Жұмыртқаны жинау, сорттау, буу және тасымалдау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасы Білім
және ғылым министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім
атындағы Мемлекеттік
университеті

БӨЖ №1
Тақырыбы: « Құс етінің
классификациясы. Жұмыртқаны
жинау, сорттау, буу және
тасымалдау»

Орындаған: студент Қабышева Т.Ә Вс-203.
Тексерген: Сүлейменов Ш.Қ.
Жоспар
Кіріспе
1. Құс етінің класификациясы
2. Жүмыртқа шаруашылығына сипаттама
3. Жұмыртқаны жинау
5. Жұмыртқаны буып-түюге және таңбалауға қойылатын талаптар
6. Жұмыртқаны Сақтау және тасымалдау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Құс шаруашылығы — ауыл шаруашылығының ең жаңа және ең
қарқынды дамып келе жатқан саласы. Бүгінгі таңда құстың саны жөнінен
Қытай, АҚШ, Ресей, ал жұмыртқа өндіруден Қытай, АҚШ, Жапония, Ресей
және Үндістан ерекше көзге түседі. Тауарлы құс шаруашылығы,
негізінен, қала маңдарында шоғырланған. Ал соңғы
жылдары жоғары маманданған құс шаруашылықтары
арзан жұмысшы күші жеткілікті климаты қолайлы
аудандарға ауысуда.Ал ендігі құс етіне келетін болсақ : Құс еті —әрі
жұмсақ, әрі дәмді ет; Құс еті әрқашан бағалы жеңсік ал саналып келді. Құс
шаруашылығы мықтап дамыған қазіргі уақытта тауық етін де,
басқа құс еттерін де халықтың көбі тұтынатын болды. Құс етіні ң
тағамдық неғұрлым бағалы заты — белок; бройлер етінде ол санатына қарай
— 17,6—19,7%, тауық етінде 18,2-20,8%, бөдене етінде 18,0 %. Құс
етіндегі амин қышқылының құрамы өте сіңімді.
ІІ құс етінің класификациясы
етке тапсырылатын құс жасына байланысты - балапан
және ірі құс болып бөлінеді.
Балапан
Балапан құстың морфологиясы:
- Төс сүйегінің қыры сүйектенбеген;
- Кеңірдек сақиналары солқылдақ, иілгіш, онай қысылады;
- Қауырсын қанаты бестен кем болмауы керек;
- Аяқтарының терісі және тері қабыршығы солқылдақ, аяққа
жабысып тұрады;
- Жас қораздар мен күрке тауықтардың тепкісі жетілмеген,
ұстап көргенде жұмсақ, қозғалмалы;
- Қаз және үйрек-қаз балапандарының аяқ терісі жұмсақ
созылмалы, тұмсығы мүйізденбеген.
Ересек құс

Ересек құстың морфологиясы:
- Төс сүйегінің өсіндісі сүйектенген;
- Кеңірдек сақиналары қатты, қысылмайды;
- Аяқ терісі, тері қабығы дөрекі, бұдырлы;
- Қораздың күрке тауықтың тепкісі қатты,
тұмсығы мүйізденген.
Түріне байланысты құс
классификациясы:
Тауық, қораз ;
Уйрек ;
Қазкүрке – тауық ;
Қаз ;
Мысыр тауығы.
Тауық-қораз
Үйрек
Қазкүрке – тауық
Қаз
Мысыр Тауығы
Салмағына байланысты
құс классификациясы

Тапсырылатын құстын массасы төмендегі
көрсеткіштерден кем болмауы керек :
o Тауық балапандары – 600г;
o Бройлер балапандары – 900г;
o Күрке тауық балапаны – 2200г;
o Үйрек балапаны – 1400г;
o Қаз балапаны – 2300г.
Жүмыртқа
шаруашылығына
сипаттама

Жұмыртқа шаруашылығы өзінің тез айналымына байланысты
өзін-өзі тезөтейді және өндіріс дамуына тез үйреніседі.
Жұмыртқаның қоректік қасиеті мол, өте сіңімді
диеталықөнім болып есептелінеді. Адам тағам
ретінде негізінен тауықтың жұмыртқасын
пайдаланады. Оның құрамында 13% белок, 12%  май
және тағы басқа углеводтар, минералдық заттар,
витаминдер (А, Д, В, Е)  бар. Жұмырьқаны көптеп шығару
өнеркәсібі көп жер көлемін өажет етпейді және агроөнеркәсіптік
сұранысқа жауап береді. Қазіргі кезде жұмыртқа
шаруашылығындағы 5 алдыңғы қатарлы мемлекет:
•Қытай, АҚШ, Жапония, Үндістан, Ресей.
Жұмыртқаның
биологиялық
құндылығы.

Тауық жұмыртқасы – табиғи құнды азық. Соңғы 20-25 жылдарда
жұмыртқа шаруашылығы кең алып келеді. Жұмырт қа (тауық
жұмыртқасы ) — дәмді де нәрлі тағам. Қабығы аршыл ған
жұмыртқаның орташа химиялық құрамы: 73,6% судан, 12,8%
ақуыздан, майлардан, көмірсулардан, минералдық заттардан
(кальций, фосфор, т.б.) тұрады. Сонымен бірге жұмырт қаны ң
құрамында тіршілік үшін маңызы зор амин қышқылдарының бүкіл
жиынтығы да бар. Жұмыртқаның неғұрлым құнды бөлігі —
сарыуызы.
Жұмыртқаны жинау, сорттау, таңбалау, буып түю автоматты түрде жүргізіледі.
V Жұмыртқаны Сақтау және
тасымалдау

Қоймалық үй-жайлар жұмырт қа және жұмырт қа өнімдерін са қтау ға
арналған мұздатқыш жабдықтармен жабды қталуы тиіс.
o Мұздатқыш жабдықта, т өбелерінде, қабырғаларында, еденінде,
есіктерінде, өнімі бар орамдарда қарды ң ж әне м ұзды ң т үзілуіне жол
берілмейді.
o Жұмыртқаны, дайын жұмырт қа өнімдерін өткір иісті заттармен
және материалдармен бірге сақтауға рұқсат етілмейді.
o Жұмыртқаны және жұмырт қа өнімдерін сақтау өнімнің
қауіпсіздік және сапа көрсеткіштерін сақтауды қамтамасыз ететін
температуралық-ылғалдылық режимдерде жүзеге асырылады.
o 0оС -тан 20оС-қа дейінгі температурада ж әне ауаны ң 85 % - 88%
салыстырмалы ылғалдылы ғы кезінде сақтау:
o диеталық жұмырт қа - 7 т әуліктен аспайды;
o асханалық жұмыртқа - 8 т әуліктен 25 т әулікке дейін;
o жуылған жұмырт қа - 12 т әуліктен аспайды.
Таңбалау
Жұмыртқаны және жұмырт қа өнімдерінің ыдысына, буып-т үюге ж әне
таңбалауға қойылатын жалпы талаптар Қаза қстан Республикасы
Үкіметінің 2008 жылғы 21 наурыздағы № 277 қаулысымен бекітілген «Буып-
түюге, таңбалауға, затбелгі жапсыруға ж әне оларды д ұрыс т үсіруге
қойылатын талаптар» техникалы қ регламентіні ң талаптарына с әйкес
болуы тиіс.
Таңбалауға арналған құралдар өнімнің сапасына әсер етпеуі тиіс.
Таңба анық, жеңіл оқылатын болуы тиіс.
Жұмыртқаларды мөр соғу, шашып жағу әдісімен немесе та ңбалауды ң
анықтығын қамтамасыз ететін басқа әдістермен та ңбалайды. Атауын,
санатын және сұрыпталған уақытын білдіретін санны ң ж әне әріптерді ң
биіктігі 3 миллиметрден кем болмауы тиіс.
Диеталық жұмыртқаларда жұмырт қа т үрі, санаты, с ұрыптал ған
уақыты (күні және айы), асханалы қ жұмырт қаларда - тек ж ұмырт қа
түрі және санаты көрсетіледі.
Диеталық жұмыртқаларды таңбалау қызыл бояумен, асханалы қ
жұмыртқаларды таңбалау - көк бояумен жүргізіледі.
ҚОРЫТЫНДЫ

Қорытындылай айт қанда құс ұшасында және жұмырт қасында
адам организімне керекті пайдалы заттар бар. Құс еті— әрі
жұмсақ, әрі дәмді ет; Құс еті әрқашан бағалы жеңсік ал
саналып келді. Құс шаруашылығы мы қтап дамы ған қазіргі
уақытта тауық етін де, басқа құс еттерін де халы қты ң к өбі
тұтынатын болды. Құс жұмырт қасын жинау, сорттау қазіргі
заманға сай автоматтандырылған машиналар(Ардента сталкат)
арқылы жүргізіледі. Бұл машина сағатына54000 ж ұмырт қаны
сорттай алады.
Жұмыртқа (тауық жұмырт қасы ) — дәмді де нәрлі та ғам.
Қабығы аршылған жұмырт қаның орташа химиялы қ құрамы:
73,6% судан, 12,8% ақуыздан, майлардан, к өмірсулардан,
минералдық заттардан (кальций, фосфор, т.б.) т ұрады.
Жұмыртқаның неғұрлым құнды бөлігі — сарыуызы. Ол майлар
мен ақуыздарға, көмірсулар мен минералды заттар ға ғана емес;
сонымен бірге витаминдерге (А, В, Д, Е, т.б.) де бай. Ж ұмырт қаны
да белгіленген талаптарға сәйкес зерттеулерден өткеннен кейін
барып таңбаланып, буылып т үйіліп сатылым ға жіберіледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1)Нұрғалиев Б.Е « Мал және құс өнімдерін ветеринарлы қ-санитарлы қ
сараптау» оқу құралы, Алматы 2011 ж.
2)« Мал және құс өнімдерін ветеринарлық санитариялы қ сараптау » о қу
әдістемелік кешені, Семей 2015 ж.
3) Дүйсембаев С.Т. « Ветеринарлық-санитариялық сараптау », Алматы 2013ж.
4)Нургазезова А.Н., А.Н.Ребезов т.б « Ет ж әне құс өңдеу өнерк әсібіндегі
технохимиялық бақылау », Семей 2015 ж.
5)Ветеринарлық санитарлық заңнама ІІІ том , 2005 ж.
6)Б.Н.Федотов « Ветеринарно-санитарная экспертиза с технологией продуктов
животноводства », Колос Ленинград 1967 ж.
7)«Ветеринарно-санитарная экспертиза продуктов животноводства»,
справочник.
8)Макаров В.А. « Ветеринарно-санитарная экспертиза » , Москва 1987 ж.

Ұқсас жұмыстар
Құс етінің классификациясы. Жұмыртқаны жинау, сорттау, буу және тасымалдау
Қиыршықтас пен шағал тастарды өндірудің жолдары
Жұмыртқа стандарты. Жұмыртқа классификациясы. Жұмырқаның сапалық көрсеткіштері. Жұмыртқаның микробиологиясы
Қылмыс заты
Мемлекеттік сорт сынау мен будандарды аудандастыру
Жүктерді қадағалауды автоматтандыру құралдары
Макаронды бүйымдардың сақтау технологиясы
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Тағамдық жұмыртқаны жұқпалы, инвазиялық және жұқпалы емес ауруларда ветеринариялық санитариялық сараптау
Картоптың халық шаруашылығындағы маңызы және таралуы
Пәндер