Сайтқа презентация қосу

Мектептегі оқу-тәрбие процесін басқару мазмұны мен оны ұйымдастыру

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жаратылыстану – математика факультеті.

Мектептегі оқу-тәрбие процесін басқару мазмұны мен оны ұйымдастыру

СӨЖ № 4

Орындаған: Шәймерден Балнұр Т – 413 топ

Педагогикалық процесті басқару дегеніміз әлеуметтік жүйені басқару. (Н.Д.Хмель)
 Қазіргі заман мектебі – күрделі де кірітірілген жүйе, ол оқушылардың, оларды оқытып, тәрбиелейтін мұғалімдердің, мектеп әкімшілігінің ( директоры, оның оқу және тәрбие жұмысы бойынша орынбасарлары), оқу – тәрбиелік және қызмет көрсететін адамдардың әс-әрекетінен, мектеп алдында тұрған жалпы міндеттерді шешуге белгілі бір жағдай жасайтын материалдық базадан тұрады.  Мектеп дегеніміз – мұғалімдер мен онда қызмет ететін адамдар ұжымы, олар білім беру жүйесін мемлекеттік тұрғыдан басқарудың объектілері болып табылады.  Қазіргі мектепті өзара байланысы бар, ішкі құрылымы және социуммен белгіленетін тұтас әлеуметтік педагогикалық жүйе ретінде қарастыру керек. Ол өзара тығыз байланысты екі жүйеден тұрады: басқарушы және басқарылушы.

Мектеп ұжымы

Басқарушы

Басқарылушы

 Мектеп басшылығы;  Мұғалімдер

 Оқушылар;  Оқушылар ұйымдары

 “Өмір бойы білім беруді” жүзеге асыру жолында баршаға арналған білім беру жүйесінде вариативтік оқыту жолдарын көтеру арқылы білім алушылар мен ата-аналардың білім алу сұраныстарын қанағаттандыру;  Тәрбие жұмысын жетілдіру. Оқу -тәрбие үрісінде отбасының міндетін нығайту Білім беру мазмұны мен технолгияларын жетілдіру

Білім алушылардың денсаулығын сақтау және нығату

Сапалы білім беруге қол жеткізу

Мақсаты: Мектеп құрылымын байланыстыру тәсілін анықтау, оның тұтастығы және ортамен өзара қарымқатынастары арқылы мектептің интеграциялық жүйесін жасау. Мектепті басқарудың басты мәні - оқыту мен тәрбиелеудегі оңтайлы нәтижені алу мақсатында оқушылар мен олардың ата – аналарына педагогтардың мақсатты бағытталған ықпал етуінен тұрады.

Басқару – басқару жүйесінің жалпы заңдылықтары және мәліметтерді өңдеу, алу, беру арқылы жүзеге асады. Л.М.Плахова

Басқару қызметінің мәні,мақсаты, міндеттері

Міндеттері:

Басқару-ұжымды, топты, жеке адамды тәртіпке салу, сапалық ерекшелікті сақтау, жетілдіру және дамытуға ықпал жасау, шаралау кешені В. Г. Крысько

Басқару органдарының құрылымы
Ғылыми-әдістемелік кеңес жұмысының құрылымы
Мектеп директоры Конференция,мектеп кеңесі, пед кеңес, директор жанындағы кеңес, экономикалық кеңес, эексперттік кеңес, аттестаттау комиссиясы Әдістемелік (ғылыми әдістемелік) кеңес, дирекор орынбасары жанындағы кеңес, Функционалды қызмет жетекшілері жанындағы кеңестер

Бастауыш білім беру

Үйлестіру кеңестері

Функционалды қызмет жетекшілері

Қоғам дық гуманитралық білім беру

Білім мониторингі, маркетинг орталығы

Кафедра, бірлестік, топтар, мәжілістер

Жаратылыстануматематика білім беру

Мұғалімдер, сынып жетекшілері, үйірмелер, қоғамдар жетекшілері Оқушылардың қызығушылықтары бойынша әр түрлі топ жетекшілері

Оқушылар комитетінің жиналыстары

Эстетикалық білім беру

Мұғалімдер кеңесі

Психологиялық білім беру
Ата-аналар комитетінің жиналыстары

Ата-аналар , жұртшылық өкілдері

Ақпараттық білім беру орталығы

Директордың орынбасарлары

Кафедралар

і рі : пік – Второй уровень р гтаТретий уровень аго Пед
Образец текста

ің епт кт – ме у , сқар а суын Б а і ыпт иімд қал дегі – Четвертый уровень ,т і ші н уын ын ктеп н – ме тауровеньдаму » Пятый ару ақ е «Басқ тұр ық, жән ял ық ги туін барл ихоло е не « пс етін змет ы қ жә ы ыл қы з ет атт тыруш ас ы ас м елі ақс ұйымд мта ы күрд ің м д қа яқт ілер ік» си кт і. мел кет убъе әдісте ен е с ик ер м і с -ә р оцест ашн пр от лы .М.П ы сана М ард ынаст ат қ еу. е ретт түрд ина. . Шук Г.И

Мектепті педагогикалық басқарудың құрылымы
Педагогикалық кеңестің төрағасыДиректор

Директордың орынбасаы

Оқушылар комитетінің төрағасы

Мұғалімдер

Оқушылар

Тәрбиешілер

Ата-аналар комитетінің төрағасы

Кітапханашы

Дәрігер

Мектеп директоры оқу-тәрбие жұмысы мен сапасы үшiн арнайы жауапкершiлiк атқарады.
Мектеп директорының міндеттері  оқу-тәрбие процесiнiң барысын, оқушылар бiлiмiнiң сапасы мен жеке тұлға ретiнде дамуын, сыныптан тыс жұмыстың мазмұны мен ұйымдастыруын бақылау;  оқушылардың кәсiби бағыты бойынша тәрбиелiк жұмысты ұйымдастыру және оларға өмiрде өз жолын табуға кеңес беру;  кадрларды дұрыс таңдау мен орналастыру, мектептiң педагогикалық ұжымына басшылық ету, мұғалiмдердiң кәсiби, ғылыми-теориялық және психологиялық-педагогикалық деңгейiн көтеруге жағдай жасау, олардың педагогикалық шығармашылығына жол ашу және оқыту мен тәрбиенiң озат педагогикалық тәжiрибесiн енгiзу;  ата-аналар қоғамдастығы ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру мен оларға басшылық жасау;  мектептегi қажеттi санитарлық-гигиеналық тәртiптi орнату, оқушылардың, мұғалiмдер мен мектептiң қызмет көрсету адамдарының сабақтағы және іс-әрекеттiң басқа да түрлерi барысындағы еңбектi қорғау мен қауiпсiздiк шараларын сақтау;  мектептiң қазiргi заманғы оқу-материалдық базасын нығайту мен дамыту;  Еңбек туралы Заңға, мектептiң iшкi тәртiп ережелерi мен жарғысына сәйкес мектеп қызметкерлерiнiң мiндеттерiн анықтау мен нақтыландыру;  оқушылардың өзiн өзi басқару органдарына практикалық көмек көрсету және оның іс-әрекетiн белсендiру, мектептегi оқу-тәрбие жұмысын жетiлдiру бойынша мұғалiмдер мен оқушылардың қоғамдық ұйымдарымен iскерлiк ынтымақтастық қатынас жасау;

Мектеп директорының оқу ісі жөніндегі орынбасарының қызметі мен міндеттері:

 мектептегi сабақтарды және оқыту процесiндегi тәрбиелiк жұмысты ұйымдастыру;

 оқу бағдарламаларының орындалуын, сабақтардың барысы мен оқушылар үлгерiмiнiң сапасын бақылау;  әртүрлi пәндер бойынша сыныптан тыс оқу жұмысын ұйымдастыру (пәндiк үйiрмелер, қоғамдар, олимпиадалар, жарыстар, т.б.);  оқушылардың оқу көлемін реттеу;  мектептiң оқу-тәрбие жұмысын талдау және педагогикалық ұжым іс-әрекетiнiң нәтижелерi туралы сандық және жазбаша есеп беру;  оқу-тәрбие жұмысын жетiлдiру мәселелерi бойынша бiлiм беру департаментінің нұсқауларын жүзеге асыру мен олардың орындалуын бақылау;

Педагогикалық кеңес — мектеп, техникум, училищелердегі ұжымды басқару органы. Құрамына оқу орнының директоры, педагогтар, кітапханашы, дәрігер, ата-аналар комитетінің төрағасы енеді. Кеңес төрағасы сол оқу орнының директоры болады және жыл сайын бір мұғалім хатшылыққа сайланып отырады. Педагогикалық кеңестің жоспары жалпы жұмыс жоспары негізінде жасалып, сол оқу орнының басты, көкейтесті мәселелерін қамтиды. Кеңесте әкімшіліктің есебі тыңдалады, оқытушылардың баяндамалары, ұжымның пед. мәселелер бойынша жүргізген жұмыс қорытындылары, т.б. талқыланады. Педагогикалық кеңес әр оқу тоқсанында кем дегенде бір рет өткізіледі. Педагогикалық кеңестің қызметі Мектептің педагогикалық тұжырымдамасынын талқылау және бекіту

Педагогикалық ұжымның ұйымдастырушылық құрылымын анықтау Тұтас педагогикалық мектептің процесінің нәтижелеріне ұжымдық талдауды іске асыру

Білім беру мазмұнының әр түрлі нұсқаларын таңдау

Оқу-тәрбие мәселелерін талдау

Басқару қызметінің қағидаларды

Заң дегеніміз - адамдардың тәжірибесін қоғам игілігіне пайдаланатын адамдық даналылықтың жоғарғы көрінісі. С.Джонсон

Мұғалімнің кәсіби біліктілігі – нәтижеге бағытталған білім сапасының кепілі

Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім. Оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады. К.Д.Ушинский

Педагогика пәніне қатысты суреттермен жұмыс

Қашықтықтан оқыту

Педагогикалық эксперимент

Оқыту құралдары

Бақылау әдісі

аланың мектепке дайындалуы

12 жылдық білім беру

Педагогикалық шеберлік

Пайдаланылған әдебиеттер.
1. Абай атындағы қазақ Ұлттық педагогикалық Университеті. Алматы: “Нұрлы Әлем”, 2003. 2. Әбиев Ж. Педагогика. Алматы., 2004. 3. Бабаев С.Б., Оңалбек Ж.К. Жалпы педагогика. Алматы,2005. 4. Қоянбаев.Р. Тәрбие теориясы. - Алматы, 1991. 5. ҚоянбаевЖ.Б., Қоянбаев Р.М. Педагогика: Университеттер студенттеріне арналған оқу құралы.- Алматы, 2004 6. Хмель Н.Д. Жалпы білім беретін мектептегі педагогикалық процесс. А., 2002


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь