Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты жайлы ақпарат
Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТІРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті
Жаратылыстану-математика факультеті
Математика кафедрасы

Тақырыбы: «Өзін- өзі тану тұлғаның
өзін- өзі жүзеге асыруының шарты
ретінде»

Орындаған: Бисенхан Ж.
Т-411топ
Өзін-өзі тану нәтижесінде
адам тұлғасы өседі, өздігінен
жетіледі және өздігінен
актуализациялау қабілетіне ие
болады, сонда ғана өмір мәнін
ұғынуға, өмір қуанышын
сезінуге мүмкіндік алады!
Жеке тұлғаның
қалыптасуы - күрделі,
ағзаның өсуі мен жетілуін,
стихиялы әсерлерді, мақсатты,
ұйымдасқан тәрбиені қамтитын
қарама-қайшылықты процесс.
Жеке адамның қалыптасуы өмірге
келген сәтінен басталады, жеткіншек
және жасөспірім шақта жедел жүреді,
ересек шақта өзінің біршама аяқталу
кезеңіне жетеді.
Ю.Б.Елькониннің еңбегі дәлел бола алады.
Жеке тұлға әр кезеңге бөлінеді.Бұған

1 2 3 4 5 6

Нәресте-
лік Сәбилік Мектептегі Бастауыш Жетекші- Балғын
Кезең кезең жасқа сынып Жастық
лік
(туғаннан (1 жастан дейінгі Шақ
Оқушылары Жас
1 жасқа 3 жасқа Кезең
(3 тен 7
(7 жаспен (11жаспен ( 11 мен
дейін) дейінгі )
жасқа 11 жасқа 15 жасқа 17 жасқа
дейін) дейін) дейін) дейін)
Нақты, жеке индивидтің – жалпы «Мен» формуласының
мағынасы ерекше. Жеке «Мен» тек қана өзге «Мен» қатынас арқылы
анықталуы мүмкін. Гегель бойынша «Мен» — рух. Ғылыми көзқарастан
қарағанда, психологияда өзін-өзі тану мәні толық қарастырылған. Мұндай
өзін-өзі тану мағынасының шекте әрі әр алуан. Мыналарын атап өтейік:
— тұлғаның психологиялық денсаулығы және психикалық жағдайында өзін-
өзі табу;
— өзін-өзі тану – ішкі үйлесімін және психологиялық кемелденуін табу
ретінде;
— өзін-өзі тану – тұлғаның өздігінен тану үшін және өздігінен реттелуді ң
бір ғана жолы. Әдетте, бұлар бір-бірлерімен тығыз байланысты, жекеленіп
шығып кетпейді.
Нақты Мен — өзі туралы сезімі, ойы, ұмтылысы т.б. туралы т үсінік
жүйесі.Әлеуметтік орта – бұл нормалар, құндылықтар, көзқарастар, қылы қ
әдістері т.б. кіреді. Нақты Мен және Идеалды Мен пайда болған
сәйкессіздіктен үрей сезімі, қылықтың бейімделген формалары, әрт үрлі
психологиялық мәселелер туады. Осыдан өзін-өзі тану — өзіні ң
тәжірибесін, терең уайымын меңгере алатын әдіс. Ол үшін тұлға өзін қалай
қабылдайтыны, өзгелер оны қалай қабылдайтын себептерін ұғыну қажет.
Тұлғаның өзін-өзі тануының негізгі құрамдас
бөліктерін эксперименттік түрде анықтау мақсатымен
оның төрт негізгі аумағын және олардың
параметрлерін бөліп қарастырсақ, оларды
төмендегідей көрсетуге болады

Тұлғаның мотивациялық аумағы:
мінез-құлықтың және іс-әрекеттің
мотивтері, әлеуметтік қажеттіліктер

Белсенділік аумағы:
интерналдылық, инициативтілік,
өзіне-өзі сенімділік, өзін-өзі таныту

Тұлғаның құндылықтық-
мағыналық аумағы:
Тұлғаның этникалық өзіндік
құндылықтық бағдарлар,
санасының аумағы – этникалық
өмірдің мағынасы мен
жаңсақ нанымдардың негізінде
мақсаттары
қалыптасатын этномәдени
сәйкестілік
Жаңа ғасыр толқыны әкелген жаңалықтарға сәйкес қазіргі заманда
адамның тұлғалық дамуына баса назар аударылып, жас жеткіншектерге
берілетін білім негіздері олардың жеке даралық қабілеттерін жетілдіруге
қызмет етеді. Әр баланың ішкі мүмкіндігі мен өзіндік қарымын дамытуға
әсер ететін рухани адамгершілік қағидалары жеке тұлғаның өзін-өзі
дамытуының, өзін-өзі жүзеге асыруының аса қажетті шарты болып
табылады.
Мен өз өзімді жеке тұлға ретінде қалыптастыру мақсатында
осы мамандықта оқып жатырмын. Мен болашақ педагогпын.
Болашақ елімнің дамуына үлес қосар бір азаматша яғни жеке
тұлғамын. Мен болашақ педагог екенімді
практикалық жұмыста сезіне бастадым. Өз өзімді
кім екенімді тани бастадым деуге болады.
Педагогикалық іс-тәжірибе болашақ педагогты
жеке тұлға ретінде қалыптастыруында маңызы
зор екенін түсіндім.
ТҰ ЛҒ АНЫҢ ӨЗІН- ӨЗІ
ЖҮ ЗЕГЕ АСЫРУЫ

Тұлғаның өзінің жеке
және кәсіби
мүмкіндіктерін
анағұрлым
толық айқындауы.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Жарықбаев Қ. Этнопсихология: ұлт тәрбиесінің өзегі.
Алматы., Білім. 2005ж
2. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. Алматы, 2003 жыл
3. Құдышева Б.Қ, Жұманова Г.Ж, Нұркеева С.С, Серовайская
Д.Е.
Өзін- өзі тану пәніне кіріспе. Оқу құралы. Алматы, 2007 жыл
4. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О. Өзін-өзі тану.
Студент дәптері. 1курс. Алматы, 2007 жыл
5. Нұркеева С.С, Нұрбекова С.Ж, Кашкарова Л.О.
Өзін-өзі тану. Оқытушыларға арналған әдістемелік құрал.
1курс.
Алматы, 2007 жыл
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы
Өзін­ өзі тану тұлғаның өзін­ өзі жүзеге асыруының шарты ретінде
Өзін өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруының шарты
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін- өзі жүзеге асыруының шарты туралы ақпарат
Өзін-өзі тану тұлғаның өзінөзі жүзеге асыруының шарты
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты ретінде
Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру шарты
ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТЫ СУБЪЕКТИВТІ ҚАЛАУЛАР НЕГІЗІНДЕ
Тұлғааралық қарым қатынас
Өзін –өзі танупәнінің маңызы
Пәндер