Атомдар мен молекулалар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Атомдар мен молекулалар
Физика пәнінің мұғалімі: Оңғарбай Ж.
www.zhangozy.wordpress.com
Затты ң құ рылысы т уралы
теорияны ң негізін
қ алаушылар
Демокрит
Мария Складовская-
Кюри
Пьер Кюри
Ирен Жолио-Кюри
Фредерик Жолио-Кюри
Эрнест Резерфорд
Нильс Бор
Ломоносов М.В.

www.zhangozy.wordpress.com
Зат құрылысы туралы
Зат құрылысы туралы 1. Барлық заттар өте
теорияны ұсақ бөлшектерден
молекулалық- молекулалар мен
кинетикалық атомдардан
теория зерттейді. құралады.
МКТ негізгі 3 2. Молекулалар мен
қағидасын атомдар үздіксіз
қорытындылаған ретсіз қозғалыста
болады.
ғалым-
М.В.Ломоносов. 3. Молекулалар мен
атомдар өзара
әрекеттеседі.
www.zhangozy.wordpress.com
Материя
Физикалық
зат молекула
денелер

www.zhangozy.wordpress.com
Молекулалар Атомдар

Заттың ерекшелігін Заттың физика-
сипаттайтын ең химиялық қасиетін
ұсақ бөлшегі. бойына сақтаған ең
ұсақ бөлшегі.

www.zhangozy.wordpress.com
Б р оу н д ы қ қ оз ғ а л ы с

19 ғасырда заттың
құрылысы туралы
Ұсақ
теорияның бөлшектердің
орындалатынын газдар мен
көптеген сұйықтардағы
эксперименттер
ретсіз
дәлелдеді. Соның бірі-
1827 жылы ағылшын қозғалысы
ботанигі Броун (1773- броундық
1857) ашқан қозғалыс деп
Броундық қозғалыс. аталады.
www.zhangozy.wordpress.com
1-суретте екі су молекуласының
шартты кескіні келтірілген. Суды ң екі
молекуласын бөлгенде оттегінің екі
және сутектің 4 атомдары пайда
болады. Сутектің екі атомы бірігіп
оның молекуласына, ал оттегі
атомдары – оттегі молекулаларына
айналады.
Бұл сызба түрінде 2-суретте
көрсетілген.
Қазіргі техника жеке атомдар мен
молекулалардың суретін алуға
мүмкіндік береді. 3-суретте мышьяк
фторидінің суреті келтірілген. Ол 70
миллион есе үлкейтетін электронды
–голографиялық микроскоптың
көмегімен алынған.
Жеке атомның суретін 4-суреттен
көруге болады. Аргон атомының бұл
кескіні 260 миллион есе үлкейтілген.

www.zhangozy.wordpress.com
www.zhangozy.wordpress.com
Модели молекул и названия
веществ, входящих в состав
лесного воздуха: 1 - азот, 2 -
кислород, 3 - аргон, 4 - углекислый
газ, 5 - вода, 6 - озон (образуется
из кислорода при грозовых
разрядах), 7 - терпинеол
www.zhangozy.wordpress.com(выделяется хвойными деревьями).
фуллерен C80,

www.zhangozy.wordpress.com
Тақырыпты қайталауға арналған есептер

А-деңгей

www.zhangozy.wordpress.com
В-де ң гей
1. Күрделі заттардың молекуласының мөлшері
0,005мкм. Егерде молекуласының ара
қашықтығы олардың молекулаларының
өлшеміне тең болса, 1 см ұзындықта неше
молекула сыйған болар еді?
2. Көлемі 0,003 мм3 май тамшысы жұқа қабат
болып су бетінің 300см2 жайылды. Қабаттың
қалыңдығы май молекуласының диаметріне
тең деп алып, осы диаметрді табыңдар.

www.zhangozy.wordpress.com
С-де ң гей
1. Күн жүйесі қалыптасқаннан бері қанша секунд
өтті? Сол санды 18г судағы молекула санымен
салыстырыңдар. Егер сол молекулаларды
қатарлап орналастырса ұзындықтары тең бола
ма?

www.zhangozy.wordpress.com
Ү й ж ұ мысы
§14 мазмұндау
Есептер жинағынан 66-69 есептер.

Назарлары ң ыз ғ а рахмет!
www.zhangozy.wordpress.com

Ұқсас жұмыстар
Атом-молекулалық ілімнің негізгі заңдары
Кристалдардың құрылуы
Ионды байланыс
Молекулалардың массасы
Органикалық реакциялардың жіктелуі мен механизмде
Оқушылардың көңіл - күйін ширатып, белсенділігін арттыру
Xимиялық реакциялардың типтері
Табиғат аясына саяхат
Кристалдық тор
Атом құрылысы
Пәндер