Сайтқа презентация қосу

ә дістері мен құ рал- жабдық тары

Қазақстан Республикасының ғылым және білім министрлігінің Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жаратылыстану-математика факультеті Математика және математиканы оқыту әдістемесі

ә дістері мен құ рал- жабдық тары
Орындағ ан: Толеубекова А.Е Семей 2015 ж

Тақ ырыбы: Оқ ыту

Образец текста

Жоспары:Третий уровень
1.Әдістереге жіктеме беріңіз
– Четвертый уровень » Пятый уровень

– Второй уровень

2. Нақты бір тақырыпта оқыту әдісіне мысал келтіріңіз 3. Оқыту әдістерін мұғалімнің тиімді таңдауы 4. Оқыту әдістерінің жалпы функциялары

Образец текста Әдіс дегеніміз не – Второй уровень Оқу-тәрбие жұмыстарының алдында Третий уровень тұрған міндеттерді дұрыс орындау үшін – Четвертый уровень » Пятый бірлесіп жұмыс мұғалім мен оқушылардың уровень істеу үшін қолданатын тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. Оқыту әдістері танымға қызығушылық туғызып, оқушының ақыл-ойын дамытады, ізденуге, жаңа білімді түсінуге ықпал етеді. Оқытуда ең басты нәрсе – оқушылардың танымдық жұмыстары.

Образец текста
– Второй уровень Третий уровень Тәсіл – оқыту әдісінің элементі.  – Четвертый уровень Жоспарды хабарлау,  » Пятый уровень оқушылардың зейінін сабаққа  аудару, оқушылардың мұғалім  көрсеткен іс­қимылдарды  қайталауы, ақыл­ой жұмыстары  тәсілге жатады. Тәсіл оқу  материалын түсінуге үлес  қосады.

Оқыту тәсілдерінің түрлері: – Второй уровень қиялды жақсарту ой, зейін, ес, қабылдау,Третий уровень – Четвертый уровень тәсілдері;
» Пятый уровень

Образец текста

мәселелі жағдаят тудыруға көмектесетін тәсілдер; оқушылардың сезімдеріне әсер ететін тәсілдер; жеке оқушылар арасындағы қарымқатынасты басқару тәсілдері.

Образец текста Оқыту әдістерінің басты қызметі – Второй уровень

оқыту

Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

ынталандыру

ұйымдастыру дамыту тәрбиелеу

Образец текста
– Второй уровень М.И.Махмутов оқыту әдісіне сәйкес Третий уровень келетін оқу әдістерін іріктеген – Четвертый уровень

Оқыту әдістері: а) ақпарат беру әдісі, ә) түсіндіру әдісі, б) ынталандыру әдісі, в) тәжірибелік әдіс.

» Пятый уровень

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень М.А.Данилов (1899-1973), Б.П.Есипов (1899-1967) дидактикалық мақсатқа жету үшін қолданылатын әдістерді топтастырды – Четвертый уровень » Пятый уровень

білім алу, іскерлік және дағдыларды қалыптастыру, білімді қолдану, шығармашылық ісәрекет, бекіту, білім, іскерлік, дағдыларды тексеру

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Түсіндіру – жеке ұғым, құбылыстарды, құралдар, көрнекі құралдардың жұмыс істеу  әдіс­тәсілдерін ауызша баяндау. Мысалы, шет тілі сабағында жаңа мәтінді өтер  алдында оқушыларға жаңа сөздердің мағынасы түсіндіріледі. Мұғалім оқушыларға  таныс емес құралдарды немесе басқа көрнекі құралдарды сабаққа алып келіп, жаңа  материалды түсіндірмес бұрын оларды оқушыларға түсіндіреді. Түсіндіру әдісі жаңа тақырыпты түсіндіргенде жиі қолданылады, бірақ бекіту кезінде  оқушылар білімді дұрыс меңгермегенде де қолданылады. Химиялық, физикалық, математикалық есептерді шығарғанда теоремаларды  оқығанда, табиғат және қоғам құбылыстарының түбірлі себептерін және салдарын  ашу кезінде түсіндіру әдісі жиі қолданылады

Әңгімелесу әдісі. Оқушыны жаңа білімді алуға белсене  – Четвертый уровень қатыстырып, оны білім алу әдістеріне, мұғалім қойған сұрақтарға  » Пятый уровень өз бетімен жауап беруге үйретеді. Эвристикалық әңгімелесу  барысында мұғалім оқушылардың білімі мен тәжірибесіне  сүйеніп, олардың жаңа білімді түсінуін, қорытынды жасауын  жеңілдетеді. Бірлескен іс­әрекет арқылы оқушылар өздері  еңбектеніп, ойланып жаңа білім алады.

Әңгімелесу – оқытудың диалогтық әдісі, мұғалім оқушыларға  мұқият ойластырылған сұрақтарды жүйелі қою арқылы олардың  – Второй уровень жаңа оқу материалын меңгеруіне жағдай жасап, бұрын оқылған  материалдарды қалай меңгергенін тексереді

Образец текста

Третий уровень

Баспа материалдарымен өз бетімен жұмыстың кейбір тәсілдері бар. Олар:     конспектілеу ­ кітаптың мазмұнын қысқа баяндау; Оқушылар үшін білім көзі – бақылау, мұғалім сөзі, баспа     мәтіннің қарапайым және күрделі жоспарын жасау. Жоспар құру үшін  материалдары. Оқулықтар, оқу құралдары, ғылыми – мәтінді оқып болған соң оны бөліктерге бөліп, әр бөлікке атау беру керек;     тезистеу ­ кітаптың негізгі ойларын қысқа баяндау; көпшілік әдебиеттер және журналдардан оқушылар түрлі     цитаталау ­ мәтінді сөзбе сөз көшіру. Міндетті түрде автор, кітап (жұмыс)  ақпараттар алып, сабақта алған білімдерін бекітуге, аты, баспасы, шьққан жылы, беттері көрсетіледі;     аннотация — мәнді, елеулі мағынасын жоғалтпай мазмұнды қысқа баяндау; кеңейтуге және тереңдетуге мүмкіндік алады, өз бетімен     рецензиялау ­ оқу материалы туралы өз ойын қысқа жазу; білім алу әдістерімен қаруланады. Кітаппен жұмыс әдісін     справка жазу ­ тапқан кітап, т.б. мағлұмат көзі туралы мәлімет.  Анықтамалар статистикалық, библиографиялық (өмірбаяндық,  меңгеру үшін ең алдымен оның тәсілдері меңгеріледі. терминологиялық, географиялық, т.б) түрде болады; Кітаппен жұмыс істеу тәсілдерін меңгеруде бастауыш     формалдық­логикалық модель ­ мәтіннің сызбасы;     тақырыптық тезаурус – бөлім, тақырып бойынша негізі ұғымдарды ретке  мектепте қолданылатын, көп уақыт алатын статикалық оқу келтіру.

үлкен рөл атқарады. Мұндай оқудың мақсаты мәтінді түсіндіру, оқушыларға мәтінді толық меңгерту, оған мәтіннің негізгі идеясын ұқтыру. Жаңа ақпаратты түсінудің құнды әдісі – мәтінді талдау.

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

Иллюстрация әдісі арқылы оқушыларға иллюстрациялық құралдар – атап айтсақ: плакат, кесте, картина, карта, тақтадағы суреттер, үлгілер көрсетіледі. Демонстрацияның (көрсету) оқыту әдісі ретіндегі ерекшеліктері Демонстрация әдісі арқылы заттар мен құбылыстар тәжірибе жасау арқылы немесе техникалық құралдардан, кино-фильмдерден, диафильмдерден көрсетіледі.

Образец текста
Оқытудың көрнекілік әдісінің шарттарды: – Второй уровень     көрнекіліктің оқушылардың жасына сәйкестігі; Третий уровень     көрнекілікті сабаөтың керек сәтінде қолдану; – Четвертый уровень     демонстрацияланған затты барлық оқушылардың  » Пятый уровень көруі;     иллюстрацияның ең бастысын, мәндісін нақты  бөлу;     құбылыстарды демонстрациялау кезінде  берілетін түсініктерді мұқият ойластыру;     демонстрацияланатын көрнекіліктің оқу  материалы мазмұнымен сәйкес келуі;     көрнекі құрал мен демонстрациялық  қондырғылардан керекті мәліметтерді табуға  оқушыларды ңатыстыру.

Оқытудың тәжірибелік әдістері арқылы оқушылар тәжірибелік  қызметпен айналысып, тәжірибелік іскерліктері мен дағдыларын  қалыптастырады. Тәжірибелік әдістер: жаттығулар, зертханалық және  практикалық жұмыстар. Жаттығу көмегімен ақыл­ой және тәжірибелік іс­әрекет меңгеріледі. Ол  барлық пәндерді оқуда, оқу процесінің түрлі кезеңдерінде қолданылады.  Оның сипатыжәне әдістемесі оқу пәнінің ерекшелігіне, нақты оқу  материалына, оқушылардың жасына байланысты. Жаттығу сипатына  қарай ауызша, жазбаша, графикалық және оқу­еңбек деп бөлінеді. Оқушылардың өз бетімен жұмыс істей білу деңгейіне қарай жаттығулар  бірнеше түрге бөлінеді:     белгілі білімдерді еске түсіріп, оны бекіту мақсатындағы жаттығулар;     білімді жаңа жағдайда қолданып жаттығу.

Жаттығулардың ерекшеліктері: Ауызша жаттығулар логикалық ойды, есті, тілді оқушылардың зейінін  дамытуға көмектеседі. Жазбаша жаттығулар білімді бекіту және оны қолдану іскерлігін  жасауда қолданылады. Оларды қолдану логикалық ойды дамытуға, жазбаша  тіл мәдениетін, өздікті дамытуға көмектеседі. Әрбір оқу пәнінің міндетті  бөлігі ­ ана тілінен шет тіліне аудару, берілген тақырыпқа шығарма жазу,  суретпен жұмыс, өз бетімен мысалдар және есептер, кесте құрастыру,  диаграмма, баяндама, көрініс әзірлеу. Жаттығуды орындау алдында  оқушыларға теориялық материал түсіндіріліп, нұсқау беріледі. Жазбаша жаттығулар: ана тілі, шет тілі, математика, т.б. пәндерде  орындалады. Оқушы оқуға үйренгенде, мәтінді мәнерлеп оқып, грамматикалық  ережелерді қолданып, көптеген жаттығулар жазады. Графикалық жаттығулар: кесте, сызба, технологиялық карта, альбом,  стенд жасау, экскурсия кезінде салған суреттер. Оқу­еңбек жаттығулары: оқу шеберханаларындағы қағазбен, картонмен,  ағашпен, металмен жұмыс істеу, әр түрлі құралдар қолдану, станок,  тетіктерді басқару, "Конструктор" ойыншықтармен жұмыс істеу.

 Ынталандыру әдісі Қызығушылықтың үш түрі:     іс­әрекетке деген оң көзқарастың болуы;     танымның баланы жақсы сезімге бөлеуі;     іс­әрекеттің баланы ынталандыруы. Оқыту процесінде баланың оқу іс­әрекетіне оң  көзқарасын туғызу керек. Оқылып отырған  материалдың оқушыны тебірентуі, қуанышқа  бөлеуі, таң қалдыруы, аяушылық сезімін тудыруы  сабақтың мақсатына жетуді тездетеді.

Оқуға қызықтырудың өте жақсы әдісі ­ танымдық ойындар.  Пікірсайыстар да оқушыны оқуға қызықтырады. Үлгерімі төмен  оқушыларды жеткен жетістігіне қуанту да олардың оқуға ықыласын  арттырады. Жауапкершілікті қалыптастыру әдістері. Тәсілдері:     оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын түсіндіру;     талап қою;     талаптарды орындауға үйрету;     өз міндеттерін жақсы атқаратындарды мадақтау;     керек жағдайда жазалау әдісін қолдану;     оқушыға кемшіліктерін айтып, оларды түзетуге көмектесу.  Оқушыға оқудың өзіне және қоғамға пайдасын                   түсіндіру  үшін мұғалім өндірістің дамуына                               ғылымның қалай  әсер еткенін айтып, білімділік                        еңбек өнімділігін  арттырып, жаңашылдыққа                       әкелетінін дәлелдейді.

Оқушыға оқудың пайдасын түсіндіру. Жаратылыс­математика бағытын  таңдаған балаларға қоғамдық ғылымдардың, қоғамдық бағыттағы  пәндерді тереңдетіп оқитын оқушыларға жаратылыс­математика  бағытындағы пәндердің пайдасын түсіндіру үшін өндіріске экскурсияға,  мәдени орталықтарға, кітапханаларға экскурсияға апарудың, Қазақстан  Республикасы Үкіметінің дарынды балаларға жасап отырған  қамқорлығын, түрлі олимпиадаларға қатысудың, мамандығын растайтын  құжаттардың тіршілік үшін маңызын түсіндірудің пайдасы зор.

Оқудағы мадақтау және жазалау әдістері. Мадақтау түрлері:     баға қою;     тапсырмалар арқылы оқушыны табысқа жеткізу;     оқушыны тәжірибе және зертханалық жұмыстарды жүргізуге  көмекші етіп алу;     топтық тәжірибелік жұмыс кезінде оқушыға бөлімшелерді  басқарту;     үлгерім және сабаққа қатынас көрсеткіштерін шығару;     білімнің қоғамдық байқауының қорытындылары бойынша  мадақтау;     жақсы оқитын оқушылардың үлгерімі төмен оқушыларға  көмектесуі, т.б. Жазалау түрлері:     сабақта оқушыға ауызша ескерту жасау;     күнделікке, дәптерге "қанаттанғысыз" баға қою;     қателерін айтып, қосымша жұмыс істеуді талап ету.

Дидактикалық құралдар төмендегідей тіркеледі: ­ көру (визуалды) құралдары ­кестелер, карталар, табиғи  объекттер ж.т.б.; ­ есіту(аудио)құралдары­радио, магнитафон, əн­күй  аспаптары ж.т.б.; ­ есіту­көру құралдары­дыбысты фильмдер, теледидар  ж.т.б.; ­ сөздік құралдар ­ оқулықтар, мəтіндер; ­ оқу процесін авмоматтастырушы құралдар – тіл  кабинеттері, компьютерлер, ақпараттық жүйелер,  телебайланыс­ қатынас тораптары; ­ сөз, сөйлеу, ым­ишара, дене қозғалыстары.

Қолданылған әдебиеттер: 1. М.Жұмабаев. Педагогика. ­ Алматы: Ана тілі,  1992. ­160 б. 2. Г.Қ.Нұрғалиева. Педагогиканық логикалық­ құрылымдық курсы, ­ Алматы, 1996. 3. Оконь В. Введение в общую дидактику. ­ Москва:  Высшая наука, 1990. 4.Ғаламтор желісі: google.kz

Образец текста
– Второй уровень
Третий уровень
– Четвертый уровень » Пятый уровень

за На

ар рл

ң ы

ға з ы

хм ра

!!! ет


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь