Биологиялық активті қоспаларды алу
Презентация қосу
Биологиялық
активті
қоспаларды алу
Дайындаған: Тлебалды К
Тобы: БТ-307

Тексерген: Кабденова А.Т.
Биологиялық активті қоспалар - олар асқазан-ішек қызметін
жақсартып, ішек микрофлорасын қалпына келтіру үшін қолдануға
арналған бифидо қоспалары бар емдік-диеталық қоректік та ғамдар.
Бұларға эколакт жатады ол жеміс-жидек шырынынан жасалынған
құрамына ашытқан лактобактериялары бар антиоксидантты
белсенділігі және антимутагенді әсері бар сусындар мен құрамына т үрлі
сүт қышқылы бактериялары кіретін «бифилайф», «био-кефир», «кефир
BFB», ацедофилді паста, йогурт тәрізді ашыған сүт өнімдері жатады
Адам ауруларын емдеу үшін
арнайы фармокогиялық
формалар өндірісінің тарихы
шамамен біздің
ғасырымыздан бұрын 130-
200 жылдарға жатқызылады.
К. Гален алғашқы рет табиғи
шикізаттан емдік заттарды
(ерітінді, экстракт, ұнтақтар)
технологиялық әдістерін
құрастырды. Алайда ХIХ
соңы мен ХХ ғасырдағы
химия ғылымының
жетістіктеріне сәйкес, соған
байланысты көптеген ғалым-
дәрігерлер бұрынғы
фитотерапевтикалық
заттардан бас тартты.
Құрылымы мен қасиеттері белгілі
таза химиялық қосылыстарды
алуда органикалық химияның
шексіз мүмкіндіктері, олардың
тиімділігінің жоғарылығы мен дәл
мөлшерлеу мүмкіншілігі, әрекет
етуінің тездігі сияқты
дәлелдемелер дәстүрлі медицина
облысына жағымды болжамдарды
қарастыруға мүмкіндік береді.
Дегенмен мұндай көзқарастар
қателік болып саналды. ББҚ-ды
тағам өнеркәсібінде қолдану.
Соңғы жылдары тамақтану
ғылымы мен фармакология
обылысында жедел түрде дамыған
жаңа ғылым –фармаконтуциология
қалыптасты.
Танымал ғылым А.А Токровский
өзінің «Фармакология мен тағам
токсикологиясының
метаболиттік аспектілері»
кітабында «тамақ – біздің
түсінігімізге қарағанда
айтарлықтай кең ұғым.

Бұл көптеген жүз мың (миллиондаған)
заттардың бірігуі, олардың әрқайсысы
белгілі бір биологиялық белсенді
заттарға жатады және тағам өнімдерінде
бірдей, кейде жоғарғы мөлшерде болады.
Тағамды тек қана энергия мен заттар
ретінде емес, сонымен бірге күрделі
фармакологиялық бірлік ретінде
қарастыру қажет» деп сипаттаған.
Барлық индустриялы елдердегі
адамдардың тамақтану
құрылымдарының өзгеруінің келесі
тенденцияларын бөлуге болады:
•холистеринге бай жануар майын (май
қышқылына бай) артығымен
пайдалану;
•қант пен тұзды пайдаланудың өсуі;
•крахмал мен тағам талшықтарын
(әсіресе клетчатка) пайдаланудың
төмендеуі;
•тағамда витаминдер,
микроэлементтер, биологиялық
белсенді заттардың жетіспеуі;
Соңғы жылдарда ересектер мен
балаларда көптеген витаминдер,
сонымен қоса С, Е, А және
биокаротин сияқты витамин
антиоксиданттарынң жетіспеуі
ерекше үрей туғызады. Балалар
жүкті және емізетін әйелдер
тамақтануының құрамында кальций,
темір, йод, фтор жетіспеушіліктері де
анықталып отыр.
ББҚ-бұл тек дәрі емес, сонымен бірге өсімдіктен, жануар және минералды
шикізаттан алынатын табиғи және табиғи ұқсас белсенді заттар.
Ауру мен сау адамдардың күнделікті тамақтануында ББҚ-ды пайдалану
мүмкіндік береді.
•алмастырылмайтын тағам заттарының жетіспеушілігін оңай ж әне ту
толтыру, ең бірінші микронутрменттерді;
• жеке заттардың, көбінесе токсиканттардың митоболизімін өзгерту;
• Қоршаған ортаның жағымсыз факторларына организмі
мамандандырылмаған резстехитілігін жоғарлату;
•Денсаулығын жоғарылтумен, ауруға шалдығуын төмендетумен, адам өмірін
ұзартумен адам ағзасы және жеке органдарының қызметтерін реттейтін
медикаменттерін алу.
Тамақтануға арналған ББҚ
төмендегіше болуға болады:
1.Нутрицевтиктер;
2.Парафармацевтиктер:
Нутрицевтиктер -
алмастырылмайтын тағамдық
заттар немесе олардың жақын
алғышарттары (мысалға 3-мен
басқа полиқанықпаған
майқышқылдарының кейбір
микроэлементтер-кальций мен
магний, жеке алмастырылмайтын
аминқышқылдары мен олардың
жиынтықтары, кейбір моно және
дисахаридтер, тамақ талшықтары
және т.б).
Нутрицевтиктер - алмастырылмайтын
тағамдық заттар немесе олардың жақын
алғышарттары (мысалға 3-мен басқа
полиқанықпаған майқышқылдарының
кейбір микроэлементтер-кальций мен
магний, жеке алмастырылмайтын
аминқышқылдары мен олардың
жиынтықтары, кейбір моно және
дисахаридтер, тамақ талшықтары және т.б).
Нутрицевтиктерді қолдану мыналарға
мүмкіндік береді:
•Ересектер мен балаларда көп жағдайда
кездесетін эссенциальді (алмастырылмайтын)
заттардың дефицитін оңай және тез толтыру;
•Жасы мен жынысы бойынша ажыратылатын
қажеттіліктеріне, физикалық
ауыртпалығының қарқындылығына, жеке
адамның биохимиялық конституцисының
генетикасы ерекшеліктерімен енгізделген,
оның биоритмдері, физикалық жағдайына
(жүктілік, лактация, эмоциялы стресс ж әне
т.с.с.), сонымен бірге мекен-ету ортасының
экологилық жағдайларына қарай нақты бір
сау адам тамақтануын максимал түрде
Парафармацевтикалар – бұл құрамында органикалық қыш қылдар,
биофлавоноидтар, дубильді, фенолды қосылыстар, гликозидтер, кофеин,
биогенді аминдер, және табиғиөнім деп аталынатын заттары бар өнімдер.
Олардың әрекеті физологиялық шектеулердегі жеке органдар ж үйелерді ң
қарқындығын белсендіруге бағытталған (мысалы үшін, тамқ талшы қтары
арқылы ішектің секреторлы, матор – эвакуаторлы қызметтерін қар қындату,
адаптогендермен жұмыс жасаудың ой-өрістік және физикалық
қабілеттілігін қарқындату, липца-олестеринді зат алмасу, ЦНЕ, жүрек-
тамыр жүйелері мен т.б. реттеу).
Парафармацевтиктер дәрі-дәрмекке жатпайды және оларды алмастыра
алмайды.
 Парафармацевтиктердің дәрі-
дәрмектерден негізгі
айырмашылықтары:
•Егер ол дәрі-дәрмек ретінде таза
химиялық түрде қолданса, бұл заттың
бір емдік мөлшерінен тәуліктік
мөлшері аспауы керек;
• Парафармацевтиктер тек қана ішке
қолданады.;
•Парафармацевтиктерді қолдану
кезіндегі ағзаның жүйелері мен
органдары қызметтерін
параметрлерінің сандық өзгеруі
олардың физиологиялық нормаларына
байланысты;
•Парафармацевтиктердің қолдану
мөлшерінің диапазоны мен ағзаның
функцияларына қалыпты немесе
түзетуші әрекет еткенде токсинді
және зиянды заттардың
байқалуының, емдік заттарға
Пайдаланылған әдебиеттер:
1.С.А.Бредихин и др. Технология и техники
переработки молока. М., 2003
2.П.В.Житенко, М.Ф.Боровков. Справочник
ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов
животноводства. М., Колос, 2000 г.
3.КоряжновВ.П., Макаров В.А. Практикум по ВСЭ
молока и молочных продуктов. Москва. Колос., 1981
4.В.И.Криштафович. Товарове-дение и экспертиза
продо-вольственных товаров. М., 2008 5.М.Ф.
Боровков и др. Ветеринарно-санитарная экспертиза
с основами технологии и стандартизации
продуктов животноводства. Санкт-Петербург. 2007
6. Коряжнов В.П., Макаров В.А.. Практикум по ВСЭ
молока и молочных продуктов. Москва. Колос., 1981

Ұқсас жұмыстар
Биологиялық белсенді қоспаларды тағам өнеркәсібінде қолдану
АНТИБИОТЕКТЕР
Биотехнология негізінде тағам өнімдері қауіпсіздігі
Өсімдіктердегі ферменттердің рөлі ерекше - олар көптеген химиялық реакциялардың катализаторлары
Өнеркәсіп қалдықтарын шикізат материалдар ретінде: фосфогипс, борогипс және т.б. қолдану.
Өнеркәсіп қалдықтарын шикізат материалдар ретінде: фосфогипс, борогипс және т.б. қолдану. Гипсты байланыстырушы материалдардың қасиеттері. Өндірістің жаңа технологиясының негізі мен қолдану салалары
БАҚ тағам өндірісінде қолдану
Адам тініндегі негізгі көмірсулар және олардың биологиялық мәні. Көмірсулар - жасушаның құрылымдық - функционалдық компоненттері туралы
ТАҒАМДЫҚ ҚОСПАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ АЛУ БИОТЕХНОЛОГИЯСЫ
Гендік инженерияның мәселері
Пәндер