Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Презентация қосу
Семей қаласының Шәкәрім
атындағы мемлекеттік
университеті

Тақырыбы: Музыка сабағындағы
музыкалық іс-әрекет түрлері мен
оқыту әдістемесі

Топ:П-301
Орындаған: Карибжанов А.С

Тексерген:п.ғ.к.доцентСұлтанова
Н.К.
Музыкалық білім беру
жетістіктеріне қол жеткізу оқыту
әдістерін қолайлы етіп таңдап
алуға байланысты. Ол үшін келесі
өлшемдерді негізге алуға болады:
- оқу материалының мазмұны
мен жалпы мақсаттары;
- оқу пәнінің ерекшелігі;
- дидактикалық талаптар;
- оқушының жас ерекшелігі;
- оқушылардың музыкалық
білім саласындағы теориялық,
практикалық даярлық деңгейі;
- оқушылырдың музыкалық
тәрбиелік деңгейі;
- оқушылардың жеке дара
ерекшеліктері;
- мектептің әлеуметтік
ортасы, материалдық-техникалық
базасы;
- музыка пәні мұғалімінің
кәсіби шеберлік және тәжірибе
Қазіргі әлеуметтік-педагогикалык
жағдайда "Музыка" пәні мұғалімдерінің
алдына қойылып отырған талаптардың
ішінде төмендегілерді атасақ:
- музыкалық-педагогикалық
тәжірибелік ғылыми теориямен
қарулануы;
- тұгас педагогикалық процестің
заңдылықтары мен принциптерін
- педагогикалық жаңаша ойлау
меңгеру;
қабілетін дамыту;
- педагогикалық ынтымақтастық
идеясын білу;
- өздігінен білім алуды жетілдіру;
- өзін-өзі тәрбиелеу дағдысын
қалыптастыру;
- заман талабына сай білімі терең,
өнершіл, нағыз кәсіби маман болуға
тиісті.
Музыка мұғалімі - өз пәнін, оқытудың әдістерін
жете игерген, шығармашылық еңбек ететін,
педагогикалық шегберлігін үнемі жетілдіретін
маман. Педагогикалық шеберлік - кейбіреулерге
ғана табиғаттың таңдап берген сыйы емес, ол
үздіксіз ізденудің, өзін-өзі үнемі кәсіби
жетілдірудің және өзінің қалаған мамандығына
деген құмарлығынан туындайтын іс-
әрекеттерінің жиынтығы.
Шығармашылық ізденіс еңбектің, мамандықтың
барлық салаларына да өте қажет, ал "музыка"
пәні мұғалімі үшін ол - үстаздың дарындылыққа
жетудің жолы, педагогикалық еңбекте шешуші
орын алады.
Музыканы сауатты оқыту әдістемесі тұтас
алғанда музыкалық оқытудың міндеттеріне сай
болу керек. Көркемдік талғамы бар, музыканы
сүйетін, оны жанымен түсінетін, музыкалық
өмірге белсене араласатын білімді адам дайындау
- мектептің міндеті. Сабақта қолданылатын
музыкалык материалдық таңдай білудің маңызы
зор.
Оқушылардың сыныптан тыс
музыкалық тәрбие жұмыстарын
ұйымдастыруда қойылатын
міндеттер:
- музыка өнерінің мазмұны мен
мәнін айқындау;
- оқушылардың
ұйымдастырушылық, тәрбие және
насихат жұмыстарының қажетті
білім мен дағды алуына
жәрдемдесу, олардың белсенділігін
арттыру;
- театр, кино өнері арқылы
қазіргі заман талабына сай
оқушылардың эстетикалық
талғамын қалыптастыру;
- музыкалық спектакльдердің,
музыкалық кино өнерінің теориясы
және практикасымен таныстыру;
Музыкалық білім берудің әдістемесінің негізіне жататын
принциптер: тәрбиелеп оқыту, жүйелік пен бірізділік,
көрнекілік, түсініктілік, беріктік.
Ережелер принциптерге сүйенеді, принциптер ережелер
арқылы жүзеге асады. Ережелер педагогикалық
тәжірибенің қорытындысы ретінде дидактика принциптерін
қолдану қүралы болады. Сонымен, педагогтар оқытудың
принциптеріне сай қальштасқан белігілі ережелерге сүйе-
ніп мақсат-міндеттерін іске асырады.
Ережелер оқыту принциптерін қолданудың тәжірибелік
жақтарын көрсетеді, теориядан тәжірибеге көшу жолдарын
айқындайды. Заңдылықтармен, принциптермен
салыстырғанда ережелер мұғалімге нақты педагогтық
жағдайда қандай нақты шараларды пайдалану қажеттілігін
ұсынады.
Осы жерде айта кететін жайт: ережелерді қатаң, мүлтіксіз
орындау үстаздың қолын байлап қояды; ережелерге
немқұрайлы қарау оқыту сапасын төмендетеді. Сондықтан,
әрбір мұғалім дидактикалык ережелерді типтік,
стандарттық жағдайларда тиімді пайдаланса, күрделі
педагогтық жағдайларда дидактикалық принциптерге
сүйеніп шығармашылық танытса қойылған мақсатына
жетері сөзсіз.
Дидактикалық принциптердің қызметі:
олардың негізінде оқушыларда
оқытудың мақсатына сай берілетін білім
мазмұнын жүйелі, саналылықпен
белсенді түрде меңгеруге деген
қызығушылықтар пайда болады.
Дидактикалық принциптер оқыту
үрдісінде негізгі буын ретінде бірімен-
бірі логикалық өзара байланыста
болады.
Сонымен басты дидактикалық
принциптер жүйесіне мыналарды
жатқызамыз:
- ғылымилық;
- саналық пен белсенділік;
- көрнекілік;
- жүйелік пен бірізділік;
- беріктілік;
- сәйкестік;
- теория мен тәжірибенің
байланыстылығы.
Принциптерді талдаудың алдында
принциптер мен ережелер
байланысына тоқталайық.
Педагогикалық ереже жалпы
принциптерге негізделтен белгілі
Қолданылған
Әдебиеттер:
1.Балтабаев М. «Елім-ай» / М. Балтабаев, Б.
Өтемуратова .- Алматы : Атамекен
2.Балтабаев М.Х. «Елім-ай» : бағдарламасының
ғылыми әдістемелік негіздері / М.Х. Балтабаев .-
Алматы : РБК
3.Балтабаев М.Х. Жалпы білім беретін қазақ орта
мектебінің 1-4 сынып оқушыларына арналған
«Елім-ай» ән-күй сабағының бағдарламасы

Ұқсас жұмыстар
Музыка. Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет
Хордағы ән айту
Глоссарий
Анықтама сөздік. Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен және философиямен байланыс
Сыныптан, мектептен тыс музыкалық тәрбие жұмысы
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдасту және өткізу әдістемесі слайд арқылы түсіндіру 
Оқушылардың сыныптан тыс музыкалық жұмыстарды ұйымдастыру және өткізу әдістемесі
Оқу-әдістемелік құжаттар: типтік бағдарлама, оқулық, әдістемелік нұсқау, жылдық күнтізбелік жоспар, сабақ жоспары, сабақ жоспарының конспектісі, сабаққа арналған дидактикалық материалдар үлгілерін слайд арқылы презантциядан түсіндіру
Балалар және жастар шығармашылығының орталықтарындағы ерекшеліктер
Пәндер