Маркшейдерлік түсіріс туралы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІС
ҚАЖЫГЕЛДИНА МАХАББАТ
ГК-407
МАРКШЕЙДЕРЛІК
ТҮСІРІС
МАРКШЕЙДЕРЛІК
ТҮСІРІС ОБЪЕКТІЛЕРІ
рельеф

Жер бедерінің сиуациясы

Геологиялық құрылыс элементтері

Проба тандау нүктелері

Қауіпті зоналар шекарасы

Таулы аймақтардағы құрылыстар
МАРКШЕЙДЕРЛІК ТҮСІРІСТІҢ
НЕГІЗГІ ПРИНЦИПІ
МАРКШЕЙДЕРЛІК
ТҮСІРІСТІҢ НЕГІЗГІ
ҚҰРАСТЫРУШЫ ҮЛГІЛЕРІ:
СТЕРЕОФОТОГРАМЕТРИ
Я
Локация

звуколокаци светолокаци радиолокац
я я ия
ТАХЕОМЕТРИЯЛЫҚ
ТҮСІРІС
ТЕОДОЛИТТІК ТҮСІРІС
НИВЕЛИРЛЕУ
МАРКШЕЙДЕРЛІК ТОРЛАРДЫ
БАҒДАРЛАУ ТҮРЛЕРІ

Лазерлік

Электронды

Геометриялық

Оптикалық

Гироскопиялық
МАРКШЕЙДЕРЛІК
ТҮСІРІС ПРОЦЕССІ

1.Координаталық нүктелерді
анықтау

2.Өлшеу нәтижелерін
математикалық өңдеуден өткізу
3. Сызбаларды дайындау
барысындағы графикалық
жұмыстар
1.КООРДИНАТАЛЫҚ НҮКТЕЛЕРДІ
АНЫҚТАУ
2.ӨЛШЕУ НӘТИЖЕЛЕРІН
МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӨҢДЕУДЕН ӨТКІЗУ
3. СЫЗБАЛАРДЫ ДАЙЫНДАУ
БАРЫСЫНДАҒЫ ГРАФИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТАР
МАРКШЕЙДЕРЛЕР
ВИДЕО СІЛТЕМЕЛЕРІ:
1. Маркшейдерлік іс
https://www.youtube.com/watch?
v=eoiub8haVb8
2.Маркшейдерлер
https://www.youtube.com/watch?
v=eoiub8haVb8
3.Маркшейдерлер - ел бейнесі
https://www.youtube.com/watch?
v=9TLqRPgGmUM
НАЗАРЫҢЫЗҒА
КӨП РХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
Маркшейдерлік түсіріс
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖИІЛЕНДІРУ ЖҮЙЕЛЕРІ
Электронды теодолит
Лазерлік сканерлеу. 3D Лазерлік сканерлеу және 3D Модельдеу
СӨЖ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАХЕОМЕТР
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ТІРЕК ТОРАПТАРЫ
Автоматтандырылған топографиялық түсірістер. Лазерлік сканерлеу технологиясы
Тахеометрлік түсіріс
Топографиялық түсірістер
Пәндер