Қаптамаларға басылатын маркировка


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

аптамаларға басылаты
маркировка
Жоспар
Маркировка
Маркировка функциялары
Марикровкаға қойылатын
талаптар
Маркировка
Маркировка- қаптамаға немесе
тауарға түсірілетін текст, сурет немес
шартты белгілер. Маркировканың негізгі
таңбасы болып тұтынушыға тауардың
негізгі ақпараттарын жеткізу болып
табылады.
Не және Тауар Қауіпсізді
қайда бағасы к
жасалды техникасы

Тағамдық Маркировка Сақталу
құны мерзімі

Қолдану Сортты Қаптама Тауарды
тәртібі көрсету құрамы сәйкестендіру
Ақпараттық функция

Идентифицирлеуші функция

Эмоциялық функция

Мотивационды функция
Ақпараттық
функция белгісі
Ақпараттық функция
-“Тұтынуышлардың құқығын қорғау туралы ”
федералдық заңнын регламенттеуімен тауар
туралы барлық қажет ақпараттарды тұтынушыға
жеткізу.
Осы заңға сәйкес сатушы тұтынушыға
келесі ақпараттарды хабарлауға міндетті:
• Мекен жайы;
• Фирманың атауы;
•Тауардың негізгі қолдану қасиеттері туралы
ақапарат;
• Құрамы туралы ақпарат;
• Тауардың тағамдық құндылығы, қолдану
талаптары,сақталуы, дайын өнімді дайындау
әдістері, салмағы, өндірілетін орны, сонымен қатар
қолданудағы кері көрсеткіштері,тауарды дұрыс
қолдану ережелері;
• тауардың сақталу мерзімі, сонымен қатар өнімді
сақтау мерзімінен асып кеткен жағдайда қолдану
зияндары;
Идентифицирлеуші функция - тауарды
идентифицирлеуші ақпараттарды ГОСТ
талаптарына және әрекет етуші заңдарға
сәйкес құру және тұтынушыларға
,стаушыларға, эксперттерге, бақылау
органдарына хбаралау
Мотивационды және эмоционалды функция-
өнімнің мотвациясы және эстетикалық
қажеттеліктерді қанағаттандыру үшін
тұтынушының психикоэмоционалды
жағдайының әсер етуіне байланысты тауарды
маркирлеу.
Тауарлық маркировканы
құрылымы
Тауарлық маркировка тұтынушы барлық
тауарды сатып алуда кездесетін және
барлық ақпаратты болатын ен бірінші
ақпараттық блок болып табылады.
Тауарды маркирлеуде негізгі үш элементті
көрсетуге болады:
• текст;
• сурет;
• ақпараттық белгілер;
Тағамдық өнімдерді
маркирлеу
Келесі ақпараттар болуы керек:
• өнімнің атауы және оның түрі,сорты,маркасы;
• шығылған елдің,өндірушінің және мекен жайының
атауы;
• өнімнің мөлшері;
• тағамның құрамы;
• тағамдық құндылығы;
• сақтау мерзімі;
• дайындау әдісі;
• техникалық нормативтік құжаттың көрсетілуі;
Тағамдық емес өнімдерді
маркирлеу
Келесі ақпараттар болуы керек:
• тауар аты;
• шығылған елдің атауы, өндіруші, мекен жайы;
• қолдану аймағының атауы;
• негізігі қасиеттері мен еркешеліктері;
• қолданудың зиянсыз ережелері;
• шығарылған тауардың нормативтік техникалық
құжаттарын көрсету;
• сәйкестендіру туралы ақпарат;
Маркировкаға қойылаты
талаптар
Маркировкалық белгілер олардың алуан түрлігі және сатып алушы
үшін маңыздылығына байланысты айтулы талаптарға сай және
заңнама негізінде регламенттелуі тиіс. Тараға немесе қаптама ға
басылған маркировканың түріне байланысты нормативтік талаптар
да ажырасады. Мысалы, өндірістік маркировкаға қойылатын
талаптар өнімнің, қаптаманың және маркировканың
стандарттарымен регламенттеледі. Ал нормативтык құжаттармен
торговый маркировкаға қойылатын талаптар на қты болмауы м үмкін
және өңірлік (облыс, аудан) деңгейде әртүрлі болуы мүмкін.
Сондықтан маркировкаға қойылатын талаптарды екі топқа б өледі:
• «Тұтынаушылыр құқығын қорғау туралы» Заңымен
регламенттелетін жалпы талаптар;
• жеке шаруашылық субъектілеріиен немесе өңірлік деңгейде
бекітілген спецификалық талаптар.

Ұқсас жұмыстар
Қаптамаларға басылатын маркировка ассортименті
КАРТАНЫ БАСПАҒА ШЫҒАРУ ПРОЦЕССІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
Картаны баспаға шығару
Құжат беттерін рәсімдеу
Сыни тұрғысынан ойлау
Қолданыстық кернеу
АЙРАНДЫ ӨНДІРУ ҮШІН МЫНАДАЙ ШИКІЗАТТАР
Тауартасымалы жүйесінде тауарлардың таралары және қаптамалары
“WORD PAD” мәтіндік редакторы
Киіз басуға қажетті материалдар мен құралдарды таңдап жұмысты орындау жолдары
Пәндер