Кәсіпорынның өндірістік қорлары туралы ақпарат
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік университеті

СӨЖ
Тақырыбы: «Кәсіпорынның өндірістік қорлары»
Орындаған: Кактаев М.А :.
Тексерген: Нуралина Қ.Т.
Тобы:ГК-213 -

Семей -2015
Кәсіпорынның негізгі
өндірістік қорлары
Нарықтық экономика
жағдайында экономикалық
қызметтің барлық
экономикадағы негізгі буыны -
кәсіпорын. Сондықтан да, бұл
деңгейде қоғамға қажетті өнім
өндіріліп, қызмет көрсетілуі
тиіс. Мұнда ресурстарды үнемдеп
жұмсау, жоғары өнімді техника
мен технологияларды қолдану
мәселелері кең түрде шешіледі.
Кез келген кәсіпорынның
қаржылық жағдайы, төлем
Кәсіпорын – бұл дербес
Кәсіпорын – бұл дербес
шаруашылық жүргізетін
шаруашылық жүргізетін
бірлік, меншігінде бар еңбек
бірлік, меншігінде бар еңбек
құралдары көмегімен еңбек
құралдары көмегімен еңбек
заттарын өңдеп,
заттарын өңдеп,
тұтынушыларға қажет дайын
тұтынушыларға қажет дайын
өнім шығарып, пайда алу
өнім шығарып, пайда алу
мақсатымен оны өткізетін,
мақсатымен оны өткізетін,
кәсіби ұйымдасқан еңбек
кәсіби ұйымдасқан еңбек
ұжымы.
ұжымы.
Кәсіпорынның
негізгі міндеттері:
Пайда алу және оны өсіру.
Жұмыс орындарын және
еңбек ақыны қамтамасыз ету.
Қоршаған ортаны қорғау,
ластамау.
Сапалы өнім шығару.
Жұмысшыларға қажет
жұмыс жағдайларын жасау.
Өз қызметін дамыту.
Кәсіпорынның сыртқы орта элементтері:

Мемлекеттік органдар
Кәсіпорындар – бәсекелестер,
әріптестер, серіктестер.
Тұтынушылар
Кәсіпорын қасында тұратын
халық
Кәсіпорындардың
жіктелуі
лданылатын қорларына байланысты
еңбек сіңіргіштігі
жоғары,
қор сіңіргіштігі жоғары
материал сіңіргіштігі
жоғары
Салаға байланысты
кен өңдіру,
өнеркәсіптік
кәсіпорындар,
ауыл шаруашылық,
сауда,
транспорт,
байланыс,

Негізгі Қорлар–материалдық
өндіріс саласында да, бейөндірістік
салада да заттай нысанда ұзақ
уақыт бойына жұмыс істейтін және
өзінің құнын тозуына қарай
бөліктер бойынша жоғалтатын
материалдық-заттай
құндылықтардың жиынтығы.
Негізгі қорларға үймереттер,
ғимараттар, беріліс қондырғылары,
жұмыс және күш машиналары мен
жабдықтар, өлшеуіш және реттеуіш
приборлар мен құрылғылар,
өндірістік, шаруашылық құрал-
саймандар мен керек-жарақтар,
жегіндік және өнімдік мал, көп
ұр а ды :
ыд ант
р 3 сат
орла
і к қ
н д іріст
Ө

у а р
і р т а
ш а ө нд т ы
а қ са
т ы іс сы
са
сы т ы
са
сы
НЕГІЗГІ ҚОРЛАР – ЕҢБЕК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ
ҚҰНДЫЛЫҚ СИПАТЫ БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. 

−    Өнеркәсіп, мес
і к е
−   Құрылыс, д і р іст
Өн р ғ а:
р л а - ү й,
−   Ауыл  шаруашылығы,
қ о
Т ұ
н
рғ ы а лдық
    н
−   Автомобиль көлігі,−     Коммулық,
− шы
−   Байланыс, а р у а
а у л ық
ш е нс
  Д
−   Сауда, −  
а қ т ау, б е р у,
с і лі м иет ,
−   Ғимараттар, −      Б ры
ә д ен л а л а
М
−   Құрылыстар, −     порт  са
С
−   Машиналар, −    
−    Жабдықтар  мен  басқа  да еңбек
құралдары жатады.
Негізгі қорлар алдына қойған мақсаты
мен атқаратын қызметіне қарай
мына топтардан  тұрады:

−    Үйлер;
−    Ғимараттар;
−    Өткізбелік тетіктер;
−    Күш машиналары;
−    Жұмыс машиналары мен жабдықтар;
−    Есептеуіш техникалары және олардың
бағдарламалық құралдары;
−    Тасымалдау құралдары;
−    Құрал-саймандар мен жабдықтар;
−    Өндірістік және шаруашылық құрал-
жабдықтары;
−    Өнім және жұмыс малдары;
КӘСІПОРЫН  НЕГІЗГІ  ӨНДІРІСТІК  ҚОРЛАР
БОЙЫНША  ШАРУАШЫЛЫҚ АЙНАЛЫМЫН 
ЖҮРГІЗУ ҮШІН  МЫНАДАЙ  САТЫЛАРДАН 
ТҰРАДЫ:

Негізгі қордың тозуы
 Амортизация;
 Негізгіқорды  толық  қалпына 
келтіру  үшін  жинақталған
қаражаттар;
 Капитал салымдарын жүзеге
асыру жолдары .
Амортизация – негізгі
қорлардың  құнын 
олардың көмегімен
өндірілетін  тауарлар мен
көрсетілетін қызметтер
есебінен біртіндеп
толтыру.
Корт N a
  Aжыл
100
Айналым капиталы дегеніміз - өндірістік айналым
қорлары мен айналыс қорларын құруды және олардың
үздіксіз айналымдылығын қамтамасыз ететін алдын ала
бөлінген ақшалай қаражаттардың жиынтығы.
Өндірістік айналым қорлары - бұл еңбек заттары
(шикізат, негізі материалдар мен жартылай өнделген өнімдер,
қосымша материалдар, отын, ыдыстар, қосалқы бөлшектер
және т.б.) мен аяқталмаған өндіріс өнімдері.
Айналым капиталы - бұл өндірістік айналым қорларын
құру, айдалану және үздіксіз өндірістік роцестер мен өнімді
өткізуді қамтамасыз ету үшін авансылаудың ақшалай
қаражаттарының жиынтығы. Айналым капиталының мәні
- ұдайы өндірістік процестердің қажеттілігін қамтамасыз
етудегі экономикалық рөлімен анықталады
Өндірістік айналым қорлары мынадай
топтарға бөлінеді:
• Өндірістік запастар. Оларға - шикізат,
негізгі материалдардың, отынның,
қосалқы бөлшектердің қалдығы, бағасы
100 тенгеден кем құнсызданғыш және
тозғыш заттар, арнайы құрал-саймандар
жатады.
• Аяқталмаған өндіріс. Оның ішінде өз
ішінде шығарылған жартылай дайын
өнімдер.
• Болашақ кезеңдердің шығындары -
жаңа өнімдерді әзірлеуге және игеруге
еткен шығындар.
Тузілу көздеріне қарай
айналым капиталы

Меншікті
айналым
капиталы - бұл
Несиелік үнемі кәсіпорын
айналым иелігінде
капиталы деп болатын және
банк несиесі, өз ресурстары
несиелік қарыз (пайдадан және
(коммерциялы т.б.) есебінен
қ несие) және құралатын
басқа да қаражаттар
пассивтерді болып саналады
атайды.
Назарларынызға Рахмет

Ұқсас жұмыстар
КОРПОРАЦИЯНЫҢ АЙНАЛЫМ КАПИТАЛЫ
Кәсіпорын туралы түсінік және түрлері
Кәсіпорын шаруашылық объектісі, экономикалық жүйенің негізгі буыны
КӘСІПОРЫННЫҢ НЕГІЗГІ ЖӘНЕ АЙНЫМАЛЫ ӨНДІРІСТІК ҚОРЛАРЫ
Кәсіпорын және оның негізгі өндірістік қорлары
АКТИВТЕРІН БАСҚАРУ
Кәсіпорынның өндірістік қорлары жайлы
Кәсіпорын. Кәсіпорынның өндірістік қорлары
Кәсіпорынның материалдық қорлары
Кәсіпорын және оның өндірістік қорлары
Пәндер