Сайтқа презентация қосу

Есептеуіш машина тарихы

Қ азақ стан Республикасы Білім жә не Ғ ылым Министрлігі Шә кә рім атындағ ы Семей Мемлекеттік Университеті

Тақырыбы: Есептеуіш машина тарихы.

Орындағ ан: Сартаева Ляззат Тексерген: Жаксыгулова Даурия Дарынбаевна Топ: ТЖ-505

Семей 2015

ЖОСПАР: 1. Есептеуіш машина туралы тусінік. 2. Ертедегі есептеу құ ралдары. 3. 1801 жылы Перфокарталардың пайда болуы. 4. 1835 – 1900ж. алғ ашқ ы бағ дарланатын машиналар. 5. 1930 – 1960 ж. стол

калькуляторлары.

Есептеуіш машина туралы тусінік. Есептеуіш машина — есептеу және мәліметтерді өңдеу процессінің маңызды компоненті болып табылады. Есептеуге арналған алғашқы құрал ретінде есептеу таяқшаларын атауға болады, бұл құрал қазіргі кезде де бастауыш сынып оқушыларын есепке үйрету үшін қолданылады. Даму жолында бұл құралдар күрделене түсті (мысалы, финикиялық саз фигуралары).

Уақыт өте келе, қарапайым құрылғылардан күрделі құралдар пайда бола бастады: абак, логарифмдік сызғыш, механикалық арифмометр, электронды компьютер.

Ертедегі есептеу құ ралдары. Адамзат қарапайым есептеу құралдарын қолдануды мыңдаған жылдар бұрын бастады. Есептеудің ең көп тараған түрі - айырбас саудасында қолданылатын тауарлардың санын анықтау болатын. Ең қарапайым шешім ретінде айырбасталатын тауардың салмақ эквивалентін пайдалануды айтуға болады, себебі бұл жағдайда, тауардың құрамындағы заттардың санын есептеу қажет болмайтын.

Бұл мақсаттарда қарапайым балансирлік шеккілер қолданылатын, олар массаны анықтауға арналған алғашқы құрылғы болды.

Эквиваленттілік принципі "абак" деп аталатын құралда да пайдаланылды. Заттарды санау үшін, бұл құралдағы сүйектерді қозғау қажет болатын.

Тісті сақиналарды ойлап табуға байланысты, есептеулерді орындауға арналған құрылғылар күрделене түсті. XX ғасырдың басында табылған антикитерлік механизм (б.з.д. І ғасырда батып кеткен антикалық кемеден табылған) ғаламшарлардың қозғалысының үлгісін көрсете алатын еді. Болжам бойынша, бұл құралды діни мақсаттарда күнтізбелік есептеулер жүргізу, күн және ай тұтылуын болжау, егін егу және жинау уақыттарын анықтау үшін қолданған. Есептеулер жүргізу үшін 30-дан астам қола сақиналар және бірнеше циферблаттар қолданылды. Ай фазаларын есептеу үшін, диффернциалдық тасымал пайдаланылды (ғалымдар бұл тәсілді ХVI ғасырда ойлап табылған деген болатын). Антика мәдениеті құлдыраған соң, бұндай құралдар жойылып кетті. Күрделілігі осы шамалас механизмдерді құру үшін, адамзатқа бір жарым мыңжыл қажет болды.

1623 жылы Вильгельм Шикард "Есептеуіш сағаттар" - төрт арифметикалық амалды орындай алатын механикалық калькуляторды ойлап тапты.

Құрылғының бұлай аталу себебі, сағаттардағы сияқты, бұл құралда да тісті сақиналар мен жұлдызшалар қолданылды. Бұл құрылғыны іс жүзінде алғаш рет Шикардтың досы, философ және астроном Иоганн Кеплер пайдаланды.

Бұдан соң Блез Паскаль ("Паскалина", 1642 ж.) және Готфрид Вильгельм Лейбниц өз машиналарын жасап шығарды

Сандарды көбейту және бөлу амалдарын осы сандардың логарифмдерін қосу және азайту арқылы орындауға болады (Джон Непер). Нақты сандарды сызғыштағы ұзындық интервалдары көмегімен көрсетуге болады, бұл жаңалық логарифмдік сызғыштарды ойлап табуға негіз болды, бұл құрал көмегімен көбейту және бөлу амалдарын оңай орындауға болатын еді. Логарифмдік сызғыштар қалта калькуляторлары пайда болғанға дейін қолданылды. Айға адам жіберген "Аполлон" бағдарламасының инженерлері өз есептеулерінде логарифмдік сызғыштарды пайдаланған болатын.

1801 жылы Перфокарталардың пайда болуы. 1801 жылы Жозеф Мари Жаккар перфокарталар арқылы өрнек салып, жұмыс жасайтын тігін станогын ойлап тапты. Перфокарталарды ауыстыру арқылы, матаға түсірілетін өрнекті өзгертуге болатын еді. Бұл құрал бағдарламалау тарихында маңызды орын алды.

1950 жылы IBM технологиясы өнеркәсіпте және үкіметте кең тарады. Карталардың көпшілігінде жазылған "бұруға, мыжыруға және жыртуға болмайды" деген ескерту соғыстан кейінгі көпшіліктің есінде болатын. Көптеген компьютерлерде перфокарталар 1970-жылдардың соңдарына дейін қолданылды. Мысалы, д үние ж үзіндегі к өптеген университеттердің инженерлік және ғылыми маманды қтарында о қитын студенттер бағдарламалар жазу үшін перфокарталар қолданды.

1835 – 1900ж. алғ ашқ ы бағ дарламанатын машиналар.
"Әмбебап компьютердің" негізгі ерекшелігі - бағдарламалау мүмкіндігі, яғни компьютер жұмысын өзгерту үшін тек оған енгізілетін бұйрықтар тізбегін өзгерту ғана қажет.

Машинаның барлық бөліктері қолмен жасалу керек болды.

Мыңдаған детальдардан тұратын машина үшін, әрбір детальда кеткен қатенің құны қымбат болатын, сондықтан, детальдарды жасау кезінде аса жоғары дәлдік қажет болды. Нәтижесінде, жобаның авторы мен детальдарды жасайтын маман арасындағы келіспеушілікке, және мемлекеттік қаржыландырудың жетіспеушілігіне байланысты, жоба аяқталмай қалды.

Атақ ты ақ ын лорд Байронның қ ызы Ада Лавлейс 1843 жылы итальян математигі жә не инженері Луиджи Федерико Менабреаны ң 1842 жылы жазылғ ан "Notions sur la machine analytique de Charles Babbage" ("Elements of Charles Babbage's Analytical Machine") е ң бегін ағ ылшыншағ а аударып, ө з тү сініктемелерімен толтырды. Ада Лавлейстің аты Бэббидждің атымен қ атар аталады. "Айырмалық машинаның " 2-нұ сқ асының қ алпына келтірілген нұ сқ асы 1991 жылдан бері Лондондық ғ ылым мұ ражайында сақ талуда. Бұ л машина Бэббидж кө рсеткен жоба бойынша ж ұ мыс жасайды, сондық тан Бэббидждің теориясы дұ рыс болғ анды ғ ына к ө з жеткіземіз. Қ ажетті бө ліктерді құ ру ү шін, мұ ражай сол уақ ыттағ ы деталь жасаушы маманның мү мкіндігімен шектелген машинаны қ олданды.

Кейбіреулердің айтуы бойынша, сол уақ ыттағ ы технология қ ажетті дә лдіктегі детальдарды құ руғ а мү мкіндік бермеген, бірақ бұ л болжам расталмады. Сондық тан Бэббидждің машина жасау кезіндегі сә тсіздікке ұ шырауының негізгі себебі ретінде саяси жә не қ аржылық қ иындық тар аталады. Бэббидждің ізі бойынша, оның жұ мыстары туралы білмесе де, дублиндік бухгалтер Перси Ладгейт ж ұ мыс жасады. Ол 1909 жылы ө зі жасап шығ арғ ан бағ дарламаланатын механикалық компьютерді жасап шығ арды.

1930 – 1960 ж. стол калькуляторлары.
1900-жылдары механикалық калькуляторлар, кассалы қ аппараттар жә не есептеуіш машиналар электр қ озғ алтқ ыштарын қ олдана отырып жасалғ ан болатын. Бұ л құ рылғ ыларда тісті сақ инаның к ү йі айнымалыны сипаттайтын еді. 1930-жылдардан бастап, Friden, Marchant жә не Monro сияқ ты компаниялар арифметикалы қ тө рт амалды орындай алатын механикалы қ стол калькуляторларын жасап шығ ара бастады. "Компьютер" ("есептеуіш") с ө зі қ ызметке байланысты айтылды (математикалық есептеулерді орындау ү шін калькуляторларды қ олданатын адамдарды солай ата ғ ан).

Манхэттендік жоба барысында болашақ Нобель сыйлығының лауреаты Ричард Фейнман әскери мақсаттарға қажет дифференциалдық есептерді шешетін математик-әйелдерді басқарған болатын. Атақта Станислав Мартин Улам соғыс аяқталған соң, сутегі бомбасының жобасына қажетті есептерді шығарумен айналысты.

Назарларыңызға рахмет!


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь