Шу мен дірілдің ультрадыбыстың адам организмне әсері.Статикалық электр тоғы.Жайратқыштарды есептеу.Электр тоғы зақымынан қорғаудан техникалық әсері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Тақырыбы:Шу
СӨЖмен дірілдің ультрадыбыстың адам
организмне әсері.Статикалық электр тоғы.Жайратқыштарды
есептеу.Электр тоғы зақымынан қорғаудан техникалық әсері.

Дайындаған:Тоқтасынова Қымбат
Тобы:АГ-413
Тексерген:Бейсебаев Шарип
Жос па р
і р і с п е б ы с т ы ң а д ам
I. К ультрад ы
д і р іл д і ң
а) Ш у м ен е р і ш тарды
м н е ә с й р атқ ы
организ э л е кт р т оғы.Жа
лық
в) Статика
ектр
есептеу.Эл лім н т ех никалық
б ө қорғау д а
II.Негізгі ы м ы н а н
ле к т р то ғ ы з ақ
а) Э
әсері.
о р ы т ы нды
III .Қ
а н ә д е б и еттер
анғ
IV.Пайдал
Өндірістік орталардағы қолайсыз факторларға шу жатады. Адам
ағзасына олардың әсері ең алдымен жаңа жоғары өнімді
құралдарды қолдану кезіндегі әртүрлі станоктар мен
агрегаттардың жоғары жылдамдықта жұмыс істеулерімен
байланысты. Насостар, компрессорлар, трубиналар,
пневматикалық құралдар, станоктар және тағыда басқа
қозғалыстағы құралдар шудың көзі болып табылады. Сонымен
қатар, соңғы жылдардағы қаладағы транспорттардың көбеюіне
байланысты, қолайсыз факторлар ретінде шудың әлеуметтік
маңызы да зор.
Шудың әсерінен адам ағзасында ең алдымен есту, жүйке, жүрек
тамыр жүйесінің өзгерістері дамиды. Шумен байланысты еңбек
процесі кезінде, адам денесі мәжбүрлі қалыпта болатынын,
белгілі бір бұлшық еттер тобының кернелікте болуын, нервтік-
эмоционалдық кернеулікті және осыған қоса дірілдің, шаңның,
улы заттардың, қолайсыз метеорологиялық жағдайлардың
әсерін ұмытпау керек. Бұның барлығы аурудың клиникасын
қиындататын факторларға жатады.
Қаладағы шу негізінен темір
жолмен жүрген пойыз,трамвай
тарсылынан, тұрмыстық
жабдықтармен құрылыс
алдында жұмыс жасайтын
техниканың дыбысынан
құралады. Барлық шудың 80%
жуығы автомашиналардан
тарайды. Адамдар үшін шу өте
қауіпті. Оның қолайсыз әсері
көп уақытқа дейін білінбей
жүреді де,білінгеннен кейін кеш
болады. Оның үстіне дәрігерлер
нәтижелі емдеу жолдарын
табалмай жүр.
Табиғатта пайда болу
әдістерінебайланысты танылады:

Капиталдық шу аксустикалық капитализм кезінде дыбыс
импулысынен нәтижесінде туатын тамшылар мен
қуыстардың және сұйықтықтың жарылуынан пайда
болады.

Қатты денелердің дірілдерінің пайда болатын
механикалық шу,дірілден пайда болатын шу дайындықты
шарттары бар жағдайларда дыбыс болып сәуле
шашырайды,сондықтан көп жағдайда шудың өзі
естілмейді.

Гидродинамикалық шу газ қозғалысынан,бу немесе
сұйықтықтың қысымының әсерінің нәтижесінде пайда
болады
Шу ашуланшақты жоғалытады,
шығармашылықты әрекетті еңбек
өнімділігін және халықтың
тынығу тиімділігн
төмендетеді.Бүгінгі күнгі
зерттеулер бойынша,шудың
жоғарғы қысымы жүрек,
қантамырлары, асқазан ауруларын
қоздыралы.
Тербелмелі қозғалыс көздерінің
дыбыстық энергиясы қоршаған
ортаға үзіліссіз түсуі
мүмкін,мысалы,тоқыма стоанок
жұмысы кезінде немесе импулстар
түрінде орын алады.
Осыған байланысты шуды тұрақты
және импульстің түрлерін
ажыратады.Азға үшін импульстің
Қауіпті шу деңгейлері орталық жүйке жүйені жарақаттық әсер
етуі мүмкін және естен тану жағдайларын энергетикалық
ұстаммалары,психологиялық бұзылыстарды шақыру мүмкін.
Электр тогы
Электр тогы-электр қозғаушы күштің әсерінен зарядтардың
бағытталған қозғалысы.
Зарядталған бөлшектер: өткізгіштерде-электрондар,
электролиттерде-иондар,газда-иондар мен электрондар,арнайы
жағдайдағы вакуумда- электрондар,жартылай өткізгіштерде-
электрондар мен кемтіктер болып табылады.
Электр тогы энергетика саласында -энергияны алыс
қашықтыққа жеткізу үшін, ал телекоммуникация саласында
-ақпаратты шалғайға тасымалдау үшін қолданылады.
Электр тогының бағыты шартты түрде өткізгіштердегі оң заряд
тасушылардың орын ауыстыру бағыты алынады, бірақ
өткізгіштердегі заряд тасушылардың заряды теріс бол ғандықтан
ток бағыты электрондардың бағытына қарсы келеді.
Тұрақты ток — уақыт
бойынша бағыты және шамасы
аз өзгереді.

Айнымалы ток — бағыты мен
шамасы периодты түрде өзгеріп
отыратын электр тогы. Ал
техникада айнымалы ток деп ток
күші мен кернеудің период
ішіндегі орташа мәні нөлге тең
болатын периодты ток
түсіндіріледі.
Кейде бір-бірімізбен қол алысып амандасқанда, не дене м үшелеріміз металл
бір затқа тиіп кеткенде шағын бір тоқ соққанын байқаймыз. Мұндай
тоқты қараңғы бөлмеде үстімізден синтетикалық не жүннен тоқылған бір
киімді басымыздан асыра шешкенде де шашымыз бен киіміміздің
үйкелісінен пайда болған, шытырлаған электр ұшқындарынан да анық
көреміз. Естеріңізде ме, мектеп кезінде физика саба ғынан м ұғалімдеріміз
қаламды шашымызға үйкетіп, қағаздың ұсақ қиындыларына
жақындаттырғанда, әлгі қағаздарды қаламымыздың өзіне жабыстырып
алғанын көруші едік. Бұл да электр құбылысының көрінісі. Тоқтың бұл
түрін физикада «статикалық энерия» немесе «статикалық электр то ғы» деп
Ультрадыбыс-адам құлағына
естілмейтін жиілігі 20кГц-тен
жоғары серпімді толқындар.
Ультра дыбысты жануарлар
қабылдай алады.Ультрадыбыстар,
керісінше,физикалық және
технологиялық әдістерде кеңінен
қолданылып отыр.Бұл
дыбыстарды адамдар арнайы
құралдардың көмегімен естиді
және қабылдай алады.
Ультрадыбыс толқындарының
басты ерекшелігі-
олардыдыбыскөзіненбелгілібірба
ғытта таралатындай етіп
бағыттауға болады.
Қорытынды
Шулардың адам ағзасына қолайсыз жағдайларының клиникасындағы
маңызды белгілерге естудің кохлеарлы тип бойынша баяу үдемелі
төмендеулері жатады. Екі құлақта бір деңгейде зақымданады. Есту
ағзасының профессионалды себебін анықтау үшін, науқастың шағымдарын,
жұмыс орындарындағы басқа адамдардағы аурудың кездесулерін, сонымен
қатар жұмыс істейтін орнының санитарлық гигиеналық жағдайларын
анықтаймыз. Естудің профессионалды төмендеулері кезіндегі
отоскопиялық картиналардың ерекшеліктері жоқ.
Шудың нәтижесіндегі есту ағзасының зақымданулары алғашында есту
қадамының 4000 Гц жиілікке жоғарлауымен сипатталады. Б ұл өзгерістер
алғашында естуді қабылдауға әсер етпейді, сондықтан жұмысшылар есту
қабілеттернің төмендегенін байқамайды.
Пайдаланған әдебиетте
1.Қарақұсова Г. Еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз ету - өзекті
Қазақстан.- 2004жыл 55 бет.
2.Тоқпатаев У. Еңбекті қорғау және оның қауіпсіздігі –
мәселесі// Дидар.- 2003 жыл 22 бет.
3.Үншібаев Т. Еңбекті қорғау-ортақ мәселе// Заң және заман.-
Б.123-126

Ұқсас жұмыстар
Қоршаған ортаның антропогенді физикалық факторы мен адам денсаулығына әсері
Электр тогының әсерлері
Ток күші
Электр және сәуле жарақаттары кезіндегі алғашқы ветеринариялық көмек көрсету
Электр тоғынан қорғану қауіпсіздігі
Электр тогының жұмысы
Ультрадыбыс - адам құлағы естімейтін, жиілігі
Электр қауіпсіздігі және техникалық қауіпсіздік
Электр тоғының адам ағзасына әсері
Электр қорғау құрылғылары оқу және оларды пайдалану ережелері
Пәндер