Тахеометр туралы
Презентация қосу
ТАХЕОМЕТР

ОРЫНДАҒАН: ҚАЖЫГЕЛДИНА
МАХАББАТ
ГК-407
Тахеометр (грек. tachyc, tacheos –
шапшаң және …метр) – тахеометрлік
түсіру кезінде қолданылатын
геодезиялық аспап. Тахеометр арқылы
белгілі бір нүктенің (пикеттің)
бақылаушы тұрған (прибор орналасқан)
нүктемен салыстырғандағы горизонталь
және вертикаль бұрыштары, қашықтығы
және өсімшесі (h)
анықталады.Тахеометрлер дөңгелектік,
номограммалық, авторедукциялық және
ішкі базалық болып ажыратылады
ҚАЗІРГІ ТАҢДА ЭЛЕКТРОНДЫ ТАХЕОМЕТРЛЕРДІҢ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА, ДӘЛДІГІНЕ ЖӘНЕ ОРЫНДАЛАТЫН
ФУНКЦИЯСЫНА
БАЙЛАНЫСТЫ ҮШ ТОПҚА БӨЛУГЕ БОЛАДЫ

жәй электронды тахеометр

орташа класты электронды
тахеометрлер

сервожетекпен жабдықталған
(роботталған) тахеометрлер
ЖӘЙ ЭЛЕКТРОНДЫ
ТАХЕОМЕТР
бұл аспап, дәстүрлі геодезиялық
өлшеулерді (ара қашықтық, өзара
биіктік)
орындауға арналған аспаптар.
Деректерді ішкі немесе қосымша
жадқа жазады. Мұндай аспаптардың
бұрыштық қателігі 5 –6 , ал ара
қашықтықтікі 3–5 мм құрайды. Бір
призма бойынша ара қашықтықты
өлшеу, 1100-1500 м құрайды.
ОРТАША КЛАСТЫ
Екінші типті электронды тахеометрлерге – орташа
класты аспаптар жатады (Leica, Nikon, Trimble). Бұл
тахеометрлер жәй тахеометрлерге қарағанда қымбат,
бірақ кеңінен тараған. Олар барлық геодезиялық
жұмыстарды (геодезиялық тораптарды дамыту,
өлшеулер және қағаздан жерге түсіру, координаталау
тапсырмаларын шешу: тура және кері геодезиялық
есептерді ауданды есептеуді, қиылыстыруды шешу)
орындауға қатысты есептеу программасымен
қамтылған. Бұл аспаптардың бұрыштық қателігі,
кластық дәлдікке байланысты 1 -тан 5 -қа дейінгі
аралықты құрайды.
ТАХЕОМЕТР LEICA TS02 POWER 3
СЕВРОЖЕТЕКПЕН (СЕРВОПРИВОД)
ҚАМТЫЛҒАН РОБОТТАЛҒАН ТАХЕОМЕТРЛЕР

Тахеометрлердің үшінші типіне
севрожетекпен (сервопривод)
қамтылған роботталған тахеометрлерді
жатқызуға болады. Бұл аспаптар арнайы
шағылдырғыштарға өздігімен
бағытталып, өлшеулер жүргізе алады.
Сонымен қатар, бұл аспап қашықтықтан
басқарылатын (өлшенетін нүктеден
тұрып) арнайы жүйемен қамтылған.
Яғни, бір адам ғана жұмыс істейді.
Мұндай өлшеу жұмыстары жұмыс
өнімділігін 80%-ға дейін арттырады.
ЖҰМЫС ІСТЕУ ТӘРТІБІ
Аспаппен жұмыс істер алдында батареяны зарядтап, оның
жұмыс істеу қызметін, жад картасының көлемі мен оның
батареясын тексеру қажет.
Тахеометрде өлшенген горизонталь бұрыш мәндерінің
коллимациялық қателігіне түзетулер, автоматты түрде
енгізіледі. Оның мәні тахеометрдің қателіктерін анықтау
процесінде анықталып, тахеометр жадында түзету мәндерін
анықтауға дейін сақталады.
Өлшеулер кезінде вертикаль осьтің көлбеу бұрышын ескеріп,
автоматты түрде вертикаль осьтің көлбеулігіне түзету
енгізіледі.
Жер қисықтығы және рефракцияға түзетулер автоматты
түрде енгізіледі (К=0.13).
Лимбтің айналу жылдамдығына байланысты бұрыш
датчиктері шектелген. Сондықтан, көру дүрбісінің максималь
айналу жылдамдығы мен тахеометрдің айналу жылдамдығы
горизонталь жылдамдықта бір айналу/с-нан аспауы тиіс.
Тахеометрмен жұмыс істеу кезінде батарея кернеуін үнемі
тексеріп отырған жөн.
Ток кернеуі 6,5В-тан төмен кезде, дисплейде
“аккумулятордың разрядталуы” деген дерекпен сигнал
дыбысы шығады. Осы деректен кейін тахеометрмен жұмыс
ТАХЕОЕТРМЕН ЖҰМЫС
БАРЫСЫ

ТАХЕОМЕТРМЕН ЖҰМЫС ЖҮРГІЗУ ЖАЙЛЫ ТАНЫМДЫҚ
ВИДЕО САБАҚТАР ВИДЕОЛАРЫНЫҢ ССЫЛКАЛАРЫ

https://www.youtube.com/watch?
v=nh51v1eg1bI
https://www.youtube.com/watch?
v=YK4ZDtCkuoA
https://www.youtube.com/watch?
v=gc38_sGSvPI
НАЗАРЫҢЫЗҒА КӨП
РАХМЕТ!

Ұқсас жұмыстар
СӨЖ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАХЕОМЕТР
СӨЖ ТАХЕОМЕТР
Жай тахеометрлердің бұрыштық өлшеу дәлдігі
Электронды тахеометр
Тахеометр
Ресей тахеометрлері
Тахеометрлі түсіріс
Көтеру бұрандасы
ЭЛЕКТРОНДЫ НИВЕЛИР
Аспаптар теодолит
Пәндер