Жас аудармашыға нұсқау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жас аудармашыға
нұсқау
Мамандықтың түрлері:
ауызша аударма
ілеспе аударма
жазбаша аударма
ғылыми-техникалық
аударма
көркем аударма
заңды аударма
Тапсырыс берушінің талабын орындау –
аудармашыға тіршілікке қажетті, бірақ
аудармашы оны жұмысқа өзінің көзқарасы
бойынша түсіну керек, тапсырыс берушінің
алдында сенімділігіне кепіл болу, кәсіби
мақтанышы туралы ұмытпай, жұмысқа
берілгендігін және этикалық ережелерін
сақтауға тырысу керек. Уақытында
тапсырылған аударма – аудармашының
табысын көбейтуге мүмкіндік береді, оған
жетуге жылдамдату және жұмысты тиімді
бөліп беру, мамандықтың мәртебесін
көтеруіне әсер етеді.
Мамандықтың тиімді жақтары:
Аударманың әр саласында ж ұмыс істей алады:
жазбаша аудармада, ауызша, ілеспе аудармада, ізбе-із
аудармада, кітап, журнал, фильмдер аудармасында;
Шет тілін білетін адамды кез-келген ж ұмыс қа
алады. Мысалы, туристік фирмалар, журналистика,
РR компаниялар, менеджмент;
Әртүрлі адамдармен араласып, бас қа елдерді ң
мәдениетімен танысады;
Келіссөздерді ң с әтті өтуі к өбінесе аудармашыны ң
біліктілігіне байланысты болады.
Мамандықтың тиімсіз
жақтары:
Әр айда аударма көлемі әртүрлі болуы
мүмкін;
Кей кезде бұл мамандық иелеріне 2 сортты
адам ретінде қарайды: аудармашылар
делегацияны дүкендер мен мейрамханаларға
апарады, ал кейде атшабардың (курьер)
қызметін орындайды.
Айта кетейік, аудармашы, әсіресе ауыз екі
аудармашы, актерлік қабілетке, еліктегіш
қасиетке ие болу керек. Оларға ерекше
елестететін есті нығайту керек, не тек қана
бір рет естіген сөзді еске түсіруге мүмкіндік
береді, Аудармашылар әр түрлі әдебиетке
құмар адамдар. Әдетте олар бірден төрт
кітаптай: көркем және деректі, техникалық
және қоғамдық, бір неше тілде жазылған
түрлі-түрлі кітаптар оқи бастайды.
Аудармашы мамандығын жиі қосымша
маман деп есептейді. Көптеген адамдар
әуелі басқа салада, кейде тіпті бірнеше
салаларда мамандандырылады, ал, ерікті
немесе амалсыдықтан соң не негізгі
мамандық бойынша жұмыс істеуге мүмкіндік
жоқ елге көшуден соң аудармашы болады.
Мамандықтың кәсіби
сапасы:
Қабілеттілігі:
коммуникативтік қабілет;
ауызша қабілеттілік;
ұйымдастырушылықтың жоғары сапасы;
жақсы ойлау қабілеті;
жылдам ойлау қабілеті;
шешуші сәттерде жылдам шешім қабылдай
алу;
физиопсихикалық шыдамдылық.
Аудармашының жеке қасиеттері:

o сыпайылық, әдептілік;
o тәрбиелілік;
o зейінділік;
o тапқырлық;
o қайраттылық;
o өзіне деген сенімділік;
o инабаттылық;
o білімділік;
o тыянақтылық;
o шыдамдылық.
Аудармашы ретінде олар жиі
өздеріні ң әр т үрлі шет тілдерін
білетін б ұрын ғы серіктестеріне
әңгіме ж үргізуге к өмектеседі. Қай
аудармашылар жиналысы болса да,
олар қатысушыларды ң әр
түрлілігімен та ң қалдырады,
өйткені қатысушыларды ң жартысы
әр түрлі елдерді ң келімсектері,
бірақ тек қана осы әсер етпейді,
оларды ң б әрі дерлік шет елде т ұр ған
және көпшілігі с өйлескенде аса
қиыналмай бір шет ел тілінен екінші
шет ел тіліне ауыса алады.
Назарларыңызға рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшелігі
Аударма үрдісінің психологиялық ерекшеліктері
Аудармашыға нұсқау
АУДАРМАШЫ ЭТИКАСЫ
Аударма сапасына қойылатын талаптар
АУДАРМА КӘСІБІНІҢЛИНГВИСТИКАЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
Аударма үрдісінің лингвистикалық ерекшеліктері
Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары
Өндірістік эстетика.Еңбекті қауіпсіз жүргізу үшін нұсқамалар түрлері
Мектептен тыс мекемелер
Пәндер