен  уақыттардағы мәліметтермен салыстырылып  көрсетілген кезде ғана оның пайдалылығы  мен  мазмұндылығы арта түседі . Мәнділік принципі – ұйымның бухгалтерлік есеп  ақпараттары пайаланушылардың  қажеттілігін қанағаттандыруы қажет.  Есептеу принципі – кәсіпорындағы кез келген  операциялар (кірістер, шығыстар) есептеліп  отырылуы қажет.

Сақтық принципі – бухгалтерлік есептің  ақпараттық мәліметтерінде  жазылатын цифрлар кәсіпорынның  экономикалық жағдайын суреттейді  және пайаланушылар осы мәлімет  Үздіксіз принципі – ұйымның қызметі үздіксіз  арқылы түрлі шешім қабылдайды. жалғаса береді деп болжам жасалынады. Бейтараптық принципі – ақпарат сенімді болуы үшін  алдын ала бір шешімді қабылдауға арналмаған боуы  керек. Егер ақпарат өзінің іріктеліп дайындалуымен  немесе ұсынылуымен белгілі бір шешім қабылдауға  немесе ойды қортындылауға жету мақсатымен  қалыптастыруға әсер ететін болса онда ондай  Дәйектілік принципі – кәсіпорын қызметі  ақпараттар бейтарап болмайды. барысында таңдап алған есеп жүргізу саясатын  есепті кезеңнің басынан соңына дейін дәйекті  түрде қолдануы қажет. Толықтылық принципі – ұйымның  қаржылық қорытынды есебіндегі  ақпараттық мәліметтер сенімді болу  үшін толық болуды қажет етеді және  шыққан шығынға қарай олар мәнді 

Бухгалтерлік  есептің әдістері

Бухгалтерлік есептің әдістері
  Құжаттау;   Түгендеу;   Шоттар;   Екі жақты жазу;   Бағалау;   Калькуляциялау;   Бухгалтерлік  баланс;   Есеп беру;

Құжаттау – жасалған уақытта  шаруашылық опреацияны  алғашқаны тіркеу. Қазіргі  уақыттағы  жетілген   бағдарламалардың арқасында (1­ С бухгалтерия Лука­компакт)  құжаттаудың барлығы  компьютерлерде жүргізіледі. Түгендеу – іс жүзіндегі мүліктің  бухгалтерлік есеп  мәліметтерімен сәйкестігін  тексерудің  тәсілі.  Түгендеу  кәсіпорын мүлкінің дұрыстығын  анықтау  үшін қажет.

Бухгалтерлік баланс – қ асіпорының мү лкі туралы ақ паратты жинақ тау жә не топтау тә сілі. Кә сіпорын қ аржылары бухгалтерлік баланста ақ шалай бейнеде екі топта бейнеленеді. Шоттар жү йесі жә не қ осарлы жазу - бухгалтерлік есепте шаруашылық операциялар счеттар кө мегімен (синтетикалық жә не аналитикалық ) қ осарлы жазу ә дісімен жү ргізіледі. Шот – мү лік жә не оның құ рылу кө зі туралы ағ ымдағ ы ақ парат жинақ талатын экономикалық топтама. Бухгалтерлік есеп ә дісінің элементі бола отырып, счет біртекті экономикалық белгілер бойынша шаруашылық операцияларды топтауда маң ызды роль атқ арады.

Бағ алау – кә сіпорын мү лкін жә не олардың қ айнар кө здерін ақ шалай ө лшеу тә сілі. Бухгалтерлік есеп жү йесінің дұ рыс құ рылуы ү шін бағ алау процесі дұ рыс жү руі керек. Мү лікті бағ алаудың негізінде нақ ты шығ ынлар жатады. Калькуляция - ө зіндік құ нды анық тау мен шығ ындарды топтау тә сілі. ө німнің ө зіндік құ нын есептеу - ө німнің бір ө лшеміне кеткен шығ ындарды ақ шалай формада кө рсету. Есеп берушілік – белгіленген кезең де (ай, квартал, жыл) кә сіпорынның , ө ндірістік – шаруашылық , қ аржылық қ ызметін сипаттайтын кө рсеткіштер жү йесі.

Қ азіргі уақ ытга елімізде бухгалтерлік есепті нормативті реттеудің тө рт дең гейлі жү йесі қ ызмет етеді. Бірінші дең гей - Қ азақ стан Республикасының заң дары мен Қ Р Президентінің жарлық тары, Екінші дең гей - Ұ лттық бухгалтерлік стандарттар жү йесі - бухгалтерлік есеп бойынша ережелер. Ү шінші дең гей- салалық ерекшеліктерді ескеретін ә дісгемелік нұ сқ аулар. Тө ртінші дең гей - кә сіпорынның ішкі жұ мыс құ жаттары.

НАЗАР АУАРҒАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

Орындаған: Кадирбекова Мадина Тобы: УА­405


Пән: Бухгалтерлік ісПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь