Гаж және оның картографиядағы маңызы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ГАЖ ЖӘНЕ ОНЫҢ
КАРТОГРАФИЯДАҒ
Ы МАҢЫЗЫ
ҚАЖЫГЕЛДИНА МАХАББАТ
ГК-407
ҚАРАСТЫРАТЫН
СҰРАҚТАР
1. ГАЖ дегеніміз не?
2. Мүмкіндіктері қандай?
3. ГАЖ класификациясы қандай?
4. Ақпаратты ГАЖ-ға қалай енгізеді?
5. ГАЖ-ға қандай мысал көрсетуге
болады?
ГАЖ – ҒАЛАМДА БОЛЫП
ЖАТҚАН БАРЛЫҚ
ҚҰБЫЛЫСТАР МЕН
НЫСАНДАРДЫ ТАЛДАУ
КАРТАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ЖАҢАШЫЛ КОМПЬЮТЕРЛІК
ТЕХНОЛОГИЯ
МУМКІНДІКТЕРІ
- берілген аумақтың картасын талдау мен
визуализациялауға толық мүкіндік алу
- карта жасау мен географиялық талдау
- статистикалық талдау жасау
- мәліметтер базасын сақтау және
олармен жұмыс істеу
- қоршаған ортадағы құбылыстар мен
жағдайларға болжам жасау
- басты факторлар мен себептерді және
олардың себеп-салдарын анықтау
- ағымдық шешімдерді жоспарлау
ГАЖ ДАМУЫ ӨТКЕН ҒАСЫРДЫҢ 50 ЖЖ.
БАСТАЛЫП БҮГІНГІ КҮНІ ӨНДІРІСТЕ,
КҮНДЕЛІКТІ ӨМІРДЕ КЕҢІНЕН ҚОЛДАНЫЛАДЫ.

1963-1971 жж.
Р. Томлисон
Канадада алғшқы
ГАЖ жасап
шығарған.
ГАЖ
Информати
ка

+
География = Картографи
я

+
Ақпараттық
жүйелер
ГАЖ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Территорияның қамтылуына
байланысты

Ақпараттық модельдеу
саласының пәніне байланысты

Мәселелік бағытына қарай
Территорияның
қамтылуына
байланысты 

ғаламдық субаймақты
қ, жергілікті
(global GIS) (local GIS)
Субконтинен аймақты
талдық қ
(regional
GIS)
Ұлттық
АҚПАРАТТЫҚ МОДЕЛЬДЕУ
САЛАСЫНЫҢ ПӘНІНЕ
БАЙЛАНЫСТЫ
жер қойнауын пайдаланушы
қалалық (муниципалды) ГАЖ
(urban GIS)

таулы-геологиялық ГАЖ

табиғатты қорғау ГАЖ
(environmental GIS)
КЕЗ-КЕЛГЕН ГАЖ-ДАҒЫ
ДЕРЕКТЕРДІ 5 ҮРДІС
ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕДІ:.

Енгізу

Манипуляция

Басқару

Сұраныс
Визуализациял
ау
АҚПАРАТТЫ ГАЖ-ҒА ЕНГІЗУ
ГАЖ МЫСАЛДАРЫ
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП РХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Графикалық деректер қорын басқару жүйесі
Геодезиялық және картографиялық ГАЖ
Географиялық ақпараттық жүйе
Геоақпараттық жүйелер. MapInfo
Кеңістіктік талдау арқылы есептерді шешу
Сыртқы жүйелерден ақпаратты біріктіру
Түрі географиялық ақпараттық жүйе
Gps аспаптарының жұмыс істеу принципі, қолданылу аясы
Қазіргі сандық фотограмметриялық өндіріс
АТЛАСТАР КАРТОГРАФИЯС
Пәндер