Жабайы кәсіби жануарлар және ауланатын құстарды аулау әдістері
Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті
Аграрлық факультет

Б ӨЖ
Тақырыбы:Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде
ветеринариялық - санитариялық сараптау. Жабайы кәсіби жануарлар ж әне
ауланатын құстарды аулау әдістері.

Орындаған: Қалиева А.Қ.
Топ:ВС-203
Тексерген: Серикова А.Т.
Ж оспар:
І. Кіріспе
ІІ. Негізгі бөлім
ІІ. І. Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде
ветеринариялық - санитариялық сараптау.
ІІ.ІІ. Жабайы кәсіби жануарлар және ауланатын құстарды аулау
әдістері
ІІІ. Қорытынды
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер
І. Кіріспе
Сазқұндызы ірілеу келген кеміргіштер қатарына жатады. Денесі
құрылықта, суларда тіршілік етуге бейімделген, артқы аяқтарыны ң
бақайлары арасында жүзу жарғақтары болады. Денесінің түктері ұзын ж әне
жуан деп үшке бөледі. Жүндерінің реңі — қоңыр кош қылдау,бірт үстес, ал
бүйірі сарғыштау. Саз құндызы бір кездерде Оңтүстік Американы ң
субтропикалық және тропикалык суларында мекендеген. XX ғасырда
Солтүстік Американың оңтүстігінде, Қытайда қолда және торларда
кебейтілуде.
Сазқұндыздарын союға қабылдау тәртібі. Саз құндызыны ң еті
және басқа өнімдері міндетті түрде ветеринариялы қ - санитариялы қ
сараптаудан өтуі шарт. Сойыс өніміне қабылдамас б ұрын
ветеринариялық куәлікпен танысады. Артынан сазқұндыздарына
ветеринариялық тексерулер жүргізеді. Сояр алдында 12 сағат
азықтандырмайды.
Жабайы кәсіби жануарлар мен ауланатын құстарды аулау - а ң аулау
объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін
мекендейтін ортасынан алу жүзеге асырылатын жануарлар д үниесін арнайы
пайдалану түрі.
Топалаң
Топалаң. Ауыл шаруашылық жануарлары, жабайы а ңдар ж әне
адамдардың аса жүғымтал індетті ауруы.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Сібір жарасымен зақымдалған
жануарлардың ауруын патологиялы қ үрдістерді ң н әтижесімен
анықтайды. Септикалық формада ұша нашар қансызданады, серозды
қабықтарда кан ұю байқалады. Көк бауыр ұлғай ған, тіндері қою қо ңыр
түсті, қаны қою, ұйымаған. Бауыр, буйрек, ж үрек ұлпалы дегенерация
жағдайында, өкпесі тығыз, өліеттенген.
Ауруға қарсы жүргізілетін шаралар және сойыс
өнімдеріне
Топалаңға (сібір жарасы) қкба
санитариялы ға. туған жағдайда
үдік
сою үрдісін дереу тоқтатады. Күдікті ұшадан к өк бауырды, өзгеріске
үшыраған ұлпалардан, зақымдалған лимфа түйіндерінен сынама алып
бактериоскопиялық және бактериологиялық зерттеу үшін зертхана ға
жібереді. Нәтиже шыққанға дейін ұшаларды б өлек жерде
оқшаулайды.
Бактериоскопия нәтижелі болса, бактериологиялы қ зертгеуді
күтпей ұшаларды ішкі ағзаларымен бірге өртеуге жібереді. Саз
құндызынан қалған басқа да өнімдерді, шикізаттарды да міндетті т үрде
жояды.
Сау сазқұндызынан алынған, бірак сібір жарасымен жанас қан
теріні 1% кремнефтористік натрий мен заласыздандырып, теріні 0,7%
күкірт қышқылымен және 10% ас тұзында48 са ғат ұстайды. Терілерді
заласыздандырып болған соң 10% ас т үзында 0,5% кальций содысында
1:4 сұйық қатынаста бейтараптайды. Бейтараптау реакциясыны ң
нәтижесін индикатор қағазымен анықтайды.
Топалаңмен зақымдалған ұшалар мен ішкі ағзаларды жой ғаннан
кейін бөлмені толык залалсыздандырады. Қызметкерлерді
санитариялық-дәрігерлік қадағалаудың нұсқауымен санитариялы қ
тексеруге жіберіледі. Басқа өнімдерді сой ғаннан кейін 6 са ғат
ішінде қайнатып заласыздандырады. Егер б ұл шара м үмкін
болмаса, барлық ұшалар мен ішкі мүшелерді өртеу аркылы к өзін
кұртады. Бактериоскопиялық зерттеу теріс нәтиже берсе, өнімдерді
бактериологиялық зерттеу нәтижесі шыққанша о қшаулайды.
Сібір жарасы табылған зертханада, қал ған өнімдерді тез арада
жойып, бөлмені жақсылап заласыздандырады. Сібір жарасымен
зақымдалған ұшаның орнын 5% белсенді хлор бар хлорлы әкпен,
ал еден, қабырғаларды 2% белсенді хлоры бар ерітіндімен
залалсыздандырады. Бөлмені үш қайтара залалсыздандырады.
Пышақ, шанышқы, мусаталарды, ілмектерді 30 мин қайнатып, 5%
калцийденген соды да, ал қызметкерлердің киімдерін автоклавта
залалсыздандырады.
Құтыру
Құтыру. Адамдар мен жануарларда жіті турде өтетін, орталы қ
жүйке жүйесін зақымдайтын вирусты ауру.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Ұша төмен қондылықта, теріде
тістелген іздер болуы мүмкін. Ішкі ағзаларда гиперемия, қарынны ң
іші бос, ішектердің кілегей қабығы қабын ған, қанталаулар
байқалады. Бас миы және оның қабырғалары ісінген, н үктелі қан
құйылу кездестіреді. Диагнозды Бабеш-Негри денелерін табумен
қояды.
Сойыс өнімдеріне ветеринариялық-санитариялы қ ба ға. Ауру
жануарлар сойысқа жіберілмейді. Сойып қой ған жа ғдайда ұшаны
ішкі ағзаларымен өртеуге жібереді.
Сіреспе.
Сіреспе. Адамдар мен жануарларда кездесетін жіті т үрінде
өтетін ауру. Қоздырушының уыты етті, денені
салдандандырады.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Сіреспемен зақымдалған
ұшада патологиялық - анатомиялық өзгерістер аса
байқалмайды. Бұлшық еттің түсі піскен ет тәрізді болуы
мүмкін, ал бауыр мен бүйректе дегенеративті өзгерістер,
эпикардта қан жиналу байқалады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ
бағалау. Сіреспемен зақымдалған жануарларды сою ға
жібермейді. Сойылып кеткен жағдайда ұшаны ішкі
ағзаларымен бірге өртейді.
Геморрагиялық септицемия, пастереллез

Геморрагиялық септицемия, пастереллез - жіті түрде өтетін
індетті ауру. Терісі бағалы аңдардан бұл індетке саз к ұндызынан бас қа
құндыз, ақ кіс, өзен борсықтары және т.б. бейім.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Көк етте (плеврада), өкпеде,
эндокардта әр түрлі көлемдегі қан ұйықтары кездеседі. Кеуде
қуысында іріңді жалқаяқ кездеседі. Саз құндызынын өкпесі ісінген,
шеттерінде кан немесе сұр гепатизация байқалады. Бауыры ж ұмса қ,
үлғайған, кейбір тұстары қоңыр қызылдан сарғыш - қызылға дейін
әртүрлі боялған. Бүйректер де солған, кескенде шырынды, ұлғайған.
Сойыс өнімдерін ветеринариялык-санитариялық бағалау.
Сойыс өнімдерін шикі күйінде жіберуге тыйым салынады. Б ұлшы қ
етте дегенеративті өзгерістер болса, ұшаны барлы қ а ғзаларымен
утилизацияға жатқызылады. Патологиялық өзгерістер байқалмаса,
бактериологялык зерттеуді жүргізгеннен кейін ғана тағамға қолдану ға
рұқсат етіледі. Салмонела жоқ болса, ұшаларды қайнатылған немесе
қайнатылып-қақталған шұжық өндіруге жібереді. Терілерді нұсқа ға
сәйкес залалсыздандырады.
Вирусты геморрагиялық ауру
Вирусты геморрагиялық ауру - өте жіті өтетін індетті ауру. Ауру ға
аса сезімтал деп сазқұндыздар саналадьт.
Сойғаннан кейінгі балау. Негізгі белгілері - танаудан қан а ғу,
жарып қарағанда тыныс алу, ас қорыту, бауыр. б үйрек, к өк бауыр,
жүрек бұлшык еттерінде геморрагия белгілері бай қалады: Қан
жеткілікті ұйымаған. Сонымен қатар катаралды гастрит кездеседі.
Зертханалық балауда бастысы өлген жануарларды ң бауырын
тексереді. Диагноз нәтижесі оң болтан жағдайда шектеу койыладьт.
Талаптарға сәйкес бұл шаруашылықтан ет, тері енімдері сырт қы
саудаға шығарылмайды.
.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ ба ғалау.
Ауру және ауруға күдікті саз қүндыздарын қанын шығармай
өлтіріп, терісімен бірге өртеп жібереді. Клиникалық тұрғыдан
сау құндыздарды етке сояды, ұшаны кайнатьш
залалсыздандырады. Бас,
аяқтарын, ішкі ағзаларын, қан және т.б. сойыс өнімдерін
өртейді. Бөлмені, серуендеу алаңын, құрал-саймандарды,
төсеніш, азық қалдықтарын, темір құралдарын жалынмен
күйдіреді. Клиникалық
сау, ауру саз құндыздарымен байланыста болмаса,
вакцинациядан өткізеді. Терілерін тығыз, заласыздандырылған
екі кабатты
материалмен орап қайта өңдеуге жібереді
Листериоз.
Листериоз. Жіті және сепсис түрінде өтетін
індетті ауру, ағзалар мен жүйке жүйелерінің
зақымдалуымен сипатталады.
Сойғаннан кейіигі диагностика. Жүректің
гипертрофиясы байқалады. Көк еттің
ұлғаюы 1,5 есе болады, оның сірілі
қабығының
астында ақшыл-сұр некрозды ошақпен,
бауырдың ұлғаюымен сипатталады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-
санитариялық баға. Зақымдалған ағзалар
мен басын утилизацияға жатқызады.
Ұшаларды қайнатады. Теріні
залалсыздандырып, сақтайды.
Туляремия.
Туляремия. Кемірушілердің, саз құндызының сонымен қатар
адамдардың індетті ауруы. Лимфа туйіндеріні ң үлғаюымен ж әне
ұлпалы ағзаларда некрозды ошақтар болуымен сипатталады.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Туляремияда ішкі ағзалардың
лимфа түйіндері зақымдалады. Лимфа т үйіндері 10-15 есе ұл ғаяды,
кескснде тығыз, ішінде сұр-сары түсті заттар көрінеді. Өкпеде, к өк
бауырда, кейде бауырда некрозды ошақ орындары байқалады. Бауыр
ұлғайған, солған. Өкпелері қою қызыл қоңыр, шие түстес. Көк бауыр
2-3 есе ұлғайған, бүйректе дистрофия мен гиперемия белгілері
байқалады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-саиитариялық ба ғалау. Туляремия кезінде ұшаны, ішкі
ағзаларымен, терісімен бірге өртеуге
жібереді. ¥шамен, ішкі ағзаларымен, қанмен жанасқан барлы қ
өнімдерді қайнату аркылы залалсыздандырады. Бөлмені 2,0 % ыстык
күйдіргіш натрий ертіндісімен, ал жұмыс құралдарын 5,0 %
калцийденген содамен 30 минут қайнатады. Ж ұмыс киімін
автоклавтайды. Ауру жануармен байланыста болған адамдар бір ж ұма
дәрігердің қадағалауында болуы тиіс. Терілердің аурумен зақымдалуы
мүмкін деген күдік болса 2 ай бойы хлорпикринмен
залалсыздандырады.
Салмонеллез.
Салмонеллез. Ауыл шаруашылық малдарының жіті түрінде
өтетін, контагиозды ауруы. Саз құндызында ысты қ к өтерілу,
асқорыту жолдарының қабынуымен, к өк бауыр мен бауырды ң
дегенеративті өзгеруімен сииатталатын ауру.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Ұшалар арық. Қарынның
кілегей қабыктарында 0,3-0,5мм к өлемде жаралар кездеседі.
Бауыр
босап, ұлғайған. Өт қабы ұлғайып, қою сұйыққа толы, к өк
бауыр 8-10 есе ұлғайып, қою қоңыр түстес. На қты диагнозды
бактериодогиялық зерттеу қорытындылары шы ққанда қояды.
Сойыс өиімдерін встеринариялық-санитариялы қ багалау.
Ішкі ағзаларды утилдейді. Ұшаларда өзгерістер бай қалмаса.
Кайнатып барып пайдалануға болады. Терілерді ережелерге
сәйкес залалсыздандырады.
Колибактериоз.

Колибактериоз. 1-5 күндік жаңа туған саз
құндыздарыңда жиі
кездесетін індетті ауруы. Ауру іші өту, тыныс алу
ағзаларын, орталық жүйке жүйесінің зақымдалуымен
сипатталады. Аналықтары буаз болған жағдайда т үсік
тастайды немесе төлдерін өлі туады.
Сойыс енімдерін ветеринариялық-санитариялы қ
бағалау. Ұшаны, бұлшык ет талшықтарында
дегенеративті өзгерістер болмаса, қайнатып
залалсыздандырады. Ішкі ағзаларды жойып жібереді. Ал
бұлшық етте дегенеративті өзгерістер байқалса, онда
дереу утилдеуге жібереді.
Некробактериоз.
Некробактериоз. Ауыз қуысында, бауырда, өкпеде, ірі ңді
некрозды ошақтар болуымен сипатталатын қауіпті індетті
ауру.
Сойғаннан кейіпгі диагностика. Негізгі патологиялық-
анатомиялық ауытқулар некробактериозды оша қтар пайда
болған мүшелерде инфилтрат, іріңді жара түрінде кездеседі.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялы қ
бағалау. Патологиялық өзгерісі бар мүшелерді жа қсылап
тазалаған соң,
ұшаларды шектеусіз босатады. Терілерді о қшаулан ған жерде
жұмадай кептіреді. Некробактериозды ң асқынған т үрінде
ұшаларды ішкі ағзаларымен бірге утилдейді.
Туберкулез.
Туберкулез. Адамдарда, жануарларда, саз құндыздарында
кездесетін созылмалы қауіпті, індетті ауру. Саз құндыздарында ауру
жиі ұшырасады. қоздырғыштар ауа және азық арқылы беріледі.
Сойғаннан кейінгі диагностика. Өкпені туберкулез ошақтарын
шыктау үшін жарып қарайды. Бронхтарда жарып кара ғанда
каверналар бар. Көк етте көптеген сұлы дәнінің көлеміндей түйіндер
пайда болады. Кеуде қуысында сұйык жиналады. Өкпенің лимфа
түйіндері ұлғайған, кескенде шырынды, туберкулез ошақтарының іші
ірімшік тәрізді затқа толы. Көк бауыр. бауыр және порталды лимфа
түйіндері ұлғаяды. Аурудың нақты диагнозы бактериологиялық
зерттеу нәтижесінен кейін қойылады.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялық ба ғалау.
Ұшалар мен ішкі ағзаларды утилдейді. Терілерді шектеусіз босатады.
Тері жегіш (стригущий лишай) - терілерде дөңгелектенген дақ
түрінде кездесетін. теріні түлетіп, жүндерін түсіретін ж үқпалы ауру.
Сойыс өнімдерін ветеринариялық-санитариялық ба ғалау.
Сойыс өнімдерін шектеусіз босатады. Терілерді 25,0% ас т ұзымен,
1.0% кремнефторлы натриймен және 0,7% к үкірт қыш қылымен 48
сагат 1:5 қатынастағы сұйықпен залалсыздандырады.
ІІ.ІІ. Жабайы кәсіби жануарлар және
ауланатын құстарды аулау әдістері
Жабайы кәсіби жануарлар мен ауланатын құстарды аулау мынадай
түрлерге бөлінеді:
кәсіпшілік аң аулау;
әуесқойлық (спорттық) аң аулау, ішінде ұлттық аң аулау.
Кәсіпшілік аң аулау - кәсіпкерлік қызмет мақсатында аң аулау
объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін олжалау.
Әуесқойлық (спорттық) аң аулау - спорттық, эстетикалық
қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатында және олжаланған
өнімді жеке пайдалану үшін ан аулау объектісі болып табылатын
жануарлар түрлерін олжалау.
Ұлттық аң аулау - аушы жыртқыш құстарды және аң аулайтын
иттердің ұлттық тұқымдарын пайдаланып, әуесқойлық (спорттық)
аң аулау объектісі болып табылатын жануарлар түрлерін олжалау.
Кәсіпшілік аң аулауға аңшыда мынадай құжаттар:
аңшылыққа қойылатын ең төменгі талап бойынша емтихан
тапсырғаны және аң аулау құқығына рұқсат беру үшін Қаза қстан
Республикасының салық заңнамасы белгілеген мемлекеттік бажды т өлегені
туралы белгісі бар аңшы куәлігі;
рұқсат;
аңшылық атыс қаруын қолданып аң аулаған кезде - а ңшылық атыс
қаруын сақтау және алып жүру құқығына берген Қазақстан Республикасы
ішкі істер органдарының рұқсаты;
аушы жырткыш кұстармен аң аулаған кезде - белгіленген т әртіппен
берілген оларды тіркеу туралы құжаттар;
аңшылык шаруашылығы субъектісімен жасал ған шарттар;
аңшылык шаруашылығы субъектісінің жолдамалары;
кәсіпшілік журналы болған кезде жол беріледі.
Кәсіпшілік аң аулаудың ұжымдық (топтык) нысаны кезінде а ңшылы қ
шаруашылығы субъектісі рұқсатты пайдалану үшін жауапты т ұл ға
тағайындайды.
Әуесқойлық (спорттық) аң аулауға аңшыда
мынадай құжаттар:
аңшылыққа қойылатын ең төменгі талап бойынша емтихан
тапсырғаны және аң аулау құқығына рұксат беру үшін
Қазақстан Республикасының салық заңнамасы белгілеген
мемлекеттік бажды төлегені туралы белгісі бар а ңшы ку әлігі;
рұқсат;
аңшылық шаруашылығы субъектісінің жолдамалары;
аңшылық атыс қаруын қолданып аң аулаған кезде - аңшылык
атыс қаруын сақтау және алып жүру құқығына берген
Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының рұқсаты;
аушы жырткыш құстармен аң аулаған кезде - белгіленген
тәртіппен берілген оларды тіркеу туралы құжаттар болған кезде
жол беріледі.
ЖАБАЙЫ КӘСІБИ ЖАНУАРЛАР МЕН
АУЛАНАТЫН ҚҰСТАРДЫ АУЛАУ ТӘРТІБІ

Аң аулау уәкілетті орган
немесе оның аумақтық
бөлімшелері беретін аң
аулауға тиісті рұқсаттың
негізінде жүргізіледі.
Көктемгі аң аулауды
жүргізу кезінде аталық
үйректер олжалауға
аңшыда алдамшы үйрек
немесе тұлыптар болған
жағдайда жол беріледі.
ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДАҒЫ
АҢШЫЛЫҚ ЕРЕЖЕСІ
Аң аулау:
тегіс ұңғылы аңшылық атыс
қаруын;
ойық ұңғылы аңшылық атыс
қаруын (құстардан басқа);
қолдан жасалған құралдарды
(қапқандарды, тұзақтарды,
салмақты қыскышты, қаусырманы);
аң аулайтын иттер мен аушы
жыртқыш құстарды қолданып
жүргізіледі.
Қазақстан Республикасында оның аумағында тұратын немесе келетін, он
төрт жасқа толған жеке тұлғалар аңшылыққа қойылатын е ң т өменгі талап
бойынша емтихан тапсырғаны және аң аулау құқы ғына р ұқсат беру үшін
мемлекеттік баж төленгені туралы белгісі бар а ңшы ку әлігі мен р ұқсаты
болған жағдайда рұқсат етілген олжалау құралдарын, аң аулайтын иттер
мен аушы жыртқыш құстарды қолданып, аң аулау құқы ғына ие болады.
Бұл ретте аңшылық атыс қаруын колданып, а ң аулау құқы ғына он сегіз
жасқа толған жеке тұлғалардың аңшылық атыс қаруын са қтау ға ж әне
алып жүруге рұқсаты болған жағдайда ие болады.
Шетелдік азаматтардың Қазақстан Республикасыны ң аума ғында
бекітіп берілген аңшылық алқаптарда ғана аң аулауға, а ңшылы қ
шаруашылығы субъектісімен жасасқан аң аулауды ұйымдастыру шартыны ң
болған кезде және тұрғылықты елінде берілген оларды ң а ң аулау құқы ғын
куәландыратын құжаты және рұқсаты, сондай-ақ аңшылы қ атыс қаруы
мен оның патрондарын Қазақстан Республикасыны ң аума ғына әкелуге
және Қазақстан Республикасының аумағынан әкетуге ішкі істер
органдарының рұқсаты болған жағдайда құқығы болады.
Жануарларды олжалау құралдары аңшылы қ атыс қаруы, аушы
жыртқыш құстар, аң аулайтын иттер және аң аулауды ң түріне
байланысты Қазақстан Республикасыны ң за ңнамасында тыйым
салынбаған барлық техникалық құралдарды қолдана отырып
жануарлар олжаланатын құралдар болып танылады.
Аң аулау өнімдері болып жануарларды ң терілері (мамы қ ж үнді
тері, тері шикізаты, құстардың терісі), оларды ң еті, майы,
қауырсыны мен мамығы, бұғы мүйізі, жұпары, өті, бас с үйектері,
мүйіздері (табиғи жолмен тасталған немесе мерт бол ған
жануарлардан басқа), азу тістері ж әне жануарлар денесіні ң бас қа
да бөліктері, құстар мен бауырымен жор ғалаушыларды ң
жұмыртқалары, сондай-ақ ауланған жануарларды ң өздері
танылады.
Аңшылық олжаларын жинау мақсатында жануарлар д үниесіні ң
объектілерін алу кезінде аң аулау хаттамалары ж әне жануарлар
түрлеріне олжалау парақтары толтырылады.
АҢШЫЛЫҚ АЛҚАПТАР
Аңшылық алқаптар - бұл аң аулау және аңшылы қ шаруашылы ғын ж үргізу ж үзеге
асырылатын немесе жүзеге асырылуы м үмкін аң аулау
объектісін білдіретін жануарлар т үрлеріні ң тіршілік ортасы болып
табылатын аумақтар мен акваториялар.
Аңшылық алқаптар:
аң аулау және аңшылық шаруашылығын жүргізу үшін жануарлар
дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілген;
аңшылық алқаптардың резервтік қорында ғы аң аулау және а ңшылы қ шаруашылы ғын
жүргізу үшін жануарлар дүниесін пайдаланушыларға бекітіліп берілмеген;
Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген т әртіппен
аңшылық шаруашылығын жүргізуге және аң аулауға жол берілетін ерекше
қорғалатын табиғи аумақтарда орналасқан жерлер болып б өлінеді.
Егер жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту ж әне пайдалану саласында ғы у әкілетті
мемлекеттік орган өзгеше белгілемесе, а ң аулау бекітіліп берілген а ңшылы қ ал қаптарда
жүргізіледі.
Аң аулау кезінде аңшылық алқаптарды тұрмыстық және кәсіпшілік
қалдықтарымен, тастанды заттармен ластауға жол берілмейді.
ІІІ. Қорытынды
Саз құндызының еті және басқа өнімдері міндетті түрде ветеринариялы қ
– санитариялық сараптаудан өтуі шарт. Сойыс өніміне қабылдамас б ұрын
ветеринариялық куәлікпен танысады. Артынан сазқундыздарына
ветеринариялық тексерулер жүргізеді. Сояр алдында 12 са ғат
азықтандырмайды.
Олжалау мақсатымен жануарлар дүниесі объектілерін іздеу, а ңду ж әне
ізіне түсу, олжалауға әрекет жасау, аңшылық ал қаптарда адамдарды ң
қабынан алынған аңшылық атыс қаруымен және аң аулауды ң бас қа
құралдарымен немесе олжаланған аңшылық өнімімен, қар ғыбауы
алынған аң аулайтын иттермен және аушы жырт қыш құстармен не осы
Ережеде көрсетілген аң аулаудың басқа құралдарымен белгіленген а ң
аулау мерзімнен тыс кезде жүруі аң аулау ға теңестіріледі.
Жануарлар дүниесін пайдалануға рұқсаты (бұдан әрі - р ұқсат) жо қ
болған кезде көлік құралдарындағы және аялдау орындарында ғы
жануарлар немесе олардың бөліктері мен дериваттары за ңсыз олжалан ған
өнімге теңестіріледі.
ІV. Пайдаланылған әдебиеттер

С. Т. Дүйсембаев. «Ветеринариялы қ-санитариялы қ
сараптау». Алматы, 2013 жыл.
Б. С. Сенченко. «Ветеринарно-санитарная экспертиза
продутов животного и растительного
происхождения». Ростов-на-Дону, 1998 год.
В. А. Макаров, В. П. Фролов, Н. Ф. Шуклин.
«Ветеринарно-санитарная экспертиза с основами
технологии и стандартизации продуктов
животноводста». Москва,1991 год.
Дәріс материалдары.
Ғаламтор желісі.

Ұқсас жұмыстар
Сазқұндыз шаруашылығы өнімдерін жұқпалы аурулар кезінде ветеринариялық - санитариялық сараптау
ҚҰСТАРДЫҢ ТІРШІЛІГІНДЕГІ
Құстардың тіршілігіндегі маусымдық құбылыстар. Жабайы аңдарды есептеу әдістері
Құ стардың тіршілігіндегі маусымдық құ былыстар
ҚҰстардың тіршілігіндегі маусымдық өзгерістері. Жабайы аңдарды есептеу әдістері
Балық өңдеу
Құстарды қорғау
Саз құндыз шаруашылығы
Аң аулау тәртібі
Жануарларды қорғау
Пәндер