Мал шаруашылығы Ет,сүт өнімдері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
МАЛ
ШАРУАШЫЛЫҒЫ
ЕТ,СҮТ ӨНІМДЕРІ
ОРЫНДАҒАН: Амирова.А.Т
Хизат.М
Тобы:БТ-407
ТЕКСЕРГЕН: ЕСЕНБЕКОВА З.Ж
Резюме
Кіріспе
1. Жобаның тұжырымдамасы
2. Өнімнің (қызметтердің) сипаттамасы
3. Өндірістер бағдарламасы
4. Маркетингтік жоспар
5. Техникалық жоспарлау
6. Ұйымдастыру, басқару және құрам
7. Жобаны іске асыру
8. Пайдалану шығыстары
9. Жалпы және әкімшілік шығыстар
10. Қаржыландыру қажеттілігі
11. Жобаның тиімділігі
12. Әлеуметтік-экономикалық және экологиялық әсер
Резюме
Жобаның тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының Шығыс Қазақстан
облысында ең алдымен сүтті мал тұқымын өсіру фермаларын ашуды
қарастырады.
Кәсіпорынның аты: < Айналайын>
Мекен-жайы: ШҚО, Үржар ауданы,Алакөл
Байланыс телефоны:54- 86-43
Жүмыс уақыты: 08.00 -18.00
Жоспарланған кәсіпорынның нысаналы тобы қызметтерді т ұтынушылар –
облыс пен жақын орналасқан аудандар тұрғындары болып табылды..
Сиыр қора үшін “СПАЙДЕР-В” жүйесіндегі жылы ғимаратты сатып алу
жоспарлануда.

Шығыстар, мың тг. 2 018

Негізгі капиталға инвестициялар 2 576 906

Негізгі капитал 353 730

Барлығы 2 930 636
Жазда жайылымдағы шөп басты азық болады. Сиыр тәулігіне  60-70 кг. жақсы
сапалы шөп
жейді. Малды өсімдіктер гүлдегенге дейін жақсы өсіп тұрған шөпте жаю арқылы
мол сауын алуға болады. Сыртқа жайылмайтын кезеңде негізгі азықты (тәулігіне
5-6 кг.) қатты жем құраса, сиыр құнарлы заттарға деген сұранысын толығымен
қанағаттандыра алады. Қысқы уақытта шөп сиырлар үшін ең басты азық болып
табылады. Сиырдың жағдайы және өнімділігі шөппен қаншалықты қамтамасыз
етілуі мен берілген шөптің сапасына байланысты.
Мал рациондарындағы минералдық заттардың мөлшерін жасына, түріне,
физиологиялық жағдайына және өнім деңгейіне байланысты нормалайды.
Рациондарда макро және микроэлементтердің болуын қадағалайды.
Ауылшаруашылық малының барлық түрлері үшін макроэлементтердің ішінде ас
тұзы, кальций, фосфордың, ал сонымен бірге ірі қара мал үшін магний, калий,
күкірт. Негізгі ауылшаруашылық малы үшін рационда төмендегідей
микроэлементтердің: темір, мыс, мырыш, кобальт, марганец, йодтың болуы
міндетті. Малдың витаминге қажеттілігі олардың түріне, жасына физиологиялық
жағдайына, өнім мөлшеріне байланысты. Барлық қоректік заттардың
рационындағы деңгейін, ара қатынасын сақтай отырып азықтандыру — олардан
жоғары өнім алуға, малдың ауырмауын, шаруашылықтағы пайдалану мерзімін
ұзартуға мүмкіндік жасайды.
Сиырларды азықтандыру нормасы
тілер бақшалық дақылдар ,ірі азықтарға пішен,
пішендеме,сабан топан, жемге қүрама жем,
астық және бұршақ тұқымдастар дәні, кебек,
күнжара, шроттар жатады.
Көк азықтар — ірі қараның жазғы уақыттағы
негізгі азығы. Жақсы жайылымда сауын сиырлар
тәулігіне 70 килограмға дейін көк балауса жей
алады. Жас көк балаусаның ылғалдылығы
жоғары болғандықтан жалпы құндылығы 0,18—
0,29 азық өлшемі аралығында болады. Орташа
химиялық құрамын алғанда түрлі жайылым
отында 60—80% су, ал құрғақ затында 20—25%
протеин, 10—18% клөтчатка, 4—5% май, 35—50%
азотсыз экстравтік заттар, 9—11% минералды
(күлді) заттар болады. Құрамында мал
организмінің тіршілігіне қажетті барлық дерлік
қоректік және биологиялық белсенді заттар, ең
алдымен витаминдер, өте жақсы сіңірілетін
болғандықтан көк азықтардың қоректілігі мен
құндылығы өте жоғары бағаланады.
Кредиттеудің келесі шарттары
қабылданды:
Кредит валютасы теңге
Пайыздық ставка, жылдық 10%
Өтеу мерзімі, жыл 7,0

Пайыздар мен негізгі борышты төлеу ай сайын

Пайыздарды өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9
Негізгі борышты өтеудің жеңілдікті кезеңі, ай 9

Негізгі борышты өтеу түрі тең үлестермен

Қаржыландыру көзі, мың тг . Сома Кезең Үлес

Өз қаражаты 108 073 2018 35%

Қарыз қаражаты 302 563 2018 65%

Барлығы 410 636 100%
Жоба экономикалық көзқарас жағынан мыналарға ықпал
ететін болады:
Жаңа жұмыс орындарын құру, бұл жұмысшылардың
тұрақты кіріс алуына мүмкіндік береді;
сүтті мал тұқымын өсіретін жаңа фермалар құру;
Шығыс Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен
басқа да аударымдардың түсуі.
Жобаның әлеуметтік әсерінің арасынан мынаны бөліп
көрсетуге болады:
халықтың сүт өнімдеріне деген сұранысын қанағаттандыру
Кіріспе
Қазақстан - барынша аз еңбек және қаржы шығынымен шаруашылы қтар ға үлкен кіріс
әкелетін малды ұстаудың жайылымдық нысандарын дамыту үшін таби ғи м үмкіндікіері мен
жергілікті халықтың тарихи қалыптасқан дағдылары мол ма ңызды мал шаруашылы
аудандарының бірі.
Ірі қара мал өсірілетін негізгі аудан – Шығыс Қаза қстан – республиканы ң егіншілік барынша
игерілген бөлігі. Бұл жерде барлық ірі қара мал басының шамамен 501 пайызы орналас қан.
Ірі қара мал өсіретін екінші бір маңызды аудан және Шығыс Қаза қстанны ң таулы өңірі. Б ұл
жерде барлық мал басының шамамен 30 пайызы бар. Республикада өсірілетін ірі қара мал
тұқымынан сүтті-етті қырдың қызыл, алатау, талас т ұқымдарын ж әне ет ба ғытында ғы қаза қты ң
ақбас сиырларын ерекше атап өтуге болады.
Мал шаруашылығы Қазақстанда барлық жалпы ауыл шаруашылы ғы өніміні ң шамамен 43%
құрайды. Мал шаруашылығы Қазақстанның негізгі стратегиялы қ экономикалы қ міндеттеріні ң
бірі болып табылады және ауыл тұрғындарыны ң ж ұмыспен қамтылуыны ң, тама ғы мен
кірісінің негізгі көзі болып қала береді.
Жобаның тұжырымдамасы
Жобаның тұжырымдамасында сүтті мал тұқымын өсіру фермаларын ашу қарастырылады.
Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық әл-ау қатын жа қсарту үшін табыс алу
болып табылады..
Өнімнің негізгі түрлері ІҚМ сүті мен еті болып табылады..
Өнімнің басымдылығын мыналар құрайды:
- жоғары технологиялы және заманауи жабдықтарды пайдалану;
- экологиялық;
- демократиялық бағалар.
Сиыр қораға арналған орын-жайдың жалпы алаңы 1 060 шаршы метрді құрайды.
Бұл бизнес – жоспар басшылыққа алатын соңғы нұс қа емес, тек осындай бизнес-идеяны дамытуды ң
әлеуетті мүмкіндігінің көрсеткіші ғана болып табылады. Сонды қтан да осы жобаны іске асыру кезінде
жобаның бастапқы өлшемдері өзгеруі мүмкін. Шығару ға жоспарланған өнімні ң б әсекелестік басымды ғын,
сондай-ақ сатып алынатын жабдықтың айырықша ерекшелігін барынша ашып к өрсету қажет.
Өнімнің (қызметтердің)
сипаттамасы
Сиыр, ешкі, қой және басқа да жылы қандылардың сүті емшек
бездерінде – желінінде қан арқылы келетін азықтық заттардың
күрделі құрылымдалуы арқылы пайда болады. 1 л сүтті синтездеу
үшін желіннен 400-500 л қан өтуі тиіс. Сүт және сүт өнімдері
өзінің азықтық құндылығымен ерекшеленеді.
Сүт және көптеген сүт өнімдері тез бұзылатын өнімдер санатына
жатады, өйткені микроағзалардың дамуы үшін өте қолайлы орта
болып табылады. Оған жаңа сауылған сүт жатпайды, сауылғаннан
кейін 2-3 сағат бойы құрамында микробқа қарсы табиғи заттарының
болуы арқасында оның сақталу тұрақтылығы жоғары болады.
Бұзаулағаннан кейін 6-8 күн бойы оның сүті уыз болады, т үсі
сарғылт, қоймалжың, ерекше иісі және дәмі қышқылтым болып
келеді.
Сүт өнімдері мынадай топтарға бөлінеді: сүт өнімдері – сүт,
кілегей, қышқыл сүтті сусындар, қаймақ, ірімшік, сыр; сүт
консервілері; май; балмұздақ.
Қазақстан Республикасында 6 сүтті мал тұқымы және 2 сүт-ет
бағытындағы аралас өнімді тұқымы тараған.
Өндірістің жылдар бойынша жоспарланған бағдарламасы
Сатудың
2019
Кірістер бабы басталған 2018 2020 2021 2022 2023 2024
күні

Сүт сату с 08.15 20 952 20 952 23 396 25 841 26 242 31 585 33 128

Ет сату с 06.17 0 11 856 12 650 15 715 13 071 17 683 17 579

Барлығы 20 952 32 808 36 047 41 556 39 313 49 268 50 707
Жоспарланған сату бағдарламасы

Көрсеткіш (жылдық) 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024

Сауылған сүт л. 196 425 261 900 292 455 323 010 328 030 394 814 414 097

Сиыр басы, бас 45 45 50 56 56 68 71

Орташа бір сиырдан
5 820
сауылған сүт, л/жыл

Ет өндіру, тн. 0 8 15 15 19 16 22
Өнімдер (қызметтер) нарығының сипаттамасы
Әлемдік ауыл шаруашылығының жалпы өніміні ң 40 % мал шаруашылы ғыны ң
үлесіне тиеді, әлем бойынша бұл салада миллиард адам ж ұмыс істейді. Мал
шаруашылығы – ауыл шаруашылығының барынша серпінді салалапрыны ң бірі
болып табылады. Соңғы он жыл ішінде сала тез дамыды ж әне халы қты ң
ұлғаюынан, әл-ауқатының артуы мен урбанизация есебінен мал шаруашылы ғы
өнімдеріне деген сұраныс белсенді түрде өсетін болады.
Республикада шамамен 6,5 млн. ірі қара мал басы бар.
2015 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша жалпы республика бойынша мал басы
ұлғайды:
- ірі қара мал –1,1%-ға 6 160,4 мың басқа дейін;
- оның ішінде сиыр –2,3%-ға 2 778,8 мың басқа дейін;
- құс – 1,1%-ға 33 036,3 мың басқа дейін.
Өнімнің атауы Өндіру Импорт Ішкі тұтынудағы
мипорттың үлесі.
%
2018 2019 % 2018 2019 % 2018 2019
Шұжық тағамдары 33 550 34 353 102,4 20 951,4 12 406,2 59,2 38,4 26,5
Ет және консервілері 4 511 7 467 165,5 3 329,6 1 699 51 42,9 19,3

Сыр және ірімшік 11 446 12 536 109,5 20 201,3 17 533,2 86,8 66,5 59,5
Сүт және 7 978 7 590 95,1 36 132,8 18 645,9 51,6 82,9 72
қоюлатылған кілегей
Қышқыл сүт 80 432 93 236 115,9 29 346,8 21 503,2 73,3 26,8 18,8
өнімдері
Маркетинг стратегиясы
Сүт өнімдерінің баға саясатын нарық қалыптастуырады. Нарықтың шешуші ойыншысы шикізаттың негізгі сатып
алушылары - қайта өңдеу саласының кәсіпорындары болады.
Қайта өңдеу кәсіпорындарына шикізат ретінде сүтті сату бағасы - жыл бойы маусымдық ауысып отырады. К әсіпорында
өндірістің аяқталған циклі ұйымдастырылған, яғни терең өңделген сүтті соңғы тұтынушыға шығара отырып с үт өндірісін
ұйымастырған жағдайда сүт өнімінің өзіндік құнын барынша төмендету мүмкін болады, бұл ретте бағаны нарық реттейді.
Сүт-тауар фермасын ұйымдастыруға байланысты қарастырылып отырған жағдайда өндірістік цикл анықталды: шикі с үт
өндірісі. Бұл жағдайда өткізу арналарның құрылымы қарапайым және қысқа арна ретінде сипатталады. Қаза қстан
Республикасында сүт өнімдерін өткізу арналарын талдау және бағаларды әр түрлі арналар бойынша салыстыру өнімні ң к өп
бөлігін шаруашылықтар қайта өңдеу кәсіпорындарына, көтерме сатып алу ұйымдарына, өз дүкендері желілері ар қылы
сататынын көрсетті.
Тұтыну жиілігі. Тұтынудың жоғары жиілігі өнімнің үнемі болуын және оңай алынуын тиісінше өткізу арнасыны ң
күрделілігін талап етеді. Сүт өніміне қатысты тауардың бұл түрі жиі тұтынылатын тауар тобына жататынды ғы фактісін атап
көрсету қажет.
Өткізуге ынталандыру кезеңдері:
- Өткізу арналарының нысаналы буындарында әлеуетті сатып алушылар тізімін қалыптастыру;
- Имидждік материалдарды дайындау;
- Бонустар мен жеңілдіктер жүйесін әзірлеу;
- Нысаналы соңғы тұтынушыға шығудың бастапқы кезіндегі демпингтік саясат.
Ұйымдастыру, басқару және құрамы
Кәсіпорынға директор жалпы басшылық жасайды. Меңгеруші жүргізушінің,
үй жинаушының, күзетшінің, слесарь мен шаруашылық меңгерушісінің
жұмысын бақылайды. Зоотехник пен электрик инженерге бағынады.

Директор

Бас Меңгеруш
Инженер
бухгалтер і

Орын-
Шар.меңг
Зоотехник Электрик Жүргізуші жвайды ОКүзетші Слесарь
ерушісі
жинаушы

Әр түрлі
жұмыс Мал
Сауыншы Малшы Қасапшы
атқарушы дәрігері
Жабдық және инвентарь
(техника)
Copeland компрессорлар базасындағы тоңазытқыш қондырғысы .
Copeland компрессорлар базасындағы тоңазытқыш қондырғысы
өнімді сақтауға, салқындатуға және мұздатуға арналған, әр түрлі
тоңазытқыш камералар мен қоймалар үшін өнімділік және
құрамдауыштар диапазоны кең.
Тоңазытқыш камера жиналып-бұзылатын конструкция, ол "сэндвич-
панелдерден" жинақталады. Камера еден, төбе, қабырға, есік блоктар
мен бұрыш тіректерінен тұрады.

Панельдер жылу ұстағыш құйылған қабаттардан (пенополиуретан) т ұрады, екі жаны металл
қабатпен қапталған. Қабырға және төбе панельдері өндірісінде полимермен жабылған
қалыңдығы 0,5 мм ытсықтай цинкталған болат қабаттар пайдаланылады. Еден панельдері
үшін қалыңдығы 1,2 мм ыстықтай цинкталған болат қабаттар пайдаланылады. Сырлан ған
металл қалыңдығы 70 мкм қорғайтын полиэтилен пленкамен жабылған. Б ұл жабды қты ң
бағасы holodim.ru сайтынан алынды.
Булап сауу аппараты
Булап сауу аппараты сиырлар байланып ұсталатын, сауу залдары бар с үт-тауар
фермаларында қолданылады. .
Сауу аппараты:
- аспалы бөліктен;
- парлап сауатын L80 пульсатордан;
- қақпақты сауу шелегінен;
- шеңберлермен бекітілген шлангтер комплектісінен тұрады.
Аппараттың орнын ауыстарған кезде сауу аппаратының аспалы б өлігі сауу шелегі
қақпағының тұтқасына ілінеді.
Жобаның әлеуметтік-экономикалық мәні
Жобаны іске асыру кезінде:
тұрақты табыс алуға мүмкіндік беретін жаңа жұмыс орнын ашуды;
сүтті мал тұқымын өсіретін жаңа фермалар құру;
Солтүстік Қазақстан облысының бюджетіне салықтар мен бас қа да
аударымдардың түсуін (7 жылда 35 млн. теңгеден астам) шешу
қарастырылған.
Әлеуметтік әсерлер арасынан мыналарды бөліп көрсетуге болады:
Халықтың сүт өніміне деген сұранысын қанағаттандыру;
Жобаны іске асыру нәтижесінде 28 жұмыс орны ашылады. Біліктілікті
арттыру жоспарлануда. Шығындарға кадрларды оқыту шығыстары қосылған .
Назарларыңызға
РАХМЕТ!!!

Ұқсас жұмыстар
Өндірістік мал шаруашылығындағы ветеринариялық менеджмент
Тамақ өнеркәсібінің шикізатты пайдалануына қарай бөлінуі
Мал шаруашылығы өнімдері
мал шаруашылыгы
Тамақ өндірістерінің жалпы технологиясы
Етті қайта өңдеуші кәсіпотындағы ветеринариялық менеджмент
Қазақстандағы мал шаруашылығы
)ГОСТ және ОСТ,олардың су,ауа,топырақ,сүт,ет және мал шаруашылығы өнімдерін микробиологиялық және вирусологиялық бағалауға қажеттілігі 2)Дезинфекция тиімділігін бақылау
Шикізат көзіне жақын орналасқан салалар
Қой шаруашылығы өнімдерін танып білу
Пәндер