Практикалық балалар психологының кәсіби әрекетінің негізгі бағыттары
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым
министрлігі Семей қаласының Шәкәрім
атындағы мемелекеттік университеті

Тақырыбы:Практикалық балалар психологының
кәсіби әрекетінің негізгі бағыттары

Орындаған: Азат.Қ
Топ: П-223 топ студенті

Тексерген:Жакпарова Г.А.
 
Жоспары:

1.Практик - психологқа сипаттама
2. Психологиялық жұмыстың бағыттары:
3.Практикалық балалар психологының кәсіби әрекетінің
негізгі бағыттары.
Практик - психологқа сипаттама

Психолог білім беру
мекемесіндегі тәрбиешілер мен
Практик психолог балалар педагогтарға «Жедел жәрдем»,
бақшасында, мектепте, балаларға «күтуші» ретінде емес,
интернатта жұмыс істей кәсіби маман ретінде
келеді.Психолог педагогикалық
отырып, әр-түрлі жас
ұйымның бір мүшесі және ол
аралығындағы оқушылармен балалардың психикалық дамуын,
жұмыс жүргізді. Өзіндік психологиялық денсаулығын
жағдайды анықтауда қамтамасыз етеді. Психолог өз
психологиялық даярлық жұмысында кәсіптік біліміне,
индивидуалды психи-калық
біртіндеп, баланың туғаннан
дамуына, психологиялық іс-әрекет
бастап – үлкендермен, пен адамның мінез-құлық
құрдастарымен қарым- мотивтеріне, тұлғаның онтогенез
қатынасы кіреді. кезіндегі дамуына сүйенеді.
Психологиялық жұмыстың бағыттары:

Балаларды диагностикалау;

Балалардың дамуын түзету;

Балалардың ауытқуын алдын
алу;

Балалармен дамыту жұмыстары;

Балаларға ағарту жұмысын жасау.
Балалармен жұмыс істеудегі психологтың
міндеттері:

Жас кезеңіндегі баланың психикалық дамуын қалыпты ету;

Бала дамуындағы өзіне ғана тән ерекшелігін, әрекетінің
және қарым-қатынасының жеке стилін қалыптастыру;
Баланы өзін-өзі жетілдіруіне және тұлғалық өсуіне ықпал
ету;

Баланың эмоциялық және ерік сипаттарын тұрақтандыру;

Баланың танымдық қабілетін, қарым-қатынасын және
қайтымды байланысын белсенді ету;

Балалардағы психологиялық ауытқулар мен
бұзылулардың алдын алу.
Білім беру жүйесінде психологиялық қызмет
жүйесінің атқарар істерінің ауқымы мол. Балалар,
мұғалімдер, ата-аналар, басшылар деп аталатын 4
категорияны қамти отырып, психологиялық қызмет
оқу тәрбие үрдісін жақсартуға үлес қосады.
Баланың қабілеттілік, дарындылық деңгейін,
зеректілігін, зейіннің қасиетін , танымдық
процестерін анықтау нәтижесінде психолог бала
мүмкіндігі туралы құнды деректер алады; білім
берудің бала танымына лайық жолдарын сұрыптап,
балалардың белсенділігін арттыруға жағдай
жасайды;
Білім мекемесіндегі баламен
жеке жасалатын жұмыстар

Диагностикалау, ойындар, сабақтар, кеңес берулер.
Топпен және кіші топпен жұмыстар –
психологиялық түзету, дамыту сабақтары,
психологиялық сабақтар, сағаттар.
Балалардың өз қатарластарымен бірлескен жұмысы.
Балалармен жұмыс жүргізуде келесі
профессионалды қабілеттер ерекше роль
атқарады:
ұйымдастырылған, коммуникативті,
психодиагностикалық, жасерекшелік – индивидуалды
және жанұялық кеңес беру, даму нұсқауларының
болжамдары, психопрофилактика және
психокоррекциялар. Психологтың балаларға қатысты
қарым – қатынасында эмпатия, мейірімділік,
ұқыптылық және бақылаушылық, ұстамдылық,
төзімділік, табандылық танытуы керек. Айтылып
өткен барлық кәсибі маңызды қасиеттер
педагогикалық интуициямен және психологтың
оптимизмімен сәйкестендірілуі керек.
Білім берудегі практик психологтың
негізгі іс әрекеттерінің түрлері.

Бала психологының негізгі іс әрекеттерінің
бағыттары: психологиялық оқыту,
психологиялық профилактика, психологиялық
кеңес беру, психологиялық диагностика,
психологиялық коррекция жатады.
Кез келген шынайы ситуацияда
психологтың кез келген жұмыс түрі
мәселеге, жұмыс жүріп жатқан орынға
байланысты негізгісі бола алады.
ҚОРЫТЫНДЫ

Пактикалық психолог өзінің кәсіптік білімдеріне сүйене
отырып, баланаң даму деңгейін белгілейді; түрлі
психологиялық ауытқушыларды дер кезінде аңғарып, оны
түзету жолдарын тығыйындайды; болуы мүмкін
қиындықтардың алдын алу үшін психологиялық шаралар
ұйымдастырылады. Ұжымдағы өзара қарым-қатынас
типтерін реттейді, топтағы психологиялық ахуалды байқап
бір қалыпты жағдайда ұстап отыруға мүмкіндік береді.
Сонымен психологтың білім беру мекемелеріндегі алатын
кәсіптік статусы түрлі жерде әр түрлі. Ол психологтың
жұмысты ұйымдастыру тәсілдеріне байланысты, яғни
жұмыс істейтін психолог маманданған, психологиялық
білімі жоғары, адам жанын танушы болуы қажет.
ӘДЕБИЕТТЕР:
1.Абрамова Г.С."Практическая психология" Екатеринбург,
1998 г.
2. Климов Е.А. "Введение в профессию психолога"
Москва,2004г.
3.Жарықпаев Қ.Б." Жантану "," Психология" 2010ж.
4.Гальперин П.Я." Введение в психологию" 2006г.

Ұқсас жұмыстар
Практикалық балалар психологының психологиялық білімін жетілдіру жолдары
Психодиагностиканың этикалық және кәсіби сұрақтары
Психологиялық-педагогикалық коррекцияның этикалық және кәсіби сұрақтары
Қазіргі кезеңдегі психологиялық қызметтің негізгі жұмыс бағыттары мен іс - құжаттарының түрлері
Психологиялық кеңес беру
Балалардың практикалық психологиясы
Бастауыш мектептегі педагогикалық коррекция
Психологиялық тәрбие
Әскери психология
Психолог портфолиосы
Пәндер