Қазіргі Абайтану және Әуезов мұрасы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТАҚЫРЫБЫ:ҚАЗІ
РГІ АБАЙТАНУ
ЖӘНЕ ӘУЕЗОВ
МҰРАСЫ.
их ы н ың
д е б иет т ар
д ағ ы -ә
л ы мы н т а ну.
ғ ы б ай
е бие т тану с а лас ы -А
әд ір
Қазақ үлкен б

А х м етов
и к З әки ң г ер
д е м е м е
ы н а а ка й т а нук рі,
л ы м « А б а қ ө не
т а н у ғы е р е ді : а ш ы лы
Аб а й
п б а ға б
ы ғ а рм т ик а лық
ы л а й де
ір і м ен ш ы қ , э сте ө л ең
б ы ңө м о ға м д н да ғ ы
ы н н ы қ , қ и я с ы есі,
ақ и я л қп о э з ы ү л
оф дағ у
филос тары, қаза ді дамыту лы зертте
ө з қа р ас д ы қ тіл а н -с а ла
к
ін, ақын а й лы с
жүйе с
ұ р а с ы ж
а м т и ды »
к а л ы қм к т е р ді қ
музы еңбе
ғ ы л ы м
д е р б ес н
а н уд ы те р ге
Аб а й т с ін е к ө
әр еж е
л а сы д б ол д ы
са у ез о в
М.Ә
Әуезов өзінің «Абай жолы» эпопеясымен ұлы ақын,
ағартушының алып тұлғасын дүние жүзі
оқырмандарына толық танытып, әдеби бейне
қатарына жеткізсе, ғылымда да сондай күрделі еңбек
етті.
М.Әуезовтің бұл кітабында абайтанудың негізін
салу жолындағы мол мұрасы жүйеленіп берілген.
I. Абай өмірбаяны.
II. Абай шығармаларының текстологиясы.
III. Абай мұрасының рухани көздері.
ІҮ. Абайдың ақындық дәстүрі.
Ү. Абайтанудың арнаулы курсы.
ҮІ. Баяндамалар, сөздер, пікірлер.
ҮІІ. Абайтану жайлы еңбектерге пікірлер.
ҮІІІ. «Абай жолы» эпопеясының жүргізілу
тарихынан. IX. Түсініктемелер. Комментарии.
Орыс және қазақ тілдерінде, тоғыз бөлімнен тұратын, төрт жүз
қырық екі беттен тұратын бұл еңбектің әрбір бөлімі, әр бөлімдегі
алуан-алуан еңбектердің қай-қайсысы болса да абайтану
ғылымының бір бөлесіндей, абайтану ғылымының өнегелі,
өркениетті беттеріндей белгі береді. Абайтануға барар жолдың кілті
I бөлімде, бұл бөлімде «Абайдың өмірбаяны», «Абай Құнанбаев (1845-
1904)», «Құнанбаев Абай (Ибраһим)»,9 «Абайдың өмірі» т.б.
тараушаларды қамтиды «Абай 1845 жылы бұрынғы Семей
облысының, Семей уезі, Шыңғыс болысында туған. Шыққан руы
тобықты. Ата тегі сол тобықты ішінде билік құрып, ықпалын
жүргізіп, үстемдік етіп келген тұқым. Үлкен әкесі Өскембай
тобықтының атақты биі Кеңгірбайдан бата алып өмір бойы сол өз
руының биі болып өткен. Өз әкесі Құнанбай көп заман тобықты
болысына старшын (ол уақыттың дәреже ретінде қарағанда болыс)
боп кеп, бір уақыт Қарқаралы округіне аға сұлтан да болды»
Жалпы М. Әуезовтың ұзақ жылдар бойы Абайдың әдеби мұрасы туралы
үздіксіз ізденудегі әрекетін бір-бірімен іштей байланысты 4 сала ға бөле қарауға
келеді:
а) Абай шығармаларын жинауы, текстологиялық жағынан сұрыптауы,
жариялауы туралы еңбектері.
ә) Абай өмірбаянын қайта жазып, қандық қызметі мен дәуірі заманы
жайында деректер жинап, естеліктер жаздырып, жоғалуға айналған өлең
жолдарын қалпына келтірумен айналысуы.
б) Абай өмірі мен шығармалары туралы арнайы зерттеу жұмысын жүргізуі.
в) Жоғарғы үш саланың негізінде Абай мұрасын ақын туралы көркем
шығармалар жазу арқылы танытуы.
Абайтану тарихы 1889 жылы басталып, қазақ
әдебиетінде 50-жылдары өpic алды. Бұл
мөселені тұңғыш рет сөз етіп, өз алдына
арнайы түрде зерттеу қажеттілігі ең алдымен
Мұхтар Әуезовтің, сонымен бірге Сәбит
Мұқанов, Қажым Жұмалиев, Есмағамбет
Самұратұлы Ысмайылов, Митрофан Семенович
Сильченко, Әбіш Мұсылманқұлұлы Жиреншин
еңбектерінде көрініс тапты.
ы зғ а
а р ы ң
а з ар л !
Н х м ет
р а
Орындаған:Серікхан
Р.Е
Топ:Қ-211
Тексерген:Ақтанова А.С

Ұқсас жұмыстар
М. Әуезов өмірі мен шығармашылағының зерттелу тарихы Қазіргі әуезовтану ғылымының бағытбағдары, соңғы зерттеулер
БІЗ ҮШІН ӘУЕЗОВ – ЕКІНШІ АБАЙ
Қайым зерттеулеріндегі әдебиет және тарих мәселелері
Мұхтар Әуезов
Қайым Мұхамедханов өмірі мен шығармашылығы
Қайым және Шәкәрім
Абай поэмалары
“Абай жолы” романындағы тарихилық
Абайтану. Абай туралы
Қайым Мұхамедхановтың көркем туындылары
Пәндер