Модельдің ұсыну формалары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
1.12.2010ж
Модельдің ұсыну формалары
(дұрыс тапсаң гүлдің күлтесінің түсі өзгереді, қате болса ұшып кетеді!)

С
ип
ат П
у т ро
а то
ти
п

ма

рр
фттаа
Схе
Ке

ГГррааф
Ф
Фоо
Модельдің
сте

ұсыну Модельдің

ррм
муу
формасы ұсыну

ллаа
формасы
Сызба

ұлба
Есеп
сі
Күн жүйе

Сұ
С
Ақпараттық модельді құру:
Ақпараттық модель- зерттеудегі объект
туралы қажетті ақпараттың бәрін
қамтитын шамалар жиынтығы.
Ақпараттық моделді қолмен ұстап, көзбен
көре алмаймыз, себебі олар тек
ақпараттардан ғана құралады.
Мұндай модельдер қоршаған ортаны
ақпараттық жағынан зерттеуге мүмкіндік
береді. Модель объектінің қасиеттерін,
белгілерін, күйін толық көрсететіндей
болуы қажет. Объектіні зерттеу үшін адам
сол объект жөнінде ақпарат жинақтайды.
Кейбір объектілерге белгілі бір
қасиеттер тән болғандықтан ол көзге анық
көрініп тұрады. Мысалы гүл түсінің
сарылығымен, ал найзағай
жарқылдауымен ерекшеленеді.
Осы объектіге не себепті сол
қасиеттердің тән екенін білу үшін
объектіні толық зерттеу қажеттілігі
туады.
Модель құру кезінде объектіге зерттеу
мақсатында, зерттеу құралдары мен
адамның білім дәрежесіне қарай әртүрлі
ақпарат жинақталады.
Мысалы: өсіп тұрған гүл жөнінде биология
маманы, дәрігер және оқушының алатын
мәліметтерін салыстырайық.
Мысалы: өсіп тұрған гүл жөнінде биология маманы,
дәрігер және оқушының алатын мәліметтерін
салыстырайық.
Биология маманы гүлді өзі білетін гүлдермен
салыстырып, тамырына, клеткалық құрамына,
топырақта өсу ерекшеліктеріне көңіл бөледі.
Дәрігер өсімдіктің химиялық құрамын анықтап,
оның денсаулыққа пайдалы және зиянды жақтарын
ашуға тырысады.
Оқушы гүлдің сыртқы көрінісіне , иісіне,
үзілгеннен қанша уақыт солмайтына көңіл бөледі.
Арнайы-ноталар,химиялық

Логикалық –ой қорытындысы,
шарттарды талдау

Ь Ы Құрылымдық –схема, графиктер,
Е Л ТТ
кестелер т.б
А

Математикалық –математикалық формулалар
ОД АР

Ауызша-иллюстрацияны пайдаланып
ауызша немесе жазбаша сипаттау
Қ ҚП

Геометриялық-графиктік пішіндер мен
көлемді конструкциялар
А
М

Компьютерлік емес

Компьютерлік программалық орта арқылы іске асатын

Вербалдық ойша немесе әңгіме түрінде жасалған
ақпараттық модель

Таңбалық –арнайы таңбалармен кезкелген жасанды
тіл құралдарымен көрсетілген ақCompany
www.themegallery.com параттық Logo
модель
Бекіту c9
1.Ақпараттық модель дегеніміз не?
2.Ақпараттық моделге мысал келтіру
3.Объектінің қасиеттерін сипаттау
нені қолдануға болады?

Ұқсас жұмыстар
Модельдің жіктелуі
Ақпараттық модельдеу
Матрицалық, экономикалық, математикалық модельдеу
БІР УАҚЫТТЫ ТЕҢДЕУЛЕР ЖҮЙЕСІ
Компьютерлік модель
Моделдеу мақсаты
Модель мысалдары
RouterOS
Дискретті кездейсоқ шаманың ықтималдықтарын үлестіру заңы
Ақпараттық модель
Пәндер