Бухгалтер мамандығы
Презентация қосу
Бухгалтер
мамандығы.
Жалпы бухгалтерлік
есепті «бизнес тілі»
деп атайтыны
экономистер
қауымына белгілі ,
сондықтан да, біз бұл
тілде неғұрлым
білімдірек сөйлесек,
онда қоғам үшін бұл
соғұрлым жақсы болар
еді. Бүгінгі күні
бухгалтер өзінің
қарапайым есепші
ретіндегі имиджін,
Қазақстан Республикасы
тәуелсіздік алғаннан
бастап, бухгалтер
кәсібінің дамуы КСРО
кезінде қалыптасқан
жоспарлық –
административтік
экономика тәріптемесіне
(режимінде) іске асты.
Қазақстан
Республикасының
тәуелсіздігі алынып, ерікті
мемлекет құрылғаннан
кейін бухгалтерлік
мамандыққа нарықтық
экономиканың сұранысын
және мемлекеттің
Қазақстан Республикасы дамуына, оның
әлемдік экономикаға өтіуіне байланысты
бухгалтерлік есепке оның әлемдік
экономикалық қоғамдастыққа түсінікті
болуы және тағы басқадай үлкен талаптар
қойылып отыр, бұл қаржылық есептің
халықаралық стандарттарына толық
көшуге негіз болды.
Экономика секторы ҚЕҰС – на өту
барысында мамандардың, әдістемелік
негіздердің жетіспеушілігінен көптеген
қиындықтарға тап болды. Бұл сұрақтар
«бугалтерлік есеп және қаржылық есеп
беру туралы» заң жобасында
қарастырылып, бүгінгі күні ҚР Парламент
Мәжілісінде тыңдалып, ҚР Парламент
Бухгалтерлік есептің ұлттық
стандарттарға көшуі
мамандандырылған халықаралық
ұйымдардың сәйкесінше ұлттық
ұйымдардың белсенді
ынтымақтастығансыз мүмкін емес.
Жоспарланған экономика негізінде
дамыған – бухгалтерлік есеп жүйесі
қоғамдық тәуелділік сипатына және
энономиканы мемлекеттік басқару
қажеттілігіне негізделіп
келеді.Бухгалтерлік есеп жүйесінде
қалыптасатын ақпараттың негізгі
тұтынушысы – статистикалық органдар
негізінде мемлекет болып
табылады.Мемлекетік қаржылық
бақылау жүйесі ұйымдардың
шаруашылық әрекетенің ауытқушылық
мәселелерін шешумен айналысты.
Нарықтық экономика жағдайында өндірістерде
бухгелтерлік есепті ұйымдастыруды
жетілдірудің бір бағыты оның ҚЕҰС – на
негізделуі болып табылады.
ҚЕҰС енгізу есеп пен бақылау жүргізудің
сапасын жоғарлатады, өнеркәсіптердің
техникасы, өндіріс ұйымның технологиясы,
еңбегі, ерекшеліктері жөнінде нақты, толық
көрініс беретін есеп жүйесін пайдалануына
мүмкіндік береді.
Курстық жұмысты жазудағы басты мақсат –
бухгалтерлік есептің қалыптасу кезеңдерін,
Курстық жұмысты жазудағы басты міндеттер:
• Бухгалтерлік есептің пайда болу тарихы және
қалыптасу кезеңдерін қарастыру;
• Бухгалтерлік есептің дамуына үлес қосқан
ғалымдар жайлы жазу.
• Бухгалтерлік есептің түсінігі мен оның
атқаратын қызметіне тоқталу.
• Бухгалтерлік есептің мақсаты мен
міндеттеріне тоқталу;
• Бухгалтерлік есеп әдістері мен принциптерін
қарастыру;
• Есеп саясаты және оның аспектілерін
қарастыру
• Бухгалтерлік есептің стандарттарын
қарастыру
• Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізуде
қолданылатын өлшем түрлеріне тоқталу
• Бухгалтерлік есепті 1С бухгалтерия түрінде
Бухгалтерлердің қоғамдағы
бүгінгі рөлі бұл мамандықты
мәртебелі, жақсы төлемді
және творчестволы етіп
отыр. Инвесторлар,
кредиторлар, жұмыс
берушілер және билік пен
қоғамды қоса алғанда, басқа
да ақпаратты
пайдаланушылар, есепке
және түрлі кәсіпкерлік
мәселелер бойынша есеп
беру мен салық салу
жөніндегі ақпараттарға
тәуелді. Мұндай қызмет
көрсету кезінде
маманданған
Жоғарыда айтып кеткендей,
бухгалтер ақпараттармен түрлі
дәрежеде жұмыс жасайды,
содан кейін «ол дұрыс жасап
жатырма?» деген сұрақ
туындайды. Туындаған
сұрақтарға жауап – есеп
бірлестігі бақылау жасайды.
Сонымен қатар, бұл мамандық
үшін қоғамдық сенімнің де
маңызы өте зор.
Бухгалтерлердің
мамандық мінез-құлқының
этикасы жұмыс этикасына
тең, бұлар серіктерінің,
мінез-құлықтарының
ережелері мен
нормаларына негізделеді,
соңында қарым-
қатынасты дамытуға
мүмкіндік туғызады. Бұл
ережелер мен
нормалардың
маңыздылығы – өзара
сенімділікті бекіту,
серіктерін бағыттан
адастырмау, өзінің ойы
мен қызметі туралы
серіктерін әрқашан
Бухгалтер мамандығының қабылданған
жалпы ережелері аясында келесілер
сипатталады:
— оқу және білім нәтижесінде қабылданған,
анықталған нақты маманданған әдеттердің
болуы;
— жалпы қоғамға деген қатынасты клиентке
де қолдануды міндет ретінде қабылдау;
— клиент қызметіне объективті қатынаста
болу;
— жұмысты орындау және жүргізу
стандарттарының ең жоғарғы талаптарына
сай персоналдық қызмет көрсету.
Бухгалтер мамандығының негізгі
айрықша ерекшелігі қоғамның,
сәйкесінше, ажырамас түрде басшы
мен әріптестері алдында өзінің
жауапкершілігін сезіну. Осыдан,
бухгалтерлік мамандықтың негізгі
міндеті – ақпартты қолданушылардың
талаптарын барынша қанағаттандыру
үшін жоғары мамандандытүрде жұмыс
жасау.
1996 жылдың шілде айында
бухгалтерлердің халықаралық
федерациясында маманданған
бухгалтерлердің этикалық Кодексі
қабылданды (1998 жылы қайта қаралды).
Онда этикалық талаптардың үш түрлі
құрылымдық бөлімі ерекшеленді:
1)А бөлімі – барлық маманданған
бухгалтерлерге;
2) В бөлімі – танымал түрде тәжірибеден
өтіп жатқан маманданған бухгалтерлер
үшін;
3) С бөлімі – жалданған маманданған
бухгалтерлерге.
Кодексте бухгалтерлік мамандықтың
мақсаты да көрсетілген: жұмыстың тиімді
Бухгалтер қызметінің приоритетті бағыты ретінде
ұйымның этикалық және заңдық мақсатын қолдау
және жеке қарым-қатынас, басқа мәселелер бойынша
конфликт, билікті басшы жағынан қауіп туған кезде
әртүрлі екі сөзділіктен қашуға мүмкіндік туғызады.
Этикалық құжаттарда жеке пункт ретінде келесілер
көрсетілулері керек:
-бухгалтерлерден заңдық негізде ережелерді,
стандарттарды, заңдыбұзуын талап етуге болмайды;
-құжаттарды тексерушілерді алдауға немесе
адастыруға болмайды;
-ұсынылған есептілік шынайы ақпараттар негізінде
жасалуы үшін барлық шараларды қабылдау.
Бухгалтерлік этикалық нормалардың бұзылуына
жауапкершілік алуға міндетті, бұл жауапкершілік
жұмысқа қабылдау туралы келісім-шартта көрсетілуі
керек.

Ұқсас жұмыстар
Менің болашақ мамандығым – есепші
Абай атындағы орта мектеп мұғалімі
Аудит қалыптасуы және даму
Бизнес-план Кофейня
Нұрбанк туралы
Стандарттау және сәйкестікті растау жөніндегі тексеру органы
Табыстар және ақшалай қаржылар есебі
Дизель отының тасымалдау бойынша бизнес жоспар
Қақталған ет өндірісі цехының ұйымдастыру құрылымы
СҰЛУЛЫҚ САЛОНЫН АШУ
Пәндер