Дария” демалыс үйі
Презентация қосу
“Дария”
демалыс үйі
Мазмұны:
Кестелер тізімі-10
Суреттер тізімі-11
Резюме.............................................................................. .3
Кіріспе................................................................................7
Алакөл көлі.........................................................................8
Жобаны іске асыру шығындары.......................................9
SWOT-талдау......................................................................10
Техникалық жоспарлау......................................................11
Ғимараттар мен құрылыстар.............................................11
Асхана..................................................................................12
Ойын алаңы.........................................................................13
Жабдық және инвеньтарь...................................................14
Негізгі әлеуетті бәсекелестіктер........................................15
Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі...............................16
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы балалар бақшасы қызметтерін көрсету
кәсіпорындарын құруды қарастырады.
Кәсіпорын қызметінің мәні жан-жақтан келген демалушыларға
сапалы және кәсіби қызмет көрсету болып табылады.
Жоспарланып отырған кәсіпорынның нысаналы тобы орташа
табысы бар халықтар болып табылады.
Кәсіпорында барлығы 50 стандартты орын бар. Ол 3 айда 100000
теңге табыс түсіреді.
Жоба бойынша жалпы инвестициялық шығындар мыналарды
қамтиды:

Шығыстар, мың теңге 2 015

Негізгі капиталға инвестициялар 27015
Айналым капиталы 5472
Барлығы 32487
Жобаны қаржыландыруды жоба бастамашысының өз қаражаты есебінен
сияқты қарыз капиталы есебінен де жүзеге асыру жоспарлдануда.
Қаржыландыру көзі, мың теңге Сомасы Кезең Үлесі
Өз қаражаты 4 972 01-06.2015 30%
Қарыз қаражаты 11 601 01-06.2015 70%
Барлығы 16 572 100%

Кредиттеудің мынадай шарттары қабылданды:
Қаржыландыру көзі, мың тг . Сома Кезең Үлес
01-
Өз қаражаты 28 073 35%
06.2012

01-
Қарыз қаражаты 52 563 65%
06.2012
Барлығы 80 636 100%

Кредиттеудің келесі шарттары қабылданды:

Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 12%
Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын
Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 6
Өтеу түрлері тең үлестермен
Кәсіпорын қызметінің жобаның 5 жылына арналған тиімділік көрсеткіштері

Жылдық пайда (7 жыл), мың тг. 16 959
Активтердің рентабельділігі 20%

11% дисконттау ставкасы кезінде инвестицияланған капиталды ң дисконттал ған таза
кірісі
5 жылда 33 874 мың теңгені құрады.
Ішкі кірістілік нормасы (IRR) 20%
Ағымдағы таза құны (NPV), мың теңге 33 874
Жобаның өзін-өзі ақтауы (жай), жыл 5,4
Жобаның өзін-өзі ақтауы (дисконтталған), жыл 6,7
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал ететін болады:

жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың тұрақты пайда табуына
мүмкіндік береді;

Демалушыларға сапалы қызметтер көрсету;
Қабанбай ауылының бюджетіне салықтар мен бас қа да аударымдарды ң т үсуі.

Әлеуметтік әсерлердің арасында мыналарды бөліп к өрсетуге болады:
халықтың көлге келіп демалып, емделуіне деген с ұранысын қана ғаттандыру.
Кіріспе
«Дария» демалыс үйінің тарихы 2006 жылдан ШҚО Үржар ауданы "Алак өл"
көлінде бастау алады. Бұл менің әкемні ң отбасымыз ға арнап аш қан
кәсіпкерлігі. Жыл сайын жаз мезгілінде жан-жа қтан келген 800-1000
демалушыға отбасымызбен бірге қызмет көрсетеміз. Ша ғын ғана асханадан
басталған кәсібімізді жылдан-жылға көркейтіп, демалыс үйлерін салып
келеміз. Болашақта ол жерді үлкен кешенге айналдыру жоспарымызда бар.
Менің «құрылыс және құрылыс материалдарын және конструкцияларын
өндіру» мамандығын таңдауымның да себебі осында. С әулетші болып
әкемнің жұмысын жалғастырып, кәсіпкерлікті дамыту мені ң еншімде.
Алакөл - Балқаш-Алакөл қазаншұңқырының шығысында, Алматы және Шығыс Қазақстан облыстары
шекарасының қиылысында және Балқаш-Алакөл жазығында орналас қан а ғынсыз т ұзды к өл. ХІІ ж әне ХІХ
ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған: Түрге - Н ұр (мо ңғол тілінен аудар ғанда «к өпір-к өл»),
Алақтакөл, Алатеңіз, Алақта. Көлге 15 өзен құяды, олардың ішінде негізгілері - Үржар, Қатынсу, Емелқұйса,
Ырғайты, Жаманаткөл, Тасты. Алакөл - өте келбетті, табиғи рельефі с ұлу қазаншұқыр ға жатады. О ған батыс
жағалауындағы Тоқта тауы, шығысындағы Барлық жотасы, түстік шы ғысында ғы Жоңғар Алатауы, сол
жағындағы мұнартқан Тарбағатай жотасы, сондай-ақ, жергілікті жұрт «Арал төбе» атайтын ортасындағы
аралдар айрықша әр береді.Жалпы, Алакөл - емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы Ар қаны ң
қуаң даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып жа ғасында ғы адам ға жа ғымды әсер
береді. Көл суы да минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялы қ элементтерге бай бол ғанды қтан, суды ң
денсаулыққа пайдасы меицинада дәлелденген. Бір замандарда Жібек жолының керуендері де көл жағасын
басып өткендіктен, оның суы мен ауасы ұзақ жолдан науқас ме ңдеген адамдарды ң денсаулы ғын құр аттай
қылып, емдеп жіберетіндігі ерте кезден бай қалған. Кеңес кезінде Алак өлде Ғарышкерлер үйі ж ұмыс істеді.
Онда тек кеңестік ғарышкерлер ғана емес, басқа капиталистік алпауыт елдерді ң де к өктен орал ған ұш қыштары
бойындағы радиациядан осы көлде демалу ар қылы арылатын. К өл жа ғасы құстар мен өсімдік д үниесіне бай.
Алакөл фитопланктоны құрамында балдырдың 58 түрі, зоопланктонны ң 80 т үрі бар. Балы ққа бай (алаб ұға,
шармай, көксерке, көкбас, сазан т.б.). Аққу, қаз, үйрек, балы қшы, бір қазан т.б. құстар, қамыс арасында те ңбіл
мысық, өзен сағаларында ондатр кездеседі. Жағалауы – шабынды қ ж әне жайылым. Алак өл – а ғынсыз т ұзды
көл. ХІІ және ХІХ ғасырлар арасында оның бірнеше атауы бол ған: Т үрге - Н ұр ( мо ңғол тілінен аудар ғанда
«көпір-көл»), Алақтакөл, Алатеңіз, Алақта. Жоңғар қақпасының аузында, Жо ңғар Алатауы мен Тарба ғатай
тауларының арасында тербеліп жатқан Алакөл суының емдік қасиеті туралы көпшілік біле бермейді.
Жобаны іске асыру шығындары

2 012
Сомасы,
Атауы
мың теңге 1 ай 2 ай 3 ай
Екі деңгейлі кереует
1 463 732 732
Қарапайм кереует 373 187 187

Ыдыстарға арналған қабырға шкафы
435 218 218
Душ
454 227 227
Балалар алаңы (көше кешені)
1 788 894 894
Спорт кешені
375 188 188
Шешіну үшін 4-секциялы шкаф
1 286 643 643
Үстел, орындықтарымен бірге
2 432 1 216 1 216
Ойын ойнау жиһазы жиынтығы
413 206 206
Орын-жайға арналған орындықтар
190 95 95
Қолжуғыш
381 191 191
Сатылы ойындар
287 143 143
Құм алаң
ШҚО Үржар ауданы Қабанбай ауылы Алакөл жағалауындағы
«Дария» демалыс үйіне SWOT-талдау.

Мықты жақтары Әлсіз жақтары
1. Алакөл жағалауы 1. Жарықпен қамтамасыз ету
2. Шипалы мекен 2. Су құбырларының жүрмеуі
3. Дәмді тағамдар, табиғи өнім 3. Барлық бөлмелер стандартты
4. Ұйғыр асханасы 4. Люкс жоқ
5. Етпен қамтамасыз ететін ШҚ 5. Дәретхана далада
6. Үлкен аумақ 6. Душ күн сәулесімен жылиды
7. 45 стандартты орын 7. Жұмысшы қолы жетіспейді
8. Ашық және жабық асхана 8. Жарнама жоқ
9. Құжаттар талапқа сай 9. Тур фирмалар арқылы жолдама таратпаймыз
10. Келушілердің интернеттегі оң пікірлері 10. Асхана жиһаздары, ыдыс-аяқтары қазіргі заманға сай емес
11. Рудный Алтай облыстық газеттегі (2015 жыл 26 тамыз) мақала
http://rudnyi-altai.kz/6329-blyudo-lyubvi-i-blyudo-dzhigitov.html
12. Автотұрақ

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер
1. Мол табысқа кенелуге болады 1. Ауа райының кенеттен бұзылуы
2. Тур агенттіктерге тапсырыс беру, жарнама жасау 2. Өрт қауіпсіздігі
3. Кредиттан құтылуға болады 3. Мемлекеттік бақылау органдарының жоспардан тыс тексерістері
4. Жарнама жасап, келушілерді көбейтуге болады 4. Қымбатшылық
5. «Даму» шағын бизнесті қолдау бағдарламасымен несие алуға болады 5. Көршілес басекелестік
6. Жаңа люкс номерлер, дүкен, сауна, кафе салуға болады.
7. Ойын-сауық алаңдарын ашып, негізгі балалардың қызығушылығын
арттырып, клиент тартуға болады.
8. Скутер, қайық, катамарандар алуға болады.
9. Тура демалыс үйіне әкелетін автобустармен келісуге болады.
10. Ғаламтордан сайт ашып, жаңалықтармен бөлісуге болады.
11. Төлемді QIWI кошелек терминал арқылы төлеуге болады.
Техникалық жоспарлау

Ғимараттар мен құрылыстар
Асхана

Біздің мақсатымыз тек
қана таза өнім және
денсаулыққа пайдалы
тағам даярлау.
Балаларға арналған ойын
алаңы
Жабдық және инвентарь
Атауы Саны
Екі деңгейлі кереует 10,0
Қарапайм кереует 40
Ыдыстарға арналған қабырға шкафы 5
Душ 4
Балалар алаңы (көше кешені) 1
Спорт кешені 2
Шешіну үшін 4-секциялы шкаф 30
Үстел, орындықтарымен бірге 30
Ойын ойнау жиһазы жиынтығы 10
Орын-жайға арналған орындықтар 20
Қолжуғыш 5
Сатылы ойындар 3
Құм алаң 1
Тербелу-балансирі 3
Әткеншек 1
Әжетхана 4
Ас үй жиһазы 2
Кір жуатын машиналар 1
Ыдыс-аяқ, құрал 50
Негізгі және әлеуетті бәсекелестер
Кәсіпорынның негізгі бәсекелестері Алакөл жағалауындағы демалыс орындары болып табылады.

№ Кәсіпорынның атауы Мекенжайы
1 «Алаколь» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

2 «Тасқын» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

3 «Рассвет» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі
4 «Талшын» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі
5 «Назира» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі
6 «Алишер» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

7 «Алтын балық» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

8 «Қожақұл» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

9 «Тұнық» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі

10 «Жанерке» демалыс үйі ШҚО Үржар ауданы "Алакөл" көлі
Еңбекақы төлеу шығыстарының есебі,
мың тг.
№ Лауазым Саны, бірл. Жалақы Есептеуге
1 Бас аспаз 1 60000 60000
2 Даяршы 3 20000 60000
3 Техничка 1 20000 20000
4 Комендант 1 20000 20000
5 Ыдыс жуушы 1 20000 20000

Барлығы: 7 140000 180000
ВКО Урджарский район село Кабанбай
АЛАКОЛЬ
Дом отдыха «Дария»
С 15 июня по 25 августа ежегодно
До 5 июля и после 5 августа скидки!!!
Справки по тел: 87751030813;
87778535397 Бахыт
87472398077 Максат
87756756247 Турсын
email: bakhytrazuyeva@mail.ru
Назарларыңызға рахмет!

Дайындаған: ПСМ-411 тобының 2-курс студенті
Разуева Дария Турсынахунқызы

Ұқсас жұмыстар
Жақсылық жасаудың адами қарым - қатынастары мәнділігін түсіндіру
Шығыс Қазақстан Облысы
МУЗЫКА АСПАПТАР МУЗЕЙІ
Карев үйі - 1901 жылы көпес Каревтің Орал қаласында салдырған үйі
Қонақ үйдің негізгі функциялары
Менің ауылым
Туристік қызметтер өндірісі мен демалыс орнының жайлылығы, қызметкерлердің жақсы қызмет көрсетуінің үйлесімділігі
Шығыс ас үйі мейрамханасын ашу
ҚОЖА АХМЕТ ЯССАУИ АТЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАЗАҚ - ТҮРІК УНИВЕРСИТЕТІ СӨЖ
Астана қандай қала
Пәндер