Геоэкологияжоғарғы иерархиялық деңгейлердің Экожүйесін зерттейтін экологияның бір саласы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Геоэкология-
жоғарғы
иерархиялық
деңгейлердің
Экожүйесін зерттейтін
экологияның бір саласы
Геоэкологияның
міндеттері:
*Ладшафтық сауықтыру
*Адамның науқастану қаупін
жоюға бағытталған шаралар
*Аурудың табиғи ошағын зерттеу
*Ауру қоздырушы және таратушы
Түрлердің экологиясын зерттеу,
қорғау
***Геоэкологиялық ортаның негізгі ұғымы,
геоэкожүйелер, табиғи-антропогендік экожүйелер;
пайдаланым кен орындарының қоршаған ортаға
әсер етуі;

***атмосфера туралы ғылым негіздері, оның
ішіндегі физикалық процестерімен өтіп жатқан
климат құстыру зандылығы және географиялық
климатты үлестіру;

***негізгі жергілікті, аймақтық және глобалдық
экологиялык проблемаларды және экожүйелердің
құрылымы мен қызметіндегі бұзылыстарды
түзетудің ұтымды шаралары
Географиялық қыртыс
Атмосфера (гр. ατμός — «ауа» және гр. σφαῖρα —
«шар») - жердің ауа қабығы. Атмосфера – ауа,
химиялық қоспалар мен су буынан тұратын күрделі
жүйе

Литосфера [1] — жер қабығы (грек. lithos- тас, sphaira
— шар) — жердің сыртқы қатты қабаты жоғарғы 
гидросферажәне атмосферамен шектеседі.

Гидросфера (гр. һуdor — су, spһаіrа — шар) — 1) жер
ғаламшарының су қабығы немесе құрлықтағы
(тереңдегі, топырақтағы, жер бетіндегі), мұхиттағы
және атмосферадағы, яғни жер шарындағы барлық
сулардың жиынтығы. 
Техносфера ( гр. techne — өнер, шеберлік, sphaira — шар )
—адамзаттың әлеуметтік-экономикалық
қажетсінулеріне жақсы сәйкестендіру
мақсатымен адамдардың техникалық құралдардың тікелей
және жанама әсері арқылы өзгертілген биосфера бөлігі.

Ұқсас жұмыстар
еоэкология
Геоэкология жер ғылымдар жүйесінде
Экологиялық қауіпсіздік
ЭКОЛОГИЯ ПӘНІНІҢ МАЗМҰНЫ
Экологияның бөлімдері
Жалпы экология пәні, міндеттері және құрылымы
Систематиканың негіздері
Экологияның даму кезеңдері
Организмнің тіршілігі олардің өмір сүру ортасына тығыз байланысты екенін айтқан ғалымдар
Экологиялық философия
Пәндер