Педагогикалық менеджменттің функциялары туралы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы:
Педагогикалық менеджменттің
функциялары
Орындаған: Мухамедьярова Д
Жоспар:
1.Педагогикалық
менеджменттің функциялары
туралы ұғым.
2. Объектіні бағдарлау және
басқару жүйесі арасындағы
қатынас.
3.Шешім қабылдау және
жоспарлау функциясы.
Басқару функциясы – басқару
қызметінің нақты түрі, оны жүзеге
асыру үшін арнайы амалдар мен
әдістер, сондай-ақ тиісті ұйымдық
жұмыстар қолданылады.
Әрбір басқару функциясы үдеріс болып
саналады, өйткені, бұлар да өзара
байланысты әрекеттер сериясынан тұрады.
Басқару функциясы барлық функцияның
жалпы жиынтығы. Функция – көпмәнді
термин. Философияда бұл екі объектінің
(топтың) қарым-қатынасы, онда біреуінің
өзгеруі екіншісінің өзгеруіне түрткі болады,
әлеуметтануда – белгілі бір әлеуметтік
институт немесе жеке әлеуметтік үдеріс
жоғары деңгейдегі қоғамдық жүйенің
қажетін орындайды.
Әрекет

Міндет
Функция
Жұмыс
Бұл мағынада функция ұғымы басқару
функциясының категориясын анықтаған кезде
басқару теориясында, сондай-ақ олардың
ұйымдастыру жүйесіндегі басқа функциялардан -
өндірістік, әлеуметтік т. б. өзгешелігін көрсету
үшін пайдаланылады.
Басқару функциясының өзіндік өзгешелігі, ерекше
мазмұны болады, әрі дербес жүзеге асырылуы мүмкін.
Оларды кез келген басқару саласындағы адамдар
қызметіне теңдестіруге болады. Шындығында, кез келген
салада басқару үшін шешімді әзірлеу және қабылдау,
оның орындалуын ұйымдастыру, оның орындалу
барысын үйлестіру, орындалу нәтижесінбақылау жәнеде
осы деректердің негізінде келесі шешімді шығару және
қабылдау қажет.
Басқарудың барлық функциясы бір-біріне тығыз байланысты,
сонымен қоса, олар бір-бірімен сіңісіп кетеді. Жоғарыда атап
көрсетілгендей, басқару функциясына деген көзқарас және
олардың жіктелуі алуан түрлі. «Менеджмент негіздері»
кітабының авторлары (М. Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури)
басқару қызметінің елеулі түрлерін шағын категорияларға
бөледі. Мұның өзін қазіргі кезде барлық ұйымдарға қолдануға
болады. Авторлардың пікірінше, басқару үдерісі олардың өзара
байланысты функцияларынан: жоспарлаудан, ұйымдастырудан,
мотивация және бақылаудан тұрады.
Ұйымдастыру
Жоспарлау

Басқару
Басқару функциясы

функция
  
 
сы
Бақылау
Мотивация
П.И. Третьяков
«Нәтижелер бойынша
мектеппен басқару»
кітабында басқарудың
келесі функцияларын бөлді:
1. ақпараттық -талдау;
2. уәждеу –мақсаттық;
3. жоспарлы –
болжамдық;
ұйымдастырушылық–
атқарушы;
5. бақылау –
диагностикалық;
6. реттеу-түзету.
Жоспарлау барлық басқару функциясының ішіндегі
ең елеулісі болып саналады.
Жоспарлау кәсіпорын мен бөлімшенің мақсатын
таңдап алудан тұрады, сондай-ақ осы мақсатқа жету
амалдарын қарастырады.
Ұйымдастыру. Ұйымдастыру – демек нендей бір
құрылым құру. Ұйым өзінің жоспарын орындау, сол
арқылы мақсатына жету үшін конструкциялауға қажетті
көптеген элементтер болады.
Мотивация. Егер кімде кім ұйымдағы нақты
жұмысын орындамаса, онда тіптен ойдағыдай жасалған
жоспардың және ұйымның неғұрлым жетілдірілген
құрылымның ешқандай мәні болмайды. Сондықтан да
мотивацияның міндеті сол, ұйым мүшелері өздеріне
бекітілген міндеттерді жоспарға сәйкес орындау.
Бақылау. Күтпеген жағдайға байланысты ұйым
өзінің бастапқы, басшы белгілеген бағытын өзгертуі
мүмкін. Сондықтан да басшының міндеті, ұйымға елеулі
зиян келмей тұрғанда алғашқы белгіленген жоспардың
өзгеру себебін тауып, анықтау болуы тиіс.
Бақылау – бұл ұйымның өз мақсатына жетуін
қамтамасыз ету процесі.
Еңбекті мамандандыру мен бөлісу адамдар
жұмысының өнімділігін едәуір арттыратындығы
белгілі. Әркім өз міндетін айқын түсініп, қоян –
қолтық әрекет еткенде ғана бірлесіп атқарған
жұмыстың тиімді болатыны сөзсіз. Ұйымдастыру
функциясының міндеті, еңбек әрекеті элементтері
мен олардың өзара әрекет ету тәртіп арасындағы
пропорцияны анықтау, жүйедегі әрбір
жұмыскерлердің орны мен ролін белгілеу, оларды
бөлімшелер мен звеноларға орналастыру,
бұлардың бірлескен әрекетін мұқият
ұйымдастыру, аппараттағылардың барлығының
жекелеген қызметшілері мен жұмыскерлердің іс -
әрекетін бейнелейтін құжаттар әзірлеу арқылы
жоспарда көрсетілген шаралар мен өндірістік
процестердің мүлтіксіз жүзеге асырылуын
қамтамасыз етуі.
Еңбекті мамандандыру мен бөлісу адамдар
жұмысының өнімділігін едәуір арттыратындығы
белгілі. Әркім өз міндетін айқын түсініп, қоян –
қолтық әрекет еткенде ғана бірлесіп атқарған
жұмыстың тиімді болатыны сөзсіз. Ұйымдастыру
функциясының міндеті, еңбек әрекеті элементтері мен
олардың өзара әрекет ету тәртіп арасындағы
пропорцияны анықтау, жүйедегі әрбір
жұмыскерлердің орны мен ролін белгілеу, оларды
бөлімшелер мен звеноларға орналастыру, бұлардың
бірлескен әрекетін мұқият ұйымдастыру,
аппараттағылардың барлығының жекелеген
қызметшілері мен жұмыскерлердің іс - әрекетін
бейнелейтін құжаттар әзірлеу арқылы жоспарда
көрсетілген шаралар мен өндірістік процестердің
мүлтіксіз жүзеге асырылуын қамтамасыз етуі.
Ұйымдастыруды басқару функциясы
өндірісті ұйымдастырудың белгілі алты
принципі бойынша құрылады:
мамандандыру,
пропорционалдық,
параллелдік,
дәлділік,
үздіксіз және ырғақтылық.
Ұйымдастырудың өзі адамдардың
бірлескен іс – қимылын бейнелейді.
Бірқатар физиологиялық, биологиялық,
психологиялық және әлеуметтік
шектеулерге байланысты адамдар өз
мақсатына жету үшін бірігуге, бірлескен
әрекет етуге мәжбүр болады.
Ұйымдастыру – бұл кәсіпорын
құрылымын құру процесі, оның өзі
адамдардың өз мақсатына жетуі үщін
тиімді жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Қорыта айтқанда, басшының міндеті ұйымның
мақсаты мен міндетіне толық сай келетін, әрі
оның ішкі және сыртқы факторларына ықпал
ететін құрылымды таңдап алу. «Ең қолайлы
құрылым – бұл ұйымның сыртқы ортамен
бірлесіп әрекет етуіне барынша мүмкіндік беретін,
өз қызметкерлерінің күш – жігерін өнімді, әрі
тиімді бөлетін, бағыттайты, сол арқылы
клиенттердің қажетін қанағаттандырып, жоғары
тиімділікте өз мақсатына жететін құрылым ».
Пайдаланған әдебиеттер тізімі:
Каракулов К.Ж. Педагогика
управления .-Шымкент,2000-
187с.
Баймолдаев Т.М Педагогический
менеджмент и современное
управление школой.-
Алматы:Ғылым,2001-136с.
Жусупова К.А. Менеджмент в
сфере высшего образования.-
Алматы:Ғылым,2001-155с
Т.В.Паньшина, Ж.Ж.Айтпаева.
Педагогикалық менеджмент,
Алматы,2012
Баймолдаев Т.М. Менеджмент
как метод управления
современной школой. – Алматы,

Ұқсас жұмыстар
КӘСІПТІК ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ
Педагогикалық менеджменттің басқару функциялары
Педагогикалық менеджменттің функциялары
Педагогикалық менеджменттің принциптері
Басқа сөзбен айтқанда, менеджмент - ғылым мен адамдарды және әлеуметтік процестерді басқару өнерін біріктіру
Менеджменттің мәні, әдістері мен функциялары
Педагогикалық менеджмент ұғымы
Адамды сыйлау және оған сенімділікпен қарау
Басқару ғылымының пәні мен әдісі
Басқарудағы жүйелік тәсіл. Қазақстандағы менеджменттің әдістемелік негіздері
Пәндер