Маркшейдерлік түсіріс


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК
УНИВЕРСИТЕТІ.

МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІС

Орындаған: Қуаныш Аслан ГК-407
Тексерген: Кудеринов С. М
Маркшейдерлік тірек жүйелері тау-кен
қазбаларын түсіруге жəне тау-кен геометриялық
мəселелерді шешуге, яғни пайдалы қазындының кен
орынын дұрыс жəне қауіпсіз игеруді қамтамасыз
ететін ең басты геометриялық негіз болады. Жер
астындағы тірек жүйелерін құруға жəне дамытуға
жер бетіндегі мемлекеттік геодезиялық жүйелердің
жəне жергілікті жүйелердің пункттері
пайдаланылады
Ашық әдіспен кенді игергендегі тасты және
жартылай тасты аршыма тау жыныстары және
пайдалы қазындыларды кемер кенжары сілемінен
ажыратып қопсыту, алдын ала вертикаль, кейбір
жағдайда көлбеу ұңғымаларды бұрғылап алып,
содан соң оларды жарылғыш заттармен толтырып,
жаппай қопару арқылы жүргізіледі.
Әрбір жаппай жарылыс жобасын жасау 1 : 500 немесе 1 : 1000
масштабтарда қопарылатын учаскенің планының және қимасының
көшірмелерін даярлаудан басталады. Осы план мен қимада
ұңғымалардың сағалары, тереңдігі мен биіктік белгілері, жоғарғы
және төменгі алаңдардың орындары, кемердің жоғарғы және
төменгі жиектерінің орындары, кемер беткейінің жағдайы, блоктың
шекарасы, пайдалы қазындылар мен қоршаған тау жыныстарының
жанасқан жерлері, жарылыс кезіндегі қауіпті аймақтың шекаралары
және осы аймақтағы обьектілер, ірі жапсарлар, геологиялы қ
бұзылулар және т.б. көрсетілулері тиісті. Қопарылатын блоктардың
пландары тау жыныстарының литологиялық құрамдары және
кемер контурлары көрсетілген вертикаль қималармен
толықтырылады.
Карьердің маркшейдерлік қызметі бұрғылап-аттыру
жұмысына қажетті графикалық материалдарды дайындап,
жобадағы ұңғымаларды жұмыс алаңында белгілеп, содан соң
жарылыс нәтижесін шығарып отырады.
Қазіргі уақытта кендерді ашық әдіспен қазу қарқынын
еске алатын болсақ, онда бұрғылап-аттыру жұмыстарын
маркшейдер маманының көмегінсіз жүргізу мүмкіндігі
болмайды.
Карьердегі бұрғылап - аттыру жұмыстары төмендегі
маркшейдерлік жұмыстарды дер кезінде жүргізуді қажет
етеді:
а) маркшейдерлік түсіру нәтижесінде қопарылатын жердің планы
мен қимасы ірі масштабта жасалынып, оларға геологиялық
мәліметтер енгізеліеді;
ә) бұрғылап-аттыру ұңғымаларының параметрлеріне сәйкес
жарылыс жобасы жасалынады;
б) жобадағы барлық ұңғымалардың қопарылатын жұмыс алаңы
бетіндегі орындары белгіленеді;
в) жарылыс ұңғымалары бұрғыланғаннан соң маркшейдерлік
түсіріс нәтижесінде қопарылатын блоктың орындалу планы мен
қимасы жасалынады;
г) бұрғыланған ұңғылардың тереңдігі анықталып, олардың
орындарының жобаға сәйкестігі тексеріледі;
ғ) жарылыстан кейін маркшейдерлік түсіріс жүргізіліп қопарылған
тау-кен жыныстары қоспасының көлемі анықталып, жарылыс
нәтижесі шығарылады.
Түсіріс объектлері:

- тау-кен қазбалары, əртүрлі мəселелерді шешуге
арналған ұңғымалар, камералар, көлік жолдары;
- дайындау қазбаларының қасында қалдырылған
қауіпсіздік кентрегі, пайдалы қазындысы алынған
жер астындағы қуыстарды толтыру шекарасы, су
жинайтын, шахтадан жер бетіне шығаратын жəне жер
астындағы қазбаларды желдету қондырғылары;
- тау-кен жыныстарының үстінен түскен қысымнан
бұзылған жерлері, көмір жəне газдың кездейсоқ
бөлінген жері, су тасқыны болған жер жəне т.т
Барлық өлшеулер
өндіріс талаптарын
қанағаттандыратын
дəлдіктерге сай
орындалуы керек
Барлық
Артық өлшеулердің

дəлдіктері жо ғары, біра қ көп еңбекті қажет етеді, ал аз өлшеулер – тау-кен жұмыстарындағы қателіктердің көзі

Жалпыдан
маркшейдерлік
жекеге. Бұл
жұмыстар
жағдайда
міндетті түрде
қателіктер аз
бақыланып
жіберіледі
Жер бетіндегі отыруы тиіс.
жəне жер
астындағы
маркшейдерлік
түсіріс
жұмыстарын
орындау кезінде
негізгі үш
принципті есте
ұстайды
Жіп торының
коэффициентін анықтау
Теодолиттік түсірістер
Теодолиттік түсіріс схемасы
Т ұ ра қ ты пунктері
УАҚЫТША МАРКШЕЙДЕРЛІК
ПУНКТТЕРДІҢ БЕЛГІЛЕРІ
Маркшейдерлік жұмыстар

Ұқсас жұмыстар
Маркшейдерлік түсіріс туралы
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖИІЛЕНДІРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Электронды теодолит
Лазерлік сканерлеу. 3D Лазерлік сканерлеу және 3D Модельдеу
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
СӨЖ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАХЕОМЕТР
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРАПТАРЫ
Автоматтандырылған топографиялық түсірістер. Лазерлік сканерлеу технологиясы
Тахеометрлік түсіріс
Топографиялық түсірістер
Пәндер