Сайтқа презентация қосу

Компьютерлік Желілер. Электронды Пошта Қ ызметі

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

CӨ Ж
Компьютерлік Желілер. Электронды Пошта Қ ызметі. Ә леуметтік Желілер.
Орындаған:Сартаева Л. Тексерген:Жақсыгулова Д.

құ рылғ ылардың бір бірімен ө зара ә рекеттесуіне мү мкіндік беретін байланыс желілері арқ ылы қ осылғ ан компьютерлердің жә не басып шығ арғ ыштар мен мә тіналғ ылар сияқ ты басқ а құ рылғ ылардың тобы. Желілер шағ ын немесе ү лкен, кабельдер арқ ылы тұ рақ ты жалғ анғ ан, немесе телефон желілері мен сымсыз арналар арқ ылы уақ ытша жалғ анғ ан болуы мү мкін. Ең ү лкен желі — Интернет, ол бү кілә лемдік желілер тобы болып табылады.

Компьютерлік желі — барлық

Желінің ұзындығы, станциялар арақашықтықтары ең алдымен беру ортасының физикалық мінездемелерімен анықталады. Мәліметтерді кез келген ортада жіберуде сигналдың бәсеңсуі пайда болады, бұл арақашықтықтарды шектеуге әкеледі.

Қ айталауыш – келген сигналды кү шейткіш жә не қ айта ө ндіретін құ рылғ ы.

Барлық қайталаушпен байланыстырылған сегменттерде әрбір уақыт мезетінде тек екі станция арасында мәліметтер алмасуы жүзеге асырылады.

Коммутатор немесе кө пір – бірнеше сегменттерді біріктіруге арналғ ан құ рылғ ы. Бұ л жағ дайда ә ртү рлі сегменттердің ә рбір станция жұ птары ү шін біруақ ытта бірнеше мә ліметтер алмасу ү рдістерін қ олдайды.

Бір немесе ә ртү рлі типті желілерді бір мә ліметтер алмасу хаттамалары бойынша біріктіретін құ рылғ ы. Маршруттауыш берілу адресін талдап жане мә ліметтерді тиімді таң далғ ан маршрутпен бағ ыттайды. Кө мей (gateway) (шлюз) — ә ртү рлі мә ліметтер алмасу хаттамаларын қ олданатын ә ртү рлі желі объектілері арасында мә ліметтер алмасын ұ йымдастыруғ а мү мкіндік беретін құ рылғ ы.

Маршруттауыш

Есептеу желілері кез келген желі пайдаланушысы ү шін желінің кез келген ресурсына қ атынауды қ амтамассыз ету мақ сатында құ рылады.

Мұ ндай кө рсеткіштердің негізгілері: - өнімділік; - сенімділік; - басқарылымдық; - кеңейтілімдік; - айқындық; - жинақталымдық.

Желінің ө мір сү руінің аумақ ты мінездемесі ретінде ресурсқ а қ атынау сапасы желінің алдына қ ойылғ ан міндеттерге байланысты ә ртү рлі кө рсеткіштермен сипатталуы мү мкін.

Желілік программалық жабдықтарды құруды реттеу мақсатында және кез келген есептеу жүйелерінің әрекеттесу мүмкіндіктерін қамтамассыз ету үшін Стандарттаудың Халықаралық Ұйымы ашық жүйелер әрекеттестігі эталондық моделін құрды. Бұл есептеу желілері жұмысының жеті деңгейлі логикалық үлгісі, ол деңгейлер:
1) физикалық деңгей; 2) арналық деңгей; 3) желілік деңгей; 4) көліктік деңгей; 5) сеанстық деңгей; 6) көрсетімдік деңгей; 7) қолданбалы деңгей .

Электронды пошта

Электронды пошта – технология жә не оның қ айта сілтеу бойынша ұ сынылғ ан қ ызметтері жә не компьютерлік желінің ү лестірілуі бойынша алынғ ан электрондық хабарламалар

Хабарлама жіберудің басқа жүйелерден айырмашылығы болып, кейінге қалдырылған жеткізулер мүмкіндігі және дамыған жүйемен тәуелсіз пошталық сервер арасындағы қарымқатынастар табылады.

Егер Еуропада, Америкада және басқа аймақтарда «email» жазылуы іс жүзінде бірнұсқалы болса, ал орыс тілінде недәуір нұсқалық қатысады. email кирилликалық мәтіндерінде неғұрлым жиі қолданылады, яғни латынша жазылуы транслитерациясыз

Бірақ басқ а жазуларды да кездестіруге болады.

Электронды пошта Имейл,мейл Е-мейл,емейл,емайл Мыло (ағ ылш. жай сө йлегенде) Пошта (электронды поштаның қ ысқ артылуы)

Электронды поштаның пайда болуын 1965ж жатқ ызуа болады. Осы жылы Массачусетк – технологиялық институтының (MIT) қ ызметкерлері Ноэль Моррис жә не То Ван Влек, CTSS (Compatible time-sharing system) операциялық жү йесіне арналғ ан MAIL бағ дарламасын жазды. Ал бұ л бағ дарлама IBM 7090/7094 компьютерінде орнатылды.

Ә леуметтік желілер
Ә леуметтік желілер - ермектері бірдей адамдардың Интернетте бірігетін қ оғ амдастық сайттары. Осы сайттарда адамдар жедел тү рде мә ліметтер алмасады жә не достар табады. Бірақ осы сайттар арқ ылы тек қ атынасып қ ана қ оймай, адамдар музыка, видео іздеуі де мү мкін.

Ең ү лкен желілер
Шетелде: Facebook Last.fm LinkedIn MySpace

Ресейде: ВКонтакте Мой Круг Мой Мир@mail.ru Одноклассники.ru Живой Журнал және т.б.


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь