Заттың магниттік қасиеттері. Ақпараттың магниттік жазылуы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Физика 8- класс
Сабақтың тақырыбы:
Заттың магниттік қасиеттері.
Ақпараттың магниттік жазылуы.
Сабақтың мақсаты:

Оқушыларды заттың магниттік
қасиеттерімен таныстыру. Ақпараттың
магниттік жазылуы қалай жүзеге асатынын
түсіндіру.
Тамаша

Бүгінгі сабаққа Жақсы
дайындығымыз Орташа
қандай? жақсы
Үй тапсырмасы
Магнит өрісі бар
өткізгішке
әрекеті.
Электрқозғалтқ
ыш.
Электрөлшеуіш
аспаптар.
1.
Суреттегі тәжірибені түсіндір.

2 Магнит өрісінің күш
сызықтарының бағытын
анықтауға қандай ережені
қолданады?

3 Электрмагнит деп нені атайды? Ол
қандай бөлшектерден тұрады?
4. Магнит өрісіндегі тогы бар
өткізгішке әрекет ететін күштің
бағытын сол қол ережесін
қолданып қалай анықтауға
болады?

5. электрқозғалтқыш не үшін
пайдаланылады?

6. Электрөлшеуіш аспаптардың
қандай түрлерін білесің?
«Жаңа сабақ»

Заттың магниттік қасиеттері .
Ақпараттық магниттік жазылуы.
1820 жылы Ампердің ұсынған
болжамына сәйкес, заттың
магниттік қасиеттері, осы
заттарды құрайтын
бөлшектердің магниттік
қасиеттерімен анықталады. Әр
атомның ядросының
айналасында не айналады?
Заттардың көбінде жеке электрондардың магнит
өрістері және жеке атомдар мен молекулалардың
магнит өрістері бір-бірін теңгереді. Сондықтан да
мұндай заттардың магниттік қасиеттері байқалмайды.
Бірақ магниттік қасиеттері аса күшті бірқатар заттар
бар, мысалы, темір, кобальт, болат т.б. Магнит өрісі
әрекетінен магниттелетін заттар магнетиктер деп
аталады.
Кейбір заттар өзі сыртқы өріс арқылы магниттелген
кезде оны күшейтеді, ал басқалары әлсіретеді.
Магнетиктер

Сыртқы магнит Диамегнетиктер
Парамегнетиктер
өрісін әжептәуір деп сыртқы
деп бағыты
күшейтетін магнит өрісін
сыртқы өріспен
заттар әлсірететін өріс
сәйкес келетін
ферромагнетикт тудыратын
әлсіз магнит
ер деп аталады заттарды айтады
өрісін тудыратын
Темір, заттарды айтады Күміс,
болат,шойын, қорғасын,кварц
Платина мен
никель, кобальт, және висмут
сұйық оттек
гадолиний . сияқты заттар.
Белгілі бір ортаның магнит өрісінің индуциясы
вакуумдағы магнит өрісінің индукциясының неше
В
есе артық екенін көрсететін физикалық өлшемді
заттың
В магнит өткізгіштігі деп аталады 0
0

μ = ; В- ортаның магнит өрісінің
индукциясы, В - вакуумның
магнит өрісінің индукциясы.
Ақпараттың
магниттік жазылуы
Микрофон – дыбыс толқындарын электр
толқындарға айналдыру үшін
қолданылатын құрал
1- жұқа, иілгіш мембрана. 2- жеңіл сым
катушка.
3- тұрақты магнит.
Біз сөйлегенде пайда болатын ауаның
қысымының толқындары микрофонның
мембранасында мен және онымен
байланысып тұрған катушкада тербеліс
тұғызады. Тұрақты магниттің ішінде
катушканың тербелісі индукцияның
айнымалы ЭҚК тұғызады. Осылай
микрофонның ішінде дыбыстық толқын
электр толқынына ауысады.
Дыбыс күшейткіш- электр тербелістерді
дыбыс тербелістерге ауыстыру үшін арналған
құрал.

1- мыс сымды катушка. 2-
иілгіш мембрана. 3-конусты
диффузор.
4- тұрақты магнит.
Ток өткен кезде Ампер күшінің
әсерінен катушка ток күшінің
жиілігінің тербелісіндей
тербеледі. Сонда жиілікпен
мембрана мен диффузорды да
тербелтеді. Осы тербелістер
дыбыстық толқындарды
туғызады.
Ақпаратты сақтау мен қайта жаңғырту тәсілдерінің
кең тарағаны ақпараттың магниттік жазылуы.
Магнитофондағы дыбыс жазу және
видеомагнитофондағы бейне жазу үшін
ферромагниттік материал ұнтағының жұқа
қабатымен жабылған жұқа пластмасса таспалар
қолданылады.
Компьютердің магниттік
жады.
Компьютерлерде
мәліметтерді жазу үшін
магнитті затпен
жұғылған дискілер
қолданады. Ақпаратты
жазу және жаңғырту
электрмагнитті
басшамен
жасалынады .
Демалыс
* Жәй көзге
сәті
көрінбейді,
қозғалуға ерінбейді.
Ол*Теректегі
не? алма қай
кезде гүлдейді?
*Көк шарфты суға
*Жоғалмайды
салса не болады?
ешқашан,
Түрлендірсек егер
де.
Басқа күйге ауысқан,
Жұмыс істейді
* Көкке қараған,
әрқашан .
жұлдыз санаған
Қорытындыла
у
1.Қандай заттар магнетиктер
деп аталады.
2.Ферромагнетиктер дегеніміз
не?
3.Парамагнетиктер депқандай
заттар аталады?
4.Диамагнетиктерге анықтама
бер.
5.Ақпараттың магниттік жазылуы
қалай жүзеге асады?
Үйге тапсырма:
Оқуға: § 57,58

Ұқсас жұмыстар
Ленталық ақпарат тасушылар
Ядролық магниттік резонанс
Сканирлеуші зондтық микроскопия: туннельдік, атомдық-күштік және магниттік-күштік микроскопия
Электромагниттік индукция құбылысы
Магниттік өріс пен магниттік тізбектер
Электродинамика. Электр құбылыстары
ЭЕМ-ді функционалды ұйымдастыру түсінігі
Магнит өрісі. Магнит өрісінің тірі организмге әсері
Қорғау жеке Қорғау Қорғалған ақпараттық
ЯМР спектрлерінің қасиеттері
Пәндер