Жылу берілу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жылу берілу
Жылуөткізгіштік

Сәулелен
у

Сәулелену

Жылуөткізгіштік
шаған ортадағы жылуөткізгіш

Неліктен аязда Қай
Қ ай шшәәйнекте
йнекте су
су
металл ағаштан тез қайнайды:
тез қ айнайды:
салқындау, ал жаң
жа ңаа әәлде
лде ескі,
ескі,
қыздырғанда қабыр
қ абырғғасында
асында
ыссылау болып қаағғы
қ ы бар?
бар?
келеді? (Шәәйнектер
(Ш йнектер бірдей)
бірдей)

Ұқсас жұмыстар
Жылу алмасу
Жылу мөлшерінің заттың массасына тәуелділігі
ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУІ
Жылу өткізгіштік
Сәуле шығарудың таралуы
Алюминийдің меншікті жылу сыйымдылығын есептеңдер
Жылулық құбылыстар
Жылу мөлшері
ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ
Адиабаталық процесс
Пәндер