Бизнес жоспарБалалар бала Бақшасын ашу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
БИЗНЕ С Ж О С П А Р
А Л А Б А Қ Ш АС ЫН
БАЛАЛ А Р Б
АШУ

ЗЫ МБЕКОВ АЛ МАС
ОРЫНДАУШЫ: ОРА
Балалар бала бақшасы
Бұл бизнестің мақсаты балаларға арналған
кәсіпорынын салуды қарастыру. Кәсіпорынның мәні
алдағы ұрпақтарымызды тәрбиелеу саласында
сапалы және кәсіби қызмет көрсету болып табылады.
Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы
барлық отбасыларға арналады. Балалар бақшасында
балалардың жалпы саны 120-ға дейінгі 6 топ
ұйымдастыру жоспарлануда. Осындай балалар санын
ескере келе балалар бақшасының түсімі жылына 64
800 мың теңгені құрайды (2015-2021 жж.).
Шығыстар, мың теңге 2 015

Негізгі капиталға инвестициялар 12 711

Айналым капиталы 3 861

Барлығы 16 572

ЖОБА БОЙЫНША ЖАЛПЫ
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ШЫҒЫНДАР
МЫНАЛАРДЫ ҚАМТИДЫ:
Қаржыландыру көзі, мың теңге Сомасы Кезең Үлесі

Өз қаражаты 4 972 01-06.2015 30%

Қарыз қаражаты 11 601 01-06.2015 70%

Барлығы 16 572   100%

ЖОБАНЫ ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫ ЖОБА
БАСТАМАШЫСЫНЫҢ ӨЗ ҚАРАЖАТЫ
ЕСЕБІНЕН СИЯҚТЫ ҚАРЫЗ КАПИТАЛЫ
ЕСЕБІНЕН ДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ
ЖОСПАРЛДАНУДА.
Кредит валютасы теңге
Активтердің рентабельділігі 21%
Пайыздық ставка, жылдық 12%

Пайыздар мен негізгі борышты
ай сайын
төлеу
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті
кезеңі, ай Міндеттемелерді өз капиталымен жабу
5,2
Негізгі борышты өтеудің коэффициенті
жеңілдікті кезеңі, ай

Өтеу түрлері тең үлестермен

Ішкі кірістілік нормасы (IRR)
КРЕДИТТЕУДІҢ МЫНАДАЙ ШАРТТАРЫ 39%
ҚАБЫЛДАНДЫ:
КӘСІПОРЫН ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖОБАНЫҢ 5 Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге
ЖЫЛЫНА АРНАЛҒАН ТИІМДІЛІК
КӨРСЕТКІШТЕРІ 10 707
13% ДИСКОНТТАУ СТАВКАСЫ КЕЗІНДЕ
ИНВЕСТИЦИЯЛАНҒАН КАПИТАЛДЫҢ ТАЗА Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл
ДИСКОНТТАЛҒАН КІРІСІ 10 707 МЫҢ ТЕҢГЕНІ 2,8
ҚҰРАДЫ.
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:

• жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың
тұрақты пайда табуына мүмкіндік береді;
• мектепке дейінгі білім беру саласында сапалы
қызметтер көрсету;
• Астана қаласының бюджетіне салықтар мен басқа да
аударымдардың түсуі.
• Әлеуметтік әсерлердің арасында мыналарды бөліп
көрсетуге болады:
• халықтың мектепке дейінгі мекемелерде жас ұрпақты
тәрбиелеу қызметтеріне деген сұранысын
қанағаттандыру.
Кіріспе
Қазіргі уақытта балалар бақшасын ашудың болашағы бар, оның себептері
мынадай:
біріншіден, жалпы оң үрдіс адамдардың мемлекеттік балалар бақшасы
мекемелерінің тәрбиешілері бір топтағы балалар санының көптігі және бюджеттің
шектеулі болуы сияқты объективті себептерге байланысты көрсете алмайтын
тиісті назарды балаларына көрсетсе болды өз балаларының тәрбиесі мен бос
уақыты үшін ата-аналардың мүмкіндіктерінің бар екенін және ақы төлей алатынын
болжайды;
екіншіден, сапалы және стандарты емес (массаж кабинеті, тіс емдеу кабинеті,
бассейн, хореография студиясы және т.б.) қызметтерді ұсынатын жеке меншік
балалар бақшасының қазірдің өзінде барынша кең тараған құбылыс екенінің
растығы;
үшіншіден, жаңа бақшаны ашу инновациялық қызметтерді пайдалануды
қалайтындарды көптеп тартатын болады;
төртіншіден, балалар бақшасы қызметінің бағдарламасына тілдерді оқытудың
инновациялық технологияларын қолданудың енгізілгендігі..
Қалада бизнестің осы түрін ашу үшін барлық мүмкіндіктер бар. Осы уақыт
кезеңінде мемлекеттік сияқты жеке де балалар бақшасының жетіспеушілігі қатты
сезілуде, алайда адамдар өз балаларына барынша қымбат назарды сатып алуға
қазірдің өзінде дайын. Орын босайды деп күту өзекті болмай қалды, халық өз
қаражатын өз балалары үшін «сүйіспеншілік пен адалдыққа» орынды жұмсауға
әзір, тек өкінішке орай осындай өтініш білдіретін орын жеткіліксіз болып отыр.
Жобаның тұжырымдамасы

Жобаның тұжырымдамасы бала бақша
қызметтерін көрсететін кәсіпорын құруды
көздейді.
Кәсіпорын қызметінің мақсаттары болашақ
ұрпақты тәрбиелеу саласында сапалы және
кәсіби қызметтер көрсету болып табылады.
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы
орташа табысы бар отбасылары болып табылады.
Балалар бақшасында балалардың жалпы саны
120-ға дейінгі 6 топ ұйымдастыру жоспарлануда.
Осындай балалар санын ескере келе балалар
бақшасының түсімі жылына 72 000 мың теңгені
құрайды (2014 жылдан бастап).
Кәсіпорын қызметтердің толық кешенін көрсететін
болады – күту, тәрбиелеу, білім беру. Ұсынылатын
қызметтердің түрлері мен нысандары:

Икемді жұмыс кестесі бар жыл бойғы режим;
Көптеген үйірмелер мен сабақтар: Оқыту — тілдер, математика, қисын, т.б..;
Эстетичкалық даму— ырғақ, музыка, би, живопись, ән айту;
Педиатр, массаж кабинеті, спорт залы;
Күніне әр түрі режимді қолдану;
Балалар мерекелері мен таңертеңгіліктерін өткізу;
Қуыршақ театрына, драма театрына және балалар қойылымдарына саяхат ұйымдастыру;
Жануарлар мен құстар көрмелеріне саяхат ұйымдастыру.
Осы қызметтер аясы балалардың ата-аналарына ұсынылатын болады және олар өз тілектері
бойынша балалары үшін қажеттісін таңдай алады.
Қызметтерді осы саладағы тәжірибесі мол, өз ісін жетік білетін білікті мамандар көрсететін
болады.
Балалар бақшасы аумағы 240 м2 алаңдағы жалға алынған үй-жайда орналасатын болады, ауласы
бар, онда балалар алаңын, спорт кешенін және басқа да жабдықтарды орналастыру жоспарлануда.
Идея сәтті іске асырылған жағдайда қаланың басқа аудандарынан да осындай балалар
бақшаларын ашу жоспарлануда.
Өндірістер бағдарламалары

Балалар бақшасында балалардың жалпы
саны 120-ға дейінгі 6 топ (әр топтан 2-ден:
кіші, орта және дайындық) ұйымдастыру
жоспарлануда. Жұмыс уақыты – аптасына 6
күн, дүйсен, біден сенбіге днйін, 8-ден 20.00-
ге дейін. Осындай балалар санын ескере келе
балалар бақшасының түсімі жылына 64 800
мың теңгені құрайды (2015-2021 жж.).
Топтарды біртіндеп толықтыру ескерілген.
Топтардың жоспарлы толықтырылуы
және жобаны жылдар бойынша сату
бағдарламасы

Көрсеткіш\Жыл 2 015 2 016 2017 - 2021

Топтардың орташа
70% 98% 100%
толықтырылуы

Көрсентілген қызметтен түсім,
34 020 63 450 64 800
мың теңге
Жобаның бірінші жылында топтар бірінші
айда 55%-дан басталып 75% толықтырылатын
болады деп болжануда. Жобаның содан кейінгі
жылдарында топтарды 100% дейін
толықтыруға жеткізу жоспарлануда.
1 балаға төленетін ақы айына 45 мың теңгені
құрайды. Қызметтердің құны кәсіпорынның
бәсекеге қабілеттілігін және топтардың
жеткілікті толықтырылуын қамтамасыз ету
үшін орташа нарықтан төмен деңгейде
қабылданды.
Сату бағдарламасын есептеген кезде инфляция
назарға алынған жоқ, өйткені инфляцияға
байланысты бағаның көтерілуі кәсіпорын
қызметтері бағасының ұлғаюына әсер ететін
болады.
Семейдегі мектепке дейінгі тәрбиелеу
мен оқытудың жағдайы

2015 жылы Семейде 41 тұрақты мектепке дейінгі
ұйым жұмыс істеді, оларда 18 973 бала тәрбиеленді.
2008 жылмен, салыстырғанда ұйымдар саны 28
бірлікке (1,4 есе), ал тәрбиеленушілер саны - 4 646
балаға (32,4%) ұлғайды. Мектепке дейінгі ұйымдардың
жалпы санының 89-ы немесе 94,7% жалпы сипаттағы
ұйым, 2 ұйым (2,1%) – санаториялық, 3 (3,2%) - арнайы
сипаттағы. Жалпы сипаттағы ұйымдарда 17 730 бала
(немесе тәрбиеленушілердің жалпы санының 93,4% ),
санаториялық ұйымда – 322 бала (1,7%), арнайы
ұйымда – 921 бала (4,9%) тәрбиеленді. Семейдің
орташа 100 орынға 120,9%, Алматы ауданы бойынша
123,4%, Есіл – 101,8%, Сарыарқа – 123,1% баладан
келеді.
Семей және Өскемен қаласында
туған балалардың саны, адам

16,600

16,400

16,200

16,000

15,800
16,482
15,600 16,113
15,400

15,200 15,331
15,000

14,800

14,600
2008 ж 2009 ж 2010 ж
Жабдық және инвентарь Жабдық және инвентарь
қажетті негізгі жабдықтардың арасында бөліп
көрсетуге
Атауы
болады Саны
Екі деңгейлі кереует 40,0
Қарапайм кереует 20
Ойындықтарға арналған қабырға шкафы 10
Орын-жай үшін ойын ойнау кешені 4
Балалар алаңы (көше кешені) 4
Спорт кешені 2
Шешіну үшін 4-секциялы шкаф 30
Үстел, орындықтарымен бірге 30
Ойын ойнау жиһазы жиынтығы 10
Орын-жайға арналған орындықтар 7
Шағын орындық 120
Сатылы ойындар 3
Құм алаң 4
Тербелу-балансирі 5
Әткеншек 1
Ойын жиһазы 5
Ас үй жиһазы 1
Кір жуатын машиналар 2
Ыдыс-аяқ, құрал 1
Ұйымдастыру құрылымы

Директор

Директордың орынбасары Бас бухгалтер

Күтуші Тәрбиеші Педиатр Әдістемеші Бухгалтер

Қызмет көрсетуші
құрам
Хореограф Ұстаз Логопед
Пайдалану шығыстары
Пайдалану шығыстары балаларды тамақтандыруға,
сондай-ақ жеке гигиеналық заттарға, төмек-орын мен
орамалға арналған шығыстардан тұрады. Норма бір
айға 1 балаға 6 мың теңге сомасында белгіленген
(ҚҚС-пен бірге).

201 201 201 202
Шығыстар бабы 2015 2016 7 8 9 0 2021

Қызметтер көрсетуге арналған
шығыстар 643 643 643 643 643 643 643

Бір айға арналған тамақтану 643 643 643 643 643 643 643

Толықтырылуы ескеріле
отырып 450 629 643 643 643 643 643
Кәсіпорынның бір айдағы жалпы және
әкімшілік шығыстары

Шығындар   2015 2016 - 2021
ЕТҚ   2 533 2 896
Банк қызметтері   10 10
Орын-жайды жалдау 240 м2 440 440
Электр энергиясы   20 20
Жылумен жабдықтау   40 40
Сумен жабдықтау + кәріз 100 м3 10 10
ПИК қызметтері   28 28

Интернет, байланыс қызметтері Мегалайн 27 27
Кеңсе тауарлары   5 5

ОС қызмет көрсету және жөндеу   15 15

Жарнамаға арналған шығыстар   15 15

Өзге де көлденең шығыстар   15 15
Барлығы   3 158 3 521
Еңбекақы шығыстарының есебі
Саны Қызметақы Есептеуге ЕТҚ
№ Лауазым

Әкімшілік-басқару құрамы
         

1 Директор 1 130 130 143

2 Директордың орынбасары 1 85 85 93

3 Бас бухгалтер 1 80 80 88

4 Бухгалтер 1 60 60 66

  Өндірістік құрам        

1 Меңгеруші 1 70 70 77

2 Тәрбиеші 6 55 330 363

3 Күтуші 6 50 300 330

4 Музыкант 1 80 80 88

5 Педиатр 1 80 80 88

6 Хореограф 1 80 80 88

7 Ағылшын тілінан ұстаз 1 80 80 88

8 Логопед 1 80 80 88

9 Әдістемеші 1 80 80 88

  Қызмет көрсетуші құрам        

1 Аспазшы 2 65 130 143

2 Асхана жұмысшысы – ыдыс жуушы 3 50 150 165

3 Кір жуушы 1 50 50 55

4 Дәліз жұмысшысы 2 50 100 110

5 Еден жуушы 2 45 90 99

  Қосалқы құрам        

1 Күзетуші 3 40 120 132

2 Сантехник - электрик 1 40 80 88

3 Шаруашылық меңгерушісі 1 50 50 55

  Құрам бойынша барлығы 39 1 490 2 305 2 533
Жобаның қаржылық
көрсеткіштері
Ішкі кірістілік нормасы (IRR)

39%

Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге

10 707

Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл

2,8

Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл

3,4
Жобаның залалсыздығын талдау
Кезең
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Қызметтерді сатудан түсетін
кіріс 30 375 56 652 57 857 57 857 57 857 57 857 57 857
Баланстық пайда -4 172 4 355 5 633 5 866 6 099 6 333 6 566

Қызметтердің толық өзіндік 34 547 52 297 52 224 51 991 51 758 51 524 51 291
құны
Тұрақты шығындар
30 497 44 743 44 510 44 277 44 043 43 810 43 577
Ауыспалы шығындар
4 050 7 554 7 714 7 714 7 714 7 714 7 714
Шекті кіріс сомасы 26 325 49 098 50 143 50 143 50 143 50 143 50 143

Пайдадағы шекті түсімнің 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867 0,867
үлесі
Залалсыздық шегі 35 188 51 627 51 358 51 089 50 819 50 550 50 281

Кәсіпорынның қаржылық -16% 9% 11% 12% 12% 13% 13%
тұрақтылық қоры (%)

Залалсыздық 116% 91% 89% 88% 88% 87% 87%
•Назарларыңызға үлкен
рахмет
Бұл жобаның іске
асуы қайткенде де
соңында өзгертуді
көздемейді

Ұқсас жұмыстар
«Айгөлек» балабақшасының бизнес жоспары
Балалар бақшасын ашу
Ландшафт дизайн саласы бойынша монохронды гүлзарлар
ДАМУ Репититорлық мектебінің бизнес ­жоспары
Бизнес жоспар туралы
Бизнес жоспар. Киім өнеркәсібі
Кондитерлік дүкен
Балалар футбол клубын ашу Бизнес-жоспар
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
Қаржы секторында үлкен деректерді қолдану
Пәндер