Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері. Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері туралы ақпарат
Презентация қосу
Қ А З А Қ С ТА Н Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң Б І Л І М
Ж Ә Н Е Ғ Ы Л Ы М М И Н И С Т РЛ І Г І
СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫ Ң Ш ӘК ӘРІМ АТЫНДА ҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа
түрлері.
Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа
түрлері.
Оралтаев Еркетай
Тағамның тұтынушылық
құндылықтарын өндірушінің
тұтынушыға дейін сақтау
үшін тиімді тара түрін
қажет етеді. Тара
өнімдерінің шығындалуына
және тасымалдау, сақтау
кезінде сапаның төмендеуіне
ықпал етеді, көп жағдайларда
тағам тауар айналымын
мүмкіндігін жасайды.
Тағамның тұтынушылық
құндылықтарын
өндірушінің тұтынушыға
дейін сақтау үшін тиімді тара
түрін қажет етеді. Тара
өнімдерінің шығындалуына
және тасымалдау, сақтау
кезінде сапаның төмендеуіне
ықпал етеді, көп
жағдайларда тағам тауар
айналымын мүмкіндігін
жасайды.
Ж А С А Л Ғ А Н М АТ Е Р И А Л Д А Р Ғ А Б А Й Л А Н Ы С Т Ы Т А РА Л А Р М Е Н
Полимерлі тара О РАУ Ы Ш Т А Р Б Ө Л І Н Е Д І :

Металл таралар

Ағаштан жасалған таралар

Шыны таралар

Қағаз бен картоннан жасалған таралар

Матадан жасалған таралар

Керамикалық таралар және т.б.
Көптеген буып-түйілген материалды ң басым бөлігін қа ғаз бен
картон құрайды. Себебі олардың қасиеттері, сорттары к өп т үрлі,
сонымен қатар бағасы төмендейді.
Материалдың алғашқы шикізаты ағаш және бір жылды қ
өсімдіктер. Шикізат механикалық және химиялы қ әдістермен
өңделеді де жартылай фабрикат алынады.
Шикізат (ағаш және бір жылдық өсімдіктер (тросник))
(физикхимиялық әдіс)
Шикізат (тросник)

Өңделеді (химиялық-механикалық)

┌── Жартылай фабрикат ──┐
↓ ↓ ↓
Ағаш қағаз массасы целлюлоза
Орауыш қағаз – макулатурадан, ағаш массасынан, целлюлозадан
қосылып жасалады. (ТПЛ 8-3018 «Орауыш қағаз»). Бұл қағаз
төмендегімен тікелей қатынаста болмауы керек.
Пакетті қағаз – тығыздығы 40-125 г/м2 пакет жасау үшін
қолданылады. Ол мықтылығымен ерекшеленеді.
Май өткізбейтін қағаздың тағам өнімдері үшін маңызы зор. Оның
пергамент, подпергамент, пергамен деген түрлері бар.
Пергамент – май және ылғал өткізбейтін қасиетімен ерекшеленеді.
Подпергамент – пергаментке қарағанда май және ылғал өткізбеушілігі
әлсіздеу.
Пергамен – қасиеті бойынша подпергаментке ұқсас, бірақ жарық
өткізгіштігі бар.
Аталған қағаз түрлерінің барлығы майлы өнім өңдеуге қолданылады.
Сіңірілген қағаз – түрлі сіңгіш заттармен өңделген қағаз, сі ңгіш
заттар қосқаннан кейін қағаз тиісті қасиетке ие болады.
Парафинмен өңделген қағаз – бу және май өткізбейді. Сі ңгіш қоспа
ретінде парафин және пластмасса қолданылады (полиизобутилен,
полиэтилен).
Сіңіру арқылы мынадай қағаз түрлері даярланады:
1) фуницитті;
2) инсектицидті;
3) бактерецидті.
Фуницидті және бактерецидті қағаз дифенил, сорбин қыш қылы, натрий
бекзоаты сияқты сіңіргіш материалдармен өңделеді, өнімді зе ң ж әне
бактериялармен ластанудан қорғайды.
Инсектицидті қағазға перетин қосылып өңделеді, б ұл қағаздардан
қапшықтар жасалады, тағам өнімдерін жәндіктерден қор ғайтын
қасиетке ие.
Картон– тұтынушы тара ретіндегі түрлі қораптар даярлауды қолданады.
Дуплекс картон (екі қабатты) – ағаш массасы бар ішкі қабаты болады. 225-500
г/м2
Триплекс картон (үш қабатты) – ішкі екі қабат болады.
Тегіс картон – тығыздығы 400 г/м2 оны даярлау үшін қағаз қабатты қажет
қалыңдық бергенше біріне – бірі жабыстырылады.
Қолданылған шикізат және жартылай фабрикаттарға байланысты картон т үрлі
сортты болып келеді.
Сұр картон – макулатурадан қызыл–қоңыр картон, ағаш массасынан
даярланады, оны кож- картон деп атайды.
Қатты картон – макулатурадан даярланады, мықты болу үшін құрамына
белгілі мөлшерде целлюлоза немесе қамыс т.б. шикізаттар қосылады.
Қатпарлы картон – маңызы өте зор, тегіс және толқынды, ирен қағаздар
қабатынан тұрады. Қабатына қарай былай бөлінеді:
1) екі қатпарлы картон – 1 тегіс + 1 ирек ;
2) үш қабатты қатпарлы картон – 2 тегіс + 1 ирек ;
3) бес қабатты қатпарлы картон – 3 тегіс + 2 ирек.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Сүт сусындарына арналған қаптамалардың жаңа түрлері Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Қаймақпен сүзбеге арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Ірімшік
Ірімшікке арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Ірімшікке және етке арналған қаптамалардың жаңа түрлері
Ірімшікке арналған қаптамалардың
Дәрі - дәрмектер, олардың таблетка материалындағы маңызы
«Заманауи орауыштар мен қаптамалар түрлері»
Тағам өнеркәсібінде қолданылатын ашытқылар, зең саңырауқұлақтар мен бактериялар
Пәндер