Сайтқа презентация қосу

Экологиялық білім берудегі этикалық және эстетикалық мәселелер

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті

СӨЖ
Орындаған: Нұғманова.Б Тобы: Тексерген:Мурзалимова.А.К

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

берудегі лық білім Экология тикалық және эсте тикалық э емалар. пробл

Образец текста
Қоршаған уровень – Второйортаны қорғау проблемасы әр кезеңде де өткір қойылып отырды. Қоршаған ортаны күйзелтпеу, оны асқындырмау әрбір адамның қасиетті борышы деп түсіндіреді. Третий уровень Алайда, осы қоршаған ортаны біреулер білместікпен ластап – Четвертый уровень жүрсе, екінші біреулері «Табиғаттың жаратылысы ешқашан да өзгермейді, о » Пятый уровень күйінде мәңгі сақталады» баста қандай болса, сол деген тұжырымның жетегінде, ал үшіншілері «Біз табиғаттың қайырымдылығын күтіп отырмай, оны бағындыруымыз керек» деген ойда болады. Айта кету керек, ХІХ ғасырдың өзінде табиғатқа деген дұрыс көзқарастар да болды. Мысалы, белгілі философ Ф.Энгельс «Табиғат диалектикасы» атты еңбегінде «... біз табиғатты жеңдік деп шаттанбайық, себебі әрбір жеңісіміз үшін, табиғат бізден кегін алып отырады. Осындай жеңістердің аяғы біз күтпеген нәтижелерге, дағдарыстарға әкеліп бұл жеңістердің маңызын жоққа шығарады», - деп ойын білдірген екен. Егер бұдан да ары баратын болсақ, осыдан екі мың жылдай бұрын сол заманның ғалымы Эпикур – «Табиғатты қорлауға болмайды, адамдар өзіне қажетті тілектерін, оны ырқына көне отырып залал келтірмей іске асыруы тиіс... » депті.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Экология проблемасы тек бүгін көтеріліп отырған жоқ. Олар ғасырлар бойы ғалымдардың зерттеу объектісінен түскен жоқ. Адамзат баласына экологиялық тәрбие мен білім берудің маңыздылығы ІХ-ХV ғғ. ғұламалары ӘлФараби, Ж.Баласағұн, М.Қашқари, Қ.А.Иассауи, Қорқыт ата-бабалардан бастау алады.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень Бүгінгі қоғам алдында тұрған Четвертый уровень негізгі мәселелердің–бірі » Пятый уровень экологиялық мәселелер, табиғатты қорғау және табиғи байлықтарды үнемді пайдалану болғандықтан Республикада қоршаған ортаны қорғау үкіметіміздің саяси, экономикалық және әлеуметтік міндеттерінің негізі болып саналады

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

ялық даму дейінгі стратеги 2030 жылға ғдайды .Ә.Назарбаевтың лық қалыпты жа Елбасы Н ға, экология логиялық н ортаны ластау ында қоршаға , оқушыларға эко інгендіктен бағдарламас мейтін ге зор көңіл бөл бермеу ннің кезек күттір еу бүгінгі кү бүлдіруге жол сының орғауға тәрбиел кіл адамзат бала ғатты қ кология - бү білім беріп, таби ыныс лып табылады. Э ерінің бірі бо к қоятын, оның т шекте ше өзекті мәселел ортаны іс-әрекетіне келе сы. Ол қоршаған ан әрбір ң жаңа сала шалыс басқ абиғатпен сатын ғылымны рдан сақтауға, т тікелей атсалы тіршілігіне енең оқиғала еттік және дан, кейбір көлд маңызды мемлек дайлар ағытталған ке сапат жағ Р «Білім пына келтіруге б ікті қал (73-74 баптар), Қ д у туралы» арадағы тепе-тең емлекеттік ған ортаны қорға а. ҚР «Қорша ен тәрбие беру м лық білім м әлеуметтік шар етілген. (3-бап) экология рында атыны атап көрс олып табыл туралы» заңда ласының негізі б беру са саясаттың білім

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің міндеттеріне табиғат туралы, оның тұтастығы және қоғаммен бірлігі хақындағы ғылыми негізделген білімді меңгеру, оған ықпал етуге байланысты туындайтын практикалық шараларды дәлелдеп орнықтыру, қоғам мен адам үшін табиғаттың құндылығы шексіз екенін ұғындыру, табиғи ортада дұрыс жүріп–тұрудың нормаларын сақтау, табиғат пен сырласа білу қабілетін дамыту, табиғат пен қайта түлеген ортаны жақсарту жөніндегі қызметті сауатты ұйымдастыру жатады. Міне, осы міндеттерді шешу жастардың экологиялық білімін арттырып, олардың табиғатқа деген қарым–қатынасын қалыптастыруға бағытталады.

Образец текста
Қоғамдық ой – Второй уровень санада әлі күнге дейін табиғатқа қарым-қатынас, жаулапуровень Третий алу, бұзып қиратып – Четвертый уровень пайдалану орын алып келеді. Сондықтан да жаңа » Пятый уровень ой-сананы, экологиялық білім беру концепциясына сүйене отырып дамуы қажет.

Образец текста
– Второй уровень
Третий Ерекше қорғалатынуровень территориялар– Четвертый уровень қоршаған ортаны қорғау » Пятый уровень шараларының бір түрі

Ерекше қорғалатын табиғи аумақ — ерекше қорғау режимi белгiленген мемлекеттiк табиғи-қорық қорының табиғи кешендерi мен объектiлерi бар жер, су объектiлерi және олардың үстiндегi әуе кеңiстiгiнiң учаскелерi. Ерекше қорғалатын аумақ — кеңістігінде бағалы табиғи немесе колдан жасалған Третий уровень (бағалы экожүйе, гейзерлер, бау- саябақ ескерткіштері, инженерлік құрылыстар, т.б.) – Четвертый уровень немесе қоршаған ортаға қолайлы әсер ететін кеңістіктер (орман жолағы, көгерген » Пятый уровень аймақтар), аумақтар, акваториялар. Мұндай аумақтар тек заңмен ғана емес, арнайы бақылауда болып, адамдармен қорғалады.

Образец текста

– Второй уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень
Мемлекеттік табиғи қорық қоры - қоршаған ортаның табиғи эталондар, реликтілері, ғылыми зерттеулерге, ағарту білім беру ісіне, туризмге және рекреацияға арналған нысандары ретінде экологиялык, ғылыми және мәдени жағынан ерекше құнды, мемлекеттік қорғауға алынған аумақтарының жиынтығы. Қорықтардың басты мақсаты - табиғи ландшафтылар эталонын мұндағы тіршілік ететін өсімдіктер мен жануарлар дүниесімен коса сақтау, табиғат кешендерінің табиғи даму заңдылықтарын анықтау. Соңғысы адамның шаруашылық әрекетінен табиғатта болатын өзгерістерді болжау үшін аса қажет. Қазақстан қорықтар саны жөнінен ТМД-ға кіретін республикалар арасында 16-шы орын алады. Дегенмен, республика жерінің көлеміне шаққанда корықтар үлесі жөнінен 13-ші орында. Бұл Қазақстан секілді ұлан-байтақ республика үшін қорықтар көлемінің әлі де болса аз екендігін көрсетеді. Қазіргі кезде нақты 10 қорық жұмыс істейді. Қазақстандағы қорықтардың барлық ауданы 1 610 973 га. Бұлар, әрине, Қазақстан табиғатының алуан түрлі табиғат жағдайларын толық көрсету үшін жеткіліксіз. Сондықтан болашақта ғалымдардың, табиғатты қорғау коғамы өкілдерінің ұсынуымен тағы 15 қорық ұйымдастырылмақшы. Қорықтардың табиғи ұлттық парктерден айырмашылығы;табиғи парктерде кіріп серуендеуге мүмкіндік бар.Ал қорықтарда оған тыйым салынған.

Марқакөл текста Образец қорығы 1976 жылы құрылған. Қорық солтүстігінде Қазақстан Алтайының Күршім жотасы мен оңтүстігінде теңіз деңгейінен 1447 м биіктіктегі Азутау жотасы аралығындағы аса әсем Марқакөл шегінде орналасқан. Қорықтың жалпы ауданы 75 мың гектар, оның 44 мыңын көл айдыны құрайды. Өкінішке орай, шығысында 1,5 мың гектар жер көлдің аса маңызды бөлігі бола тұрса да, қорыққа енбеген. Қорық ауданындағы климат қатаң континентті. Мұндағы Қазақстан аумағы үшін ең төмен қаңтардың орташа температурасы -26°-27°С, ал кейде аяз -55°С -қа Четвертый уровень температурасы 14°-17°С, – дейін жетеді. Шілденің орташа ең жоғарғысы 30°С-қа жетеді. Жауын-шашынның жылдық мөлшері 400 мм-ге жуық түседі.Көлге 27 » өзен Ертістің оң саласы кішігірім өзендер, жылғалар құяды, ал одан бір ғана Пятый уровень - Қалжыр ағып шығады. Дәрілік өсімдіктерден аралий мен «алтынтамыр» кездеседі. Қорықта сүтқоректілердің 39 түрі мекендейді, оның ішінде аю, сілеусін, бұғы, арқар, қасқыр және құстың 200-ге жуык түрі, оның ішінде қарақұтан, аққу, суқұзғындар, 5 түрлі балық кездеседі. Көлде балықтың бірнеше түрі: мөңке, майқан, талма, теңге бар. Бұлардың ішінде ең бағалысы мөңке, оның еті өте дәмді. Өсімдіктің 721 түрі кездеседі.

– Второй уровень

Третий уровень

Образец текста

Pеспубликадағы ең жас қорықтың бірі. Ол Маңғыстау облысында 1984 жылы Третий уровень құрылды. Ауданы 223,3 мың гектар республикадағы ең үлкен бұл қорық Үстірт жерінде орналасқан. Қорықта сүтқоректінің 227, құстың 11 түрі, өсімдіктің 261 – Четвертый уровень түрі кездеседі. Климаты солтүстік шөл зонасына тән: жазы ыстық, ұзақ, қысы » Пятый уровень қатаң, жауын- шашын мөлшері тым аз (жылына 120 мм). Қорықты ұйымдастырудағы мақсат Қазақстандағы Қызыл кітапқа тіркелетін шөл зонасындағы 12 түрлі аң мен құстарды корғау мен сақтау. Жануарлар арасынан қорғауға жататыны: жабайы қойдың ерекше түрі - үстірт муфлоны және қарақұйрық, ұзын тікенді кірпі, шұбар күзен, төрт жолақты қарашұбар жылан. Құстардан ұялайтыны: қарабауыр шіл, кекілік, ителгі, шөл кекілігі. Қорықтың аумағында бір кезде осы арада кеңінен тараған жыртқыш ірі мысық қабылан мен құланның санын қалпына келтіру белгіленді. Өсімдіктен қорғауға тұратын аса маңыздысы жұмсақ жемістік (қалдық және монотип бұталар), иіссіз катрана, үстірт таспасы. Ғалымдар шөлдің қатаң климат жағдайына бейім жануарлар мен өсімдіктің өмір сүруін зерттеу үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізбекші.

Үстірт қорығы – Второй уровень

1992 жылы құрылған, ауданы 56 мың гектар. Қорық Шығыс Қазақстан облысы Третий уровень Глубокое ауданында орналасқан. Алтай тау жүйесінің қазақстандық бөлігінің солтүстік-батыс жағын, Холзун, Көксу және Иванов жоталарын қамтиды. Батыс – Четвертый уровень Алтайға тән өсімдік жамылғысының бірнеше типі уровень » Пятый (қылқан жапырақты ормандар, субальпі және альпі шалғындары) сақталған. Қорықта жоғары сатыдағы өсімдіктердің 564, жануар дүниесінің 161 түрі, құстардың 120, сүтқоректілердің 20, балықтың 5 түрі кездеседі. Өсімдіктерден марал оты, алтын тамыр, жануарлардан бұлғын, аю, құндыз, сусар, борша және т.б. сирек аңдар кездеседі.

Образец текста Батыс Алтай қорығы – Второй уровень

Образец текста
ертеден келе жатқан қорық. Қорық Оңтүстік Қазақстан – Четвертый уровень облысының Талас Алатауы мен Өгем жотасында131,9 » Пятый уровень мың гектар жерді алып жатыр. Қорық төрт биіктік белдеуді қамтиды. 1500 м биіктікке дейінгі төменгі белдеу өзіне тән өсімдіктері мен жануарлар дүниесі бар ла, 1500-2000 метр - даланың шалғынды, бұталы ағаш өсімдіктері өседі. Мұнда ағаш тәрізді арша (биіктігі 20 м аралығында), бадам бұтасы, жабайы жүзім, жабайы алма және басқа да оңтүстік өсімдіктері өседі. Жануарлардан мұнда елік, қарақұйрық, борсық, бұғы, қабан, ақ тырнақты және т.б. жануарлар кездеседі.

Ақсу-Жабағылы қорығы 1926 жылы ұйымдастырылды. Бұл Қазақстандағы - Третий уровень

– Второй уровень

Образец текста

Табиғатты ұтымды пайдалану мен Третий уровень қоршаған ортаны пайдаланудың – Четвертый уровень » Пятый уровень ғылыми негіздерін жасаубиосфераны ноосфераға айналдырудың міндетті сатысы.

– Второй уровень

Образец текста
– Второй уровень
Қолданбалы экология табиғатты ұтымды пайдалану мен қоршаған ортаның экологиялық жағдайларын жақсартуды соңғы мақсат етіп қояды. Табиғатты пайдалану – экология, – Четвертый уровень экономика және географияның түйісуіндегі ғылыми пән. Ең бірінші рет бұл терминді Ю.Н. Куражовский ұсынған. Табиғатты пайдалану процесінде ол тарихи, әлеуметтік және географиялық » Пятый уровень жағдайлар сипатына сәйкес салынатын және адамның қызмет әрекетінің нәтижесінде пайда болатын табиғат пен адамның өзара қарым-қатынасының жалпы жүйесін түсіндіреді. Ф. Н. Реймерс табиғатты пайдалану ретінде табиғи ресурсты потенциалдық барлық формаларының жиыны және оны сақтау шараларын ұйғарады.

Третий уровень

Образец текста
– Второй уровень Табиғатты ұтымды пайдалану - табиғи Третий уровень жағдайлар мен–ресурстардың үнемді Четвертый уровень Пятый шақырылған әрекет пайдалануын қамтамасыз»етуге уровень жүйесі, халық денсаулығын сақтау мен экономиканың алғышартты ықыластар есебімен олардың ұдайы өндірісінің тәртібі.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Назарларыңызға рахмет!!!


Пән: Экология, Қоршаған ортаны қорғауПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь