Сайтқа презентация қосу

Елдімекенді кө галдандырудың негізгі ж ұ мыстары

Тақ ырыбы: Елдімекенді кө галдандырудың негізгі ж ұ мыстары.

БӨ Ж

Дайындағ ан: Тұ рлыбеков Қ . М. ЛД-211 тобының студенті Тексерген: ағ а оқ ытушы О.Т. Мухамеджанова

Кіріспе.
Қ азіргі кү ні жеке меншік т ұғ ын ү й иелері кө галдандыру ісіне ү лкен назар аударуда. Ү й алды аума ғ ын жә не ө зіне тиесілі территорияны ә семдеп, кө ркемдеп, к ө ріктендіруді ң тү рлі ә діс-тә сілдерін т ә жірибелеуде. Ә р тү рлі стильдегі ж ә не дизайнда ғ ы кө галдандыру жұ мыстары ү лестіру сә нге айналуда.

Жеке меншік тұ рғ ын ү й аумағ ын кө галдандырудың негізгі жұ мыстары.

1. Кө ріктендіру 2. Газон отырғ ызу 3. Гү лзарлар 4. Тасты бақ тар 5. Ө сімдікті қ оршаулар

6. Жеміс ағ аштарын отырғ ызу 7. Су бұ рқ ақ тарын орнату 8. Жалғ ан тоғ андарды жасау 9. Дем алыс бұ рышын ұ йымдастыру (сә кілер, ә ткеншектер) 10. Тө сем жолдар салу

1. Кө ріктендіру
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Территорияғ а жалпы кө рік беру ісі. Бастап қ ы эстетикалық қ алып қ а келтіруден толық жұ мыстың аяқ талуы барысындағ ы негізгі жұ мыс.

2. Газон отырғ ызу (жаю)
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Бірдей тү рге жататын кө к майса, шал ғ ын ө сімдіктерді ң біргелкі ө скен тү рі. Оны арнайы ө сіріп, тө сеніш кү йінде тасымалдап, алдынала дайындал ғ ан учаскеге жаяды. К ө рік береді, бас қ ада кө ріктендіру жұ мыстары ү шін платформа болып табылады.

3. Гү лзарлар
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Белгілі бір стиль мен дизайнга байланысты ә р тү рлі гү л тұқ ымдарын тү стеріне байланысты ү йлестіру. Гү лзарлар ерекеше ө нер туындысы болып табылады.

4. Тасты бақ тар
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Декоративті тастарды тү рлі бағ ытта орналастыра отырып композиция жасау, сонымен қ атар тү рлі тас мү сіндерді сол композицияның құ рамдас бө лігі ету.

5. Ө сімдікті қ оршаулар
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Бұ талы ө сімдіктер жә не кесуге икемді ағ аш тұқ ымдарының кө мегімен ө сімдікті қ оршаулар жасау. Мысалы, Туя ағ ашы кө мегімен.

6. Жеміс ағ аштарын отырғ ызу
Бұ ндай жемісті ағ аштарды кө галдандыру ісіне пайдалану бір оқ пен екі қ оянды атқ ан болып табылады. Ә демілігі ө з алдына, жеміс беріп пайда ә келеді.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

7. Су бұ рқ ақ тарын орнату
Ә демілік жә не салқ ындату қ ызметін атқ аратын судың қ айтымды жү йесі арқ ылы жұ мыс істейтін су айналымы. Су бұ рқ ақ тар қ арапайым ә рі кү рделі дизайнда болуы мү мкін.

Образец текста
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

– Второй уровень

8. Жалғ ан тоғ андар жасау
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Шынайы тоғ анғ а ұқ сатып, ішіне ө сімдіктер мен балық тарды жерсіндіріп жасалғ ан жасанды тоғ андар. Тазарту жә не су ауыстыру ісі қ арастырылғ ан жү йе.

9. Демалыс бұ рышын ұ йымдастыру
Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Кө лең келеп демалуғ а арналғ ан сә кілер мен ә ткеншектер. Таза ағ аштан жасалғ аны дұ рыс.

10. Тасты жолдар салу
Кө галдандыру ісіні ң негізгі атрибуты болып табылатын дү ние бұ л – жол. Жолдарды тө зімді, ыңғ айлы ә рі ә демі етіп салу басты міндет болып табылады.

Қ орытынды.
Көгалдандыру ісі - сапалы білімді, ұшқыр қиялды, икемді қолдарды, инновациялық технологияларды және бірталай қаражатты талап ететін жұмыс. Бірақ нәтижесі көз қуантады, көңілді жайландырады. Түрлі үлгілер мен түстерді, стильдерді қолдануда батыл болып, жаңалыққа құмар болайық!


Пән: БиологияПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь