Технология пәні бойынша. Мамандық таңдау. Кәсіби қызметтер
Презентация қосу
Технология
Үй тапсырмасы
ІІ-тарауға шолу.
Мамандық таңдау.
Кәсіби қызметтер.
Ғажайып жетілік

1 2 3

4 7

5 6
Осы мамандықпен жұмыс істейтін
адамдарды біздер өте жиі,тіпті күнде
кездестіреміз десекте болады.
Бұл мамандық тауармен ақша
,яғни сауда пайда болғалы бері бар

(Сатушы)
Бұл мамандық өсімдіктердің жаңа
сорттарын шығарумен және ауыл
шаруашылығы жұмыстарын
жобалы түрде жүргізумен
айналысады.

(Селекционер)
Бұл маман құрылыста әртүрлі
құралдармен
кірпіш қалайды,
фундамент құяды,
ғимараттар тұрғызады

(Қалаушы)
Бұл мамандық жануарлар күтіміне
жауап береді.Аурудың алдын алу
үшін,өнімділігін арттыру үшін
шаралар жүргізеді.
Сүт, ет өнімдерін сараптамадан
өткізеді.

(Мал дәрігері)
Жылжымайтын мүлік саудасымен
немесе сақтандыру
қызметімен айналысатын
мамандық түрі қандай?

(Сауда агенті)
Молекула және атоммен жұмыс
істейтін мамандарды қалай
атаймыз?

(Нанотехнологтар)
Компанияның стратегиясын кімдер
құрады?

(Маркетологтар)
Жаңа сабақ

Токарьлық қондырғыда
көркемделген
бұйымдар жасау
САБАҚТЫҢ МАҚСАТЫ
БІЛІМДІЛІК • оқушыларды токарьлық
қондырғыда көркемделген
бұйымдар жасау ержелерімен
таныстыру.

• оқушы тұлғасының, әлеуметтік және кәсіби
қалыптасу проблемаларын түсіну негізінде өзіндік
Дамытушылық саналылығы мен өмірлік тәжірибесінің бірлігі арқылы
қабілеттерін дамыту,ойлауды,танымдық қабілеттерін
дамыту.

Тәрбиелік:жеке және топта жұмыс істей білуге әдемілікті
Тәрбиелік сезінуге тәрбиелеу,оқушыларда көремдік
талғамды,көркемдік білімді, икемділіктерді,дағдыларды
қалыптастыру, белгілі бір мамандыққа баулу негізінде к әсіби
бағдар беру
Еңбек туралы жыр

Жалқаулар жатып ішер арам тамақ,
Ондайлар болады ғой елге салмақ.
Жарымай ішер асқа азып - тозып,
Өзінің қатарынан кейін қалмақ.
Кім десе Стахановшы өндірісте,
Тамаша қандай жақсы тұрсаң «мен!», - деп.
Станок құралыңыз жалтылдасын,
Өзіңе мін болады тұрса кірлеп.
Нұрпейіс Байғанин
Алдынғы тұғыр
Артқы тұғырдың центрі

айналдырық Артқы тұғыр

Жетектеме центрі

Іске қосу-тоқтату

Тұғыр

тұтқа
Өңдеуге арналған құралдар
Токарь станогінде жұмыс істеу кезендегі қауіпсіздік
техникасы ережелері

Қ ұрлысын білместен және жұмыс істеу тәсілдерімен қ ауіпсіздік
техникасы жөнінде егжей – тегжейлі нұсқ ама алмай тұрып, станокпен
жұмыс істеуге болмайды

Жұмыс басталғ анғ а дейін станокты жақ сылап қ арап шығ ып, оның
толық тай дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізеді.

Жұмысқ а кірісердің алдында станоктың айналыстарының толық
санына дейін жеткізе отырып бос жүрістік жағ дайында байқ ап
көреді: іске қ осып, тоқ татып және тежеу айлабұйымдарының
жұмысын тексереді. Жұмыстың алдында ток өткізуші сымдардың
дұрыстығ ын тексереді.
Станок жұмыс істеп тұрғ анда тазалау, майлау немесе шағ ын реттеу
жұмыстарын жүргізуге болмайды.
Жұмыс кезінде ұқыпты және ыждағ атты болу керек, әңгімелесуге болмайды.
Өңірі ашылғ ан киіммен, байланбағ ан жеңдермен және жиналмағ ан шашпен
жұмыс істеуге болмайды.

тоқ тағ анғ а дейін станокты тастап кетуге болмайды..
Жұмыс орнында белгілі бір жұмыс үшін талап етілетін құралдардан басқ а
артық ешнарсе болмауы керек. Станогтың жанында заттар ретсіз шашылып
жатпауы қ ажет. Еден тайғ ақ болмауы тиіс.

Жұмыс орнында майланғ ан шүберектерді жинақ тауғ а болмайды; олардың
өздігінен тұтанып жануы мүмкін.
Жұмыс аяқ талғ ан соң станокты сүрту және майлау, жұмыс орындарын
тәртіпке келтіру керек.
Шыраққондырғыш өлшемдері.

1-бұйым негізі;
2-діңі;
3-шыраққондырғы діңі;
Бекіт
у
Қорытынды

1.Токарь станогының құрылысы
туралы әңгімелеңдер.
2.Токарь станогындағы жұмыс
тәсілдерін атаңдар.
3.Токарь станогымен жұмыс кезіндегі
қауіпсіздік ережелерін
айтып беріңдер.
Үйге тапсырма

Ас үй жабдықтарын дайындау
1.Токарь станогының құрылысы
туралы әңгімелеңдер.
2.Токарь станогындағы жұмыс
тәсілдерін атаңдар.
3.Токарь станогымен жұмыс кезіндегі
қауіпсіздік ережелерін
айтып беріңдер.
1.Токарь станогының
құрылысы туралы
әңгімелеңдер.

2.Токарь станогындағы
жұмыс тәсілдерін
атаңдар.

3.Токарь станогымен
жұмыс кезіндегі
қауіпсіздік ережелерін
айтып беріңдер.

Ұқсас жұмыстар
Мамандық таңдау
Жоғарғы сыныпта мамандық таідау басты құндылық”
ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫҢ КӘСІПТІК МАМАНДЫҚТАРДЫ ТАҢДАУ ТИПТЕРІ
Су моншақпен жұмыс Сәндік-қолданбалы өнер элементтері негізінде көркемдік қолөнерінің эстетикалық тәрбиелік мәні
Оқушылармен кәсіби бағдар жұмыс әдістемесі
Қазақстанда жасөспірімдердің мамандық таңдау дағы ұстанымдары
ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАМАНДЫҚ ТАҢДАУЫН ЗЕРТТЕГЕН ҒАЛЫМДАР
МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ АЛҒЫШАРТТАРЫ
МАМАНДЫҚ ТАҢДАУ КЕЗЕҢДЕРІ
Мамандық таңдау ережесі
Пәндер