Дәстүрлі емес қайта өңделетін энергия көздері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
 
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетті

СРО
Тақырыбы: Дәстүрлі емес қайта өңделетін энергия көздері

Орындаған: Зейноллаева А.А
Топ: ТЭ-517
Тексерген:Сейсенбаева М.К
Дәстүрлі емес қайта
өңделетін энергия
көздері
1 Жел энергиясы
2 Күн энергиясы
3 Биоотын
4 Электр энергетикасы
5 Жылу энергетикасы
6 Су энергетикасы
Жел энергиясы
жел энергиясын механикалық, жылу
немесе электр энергиясына түрлендірудің
теориялық негіздерін, әдістері мен
техникалық құралдарын жасаумен
айналысатын жаңартылатын
энергетиканың саласы. Ол жел энергиясын
халық шаруашылығына ұтымды пайдалану
мүмкіндіктерін қарастырады. Елімізде арзан
электр энергия көздерін іздеу мақсатында,
“Қазақстанда 2030 жылға дейін электр
энергиясын өндіруді дамыту туралы”
мемлекеттік бағдарламаға сәйкес, жел
күшімен өндіретін электр энергиясы қуатын
халық шаруашылығына қолданудың тиімді
жолдары қарастырылуда. Қазақстанда жел
Биоотын
Биоотын – биологиялық қалдықтарды қайта
өңдеу арқылы биологиялық шикізаттан
алынған отын. Тағы да басқа целлюлозадан
және органикалық әртүрлі типті қалдықтардан
алынып бағытталған әр түрлі дәрежедегі
өңделген жобалар кездеседі, бірақ бұл
технолгоиялар әлі бастапқы кезеңдегі өңдеуде
немесе коммерциялылықтануда. Био отындар
сұйық түрде (іштен жану қозғалтқыштарына
арналған, мысалы, этанол, метанол, биоотын),
қатты отын (ағаш, шымтезек, отынды
гранулалар, жаңқа, сабан, қауыз) және газ
тәрізді отындар
Күн энергетикасы
Күн энергетикасы дегеніміз – дәстүрлі емес
энергетика бағыттарының бірі. Ол күннің
сәулеленуін пайдаланып қандай да бір
түрдегі энергияны алуға негізделген. Күн
энергетикасы энергия көзінің сарқылмайтын
түрі болып табылады, әрі экологиялық
жағынан да еш зияны жоқ. Күннің
сәулеленуі – Жердегі энергия көзінің негізгі
түрі. Оның қуаттылығы Күн тұрақтысымен
анықталатындығы белгілі. Күн тұрақтысы –
күн сәулесіне перпендикуляр болатын,
бірлік ауданнан бірлік уақыт ішінде өтетін
күннің сәуле шығару ағыны. Бір
астрономиялық бірлік қашықтығында (Жер
орбитасында) күн тұрақтысы шамамен 1370
Вт/м²-қа тең. Жер атмосферасынан өткен
кезде Күн сәулеленуі шамамен 370 Вт/м²
энергияны жоғалтады. Осыдан Жерге тек
1000 Вт/м²-қа тең энергия ғана келіп түседі.
Бұл келіп түскен энергия әр түрлі табиғи
және жасанды процесстерде қолданылады.
Электр энергетикасы

Электр энергетикасы — энергетиканың басты құрастырушысы, оның басты
міндеті — электр энергиясының тұтынушыларын электрлік энергиямен жабды қтау үшін
электр энергиясын тиімді жолмен өндіру, тарату ж әне үлестіру.
Бұл сала кез келген елдің әлеуметтік және эконономикалық дамуыны ң ма ңызды б өлігі,
себебі электр энергиясының энергияның басқа тасымалдаушыларынан к өрі бір қатар
ерекшеліктері бар: үлкен қашықтыққа таратудың, тұтынушылар арасында үлестіруді ң
және энергияның басқа түрлеріне (механикалық, жылулық, химиялық, жарықты қ ж әне
басқа да…) түрлендірудің салыстырмалы жеңілдігі.
Электрлік энергияның маңызды өзгешілігі — оны бір уақытта өндіріп, сол уа қытта
тұтынуға болаты.
Жылу энергетикасы
Жылу энергетикасы —
жылудың энергияның басқа
түрлеріне (мех., электрлік,
гидравликалық, т.б.) түрленуін
зерттейтін жылу техникасының
саласы. Жылуды электр
энергиясына түрлендіру жылу
электр стансасында жүзеге
асырылады. Ол үшін бұларда
отын жанғанда немесе ядр. отын
ыдырағанда бөлінетін энергия,
сондай-ақ, Жер қойнауының
қызуы мен Күн радиациясы
энергиясы пайдаланылады.
Жылу энергиясынан мех. жұмыс
алу үшін қолданылатын негізгі
энергет. агрегат – жылу
қозғалтқышы
Су энергетикасы
Су энергетикасы – энергетиканың су
қорларының қуатын пайдаланумен
айналысатын саласы. Алғашқы су энергиясы
диірмендердің, станоктардың, балғалардың,
ауа үрлегіштердің, т.б. жұмыс
машиналарының жетектерінде
пайдаланылды. Гидравликалық турбина,
электр машинасы жасалып, электр
энергиясын едәуір қашықтыққа жеткізу
тәсілі табылғаннан кейін, сондай-ақ су
энергиясын су электр стансаларында (СЭС)
электр энергиясына түрлендіру жолының
жетілдірілуіне байланысты су энергетикасы
электр энергетикасының бір бағыты ретінде
Пайдаланған әдебиет:

«Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә.
Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас
редакциясы, 1998
Назар
Аударғаны
ңызаРАХМЕ
Т!

Ұқсас жұмыстар
Дәстүрлі емес энергия көздері
Баламалы энергия көздері
Энергетика дамуының негізгі бағыттары
ГЕОТЕРМАЛЬДІ ЭНЕРГИЯ
Биомасса - энергия көзі
Машина – автоматтардың жіктелуі. Машина автоматтар мен ағынды желілердің жіктелуі, автоматтардың орындаушы механизмдерінің сипаттамасы
Өнеге отбасынан
БАҚ ТАҒАМ ӨНЕРКӘСІБІНДЕ ҚОЛДАНУ
Эко-технологиялар-жаппай индустрияландырудың және өнерксіптік өрлеудің әлемдік тренді Эко-технологиялар-жаппай индустри
Ауыл шаруашылық агрегаттарды, қондырғыларды және дәстүрлі емес энергия көздерін автоматтандыру
Пәндер