Сұйыққа немесе газға батырылған денеге әрекет етуші күшті қалай есептеуге болады
Презентация қосу
Сұйыққа немесе
газға батырылған
денеге әрекет етуші
күшті қалай есептеуге
болады?
F=ρg v
Дене

Жүзіп шығад
Жүзеді

Батады

Ойлан! Тап!
2 А уырлық
пл тон
тонн4 У мирал
5 АА шені
6з тлы
7 Д
8 а ық
аАра
Кроссворд сұрақтары Ұ
1 – Күштің атауы;
2 – Ғаламшар атауы; Ш
3 – МассаВертикаль
бірлігі; бойлай сабақ тақыры
У
4 – Кемедегі экипаж шені;
5 – Материя түрі;
6 – Архимед қандай ғалым?;
7 – Қандай ыдыста газ тұрмайды?;
8 – Адамның биоөрісі. 3
• Сұйықта
орналасқан
денеге әрекет
ететін күштер:
• ауырлық күші
және архимед
күші

5
Кеменің суға бататын тереңдігі шөгім деп
аталады.
Ватерсызық-кеменің рұқсат етілген шөгім
көрсеткіші.
Суығыстырым-кеменің ватерсызыққа
дейін батқандағы ығыстырылған су
салмағы.
Кеменің жүк көтергіштігі-ватерсызыққа
дейін батқандағы тиелген жүк
салмағы.

Жүзу шарттары • Архимед күші су
тығыздығы мен
кеменің суасты
бөлігінің көлемімен
анықталады
• FА = ρ · g · V
• Кеме жүкті қанша
көп тиесе,сонша
көп суға батады.
• Егер кеме
ватерсызықтан
төмен батса,онда
ол шөгеді.
• Кеменің жүк
көтергіштігі
• Кеменің
суығыстырымы
Ауада ұшу

Ненің көмегімен ауа шары
жоғары көтеріледі?
Ауа шарының көтеру күшін қалай
есептеуге болады?

F = Fа - Pшар

Ойланыңдар!:

• Қандай жағдайларда сұйықтағы
дене батады?,Жүзеді? Жүзіп
шығады?..........................................
• Кемелердің жүзуі неге
негізделген?.........................................
..
• Кеменің шөгімі деп нені
атайды?................................................
.
• Ватерсызық деген не?
…………………………. 10
Ойланыңдар!
• Кеменің суығыстырымы деп
нені
атайды?........................................
..
• Ыстық ауамен толтырылған ауа
шарының көтерілу биктігін
қалай басқаруға
болады?...........................

1 сайыс - " Қайталау"
1. Сұйыққа немесе газға батырылған денеге
Әрекет етуші күшті қалай табады?..................
2. Ауырлық күшін қандай
формуламен
Есептейді?.................................
4. Ареометр нені
өлшейді?................................................

5. Салмақты қалай анықтайды?

Кемелердің жүзуі

Шөгім

ватерсызық

суығыстырым

Көтергіш күш
Ауада ұшу

Көтергіш күш

Ауа шарларының ұшуы
Сіздің көлігіңізді қолданудың кері
экологиялық
жағдайларын айтып
берің.

логиялық таза көлік түрлерін атаңы


Ұқсас жұмыстар
АРХИМЕД ЗАҢЫ
Архимед күшінің өлшем бірлігі
Архимед күші дененің ауадағы және сұйықтағы
Манометр тобына
Атмосфералық қысымды анықтаған ғалым
Кері итеруші күш
Архимед күші туралы ақпарат
Қысым қызықтары жайлы
Қысым қызықтары
АРХИМЕД ЖАЙЛЫ АҢЫЗ
Пәндер